Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ)tải về 140.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích140.86 Kb.

TT

Các môn học

Tổng số (giờ)

Lý thuyết (giờ)

Thực hành (giờ)

Kế hoạch giảng dạy

Năm 1

Năm 2

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

I

Các môn học chung

210

150

60MH 01

Chính trị

30

30
30
MH 02

Pháp luật

15

15
15
MH 03

Giáo dục thể chất

30
30

30
MH 04

Giáo dục quốc phòng

45

30

15

15
MH 05

Tin học

30

15

15

30
MH 06

Ngoại ngữ

60

60
60
II

Các môn học, mô đun bắt buộc

1935

600

1335MH 07

Kinh tế chính trị

90

60

30

90
MH 08

Luật Kinh tế

30

20

10

30
MH 09

Soạn thảo văn bản

45

30

10

45
MH 10

Kinh tế vi mô

60

40

20

60
MH 11

Lý thuyết thống kê

45

30

15

45
MH 12

Lý thuyết tài chính

45

30

15
45

MH 13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

45

30

15
45

MH 14

Lý thuyết kế toán

75

50

20
75

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

45

30

1545


MH 16

Thống kê doanh nghiệp

60

30

30
60

MH 17

Thuế

60

30

30
60

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

75

45

3075


MH 19

Kế toán doanh nghiệp

210

105

105210


MH 20

Phân tích hoạt động kinh doanh

60

30

3060


MH 21

Kiểm toán

30

15

1530


MH 22

Tin học kế toán

60

25

3560


MH 23

Thực hành kế toán doanh nghiệp

225
225

112

113

MH 24

Thực tập nghề nghiệp

165
165


165MH 25

Thực tập tốt nghiệp

510
510


510III

Các môn học tự chọn

405

210

195MH 26

Quản trị học

45

25

20
45

MH 27

Marketing

30

20

10
30

MH 28

Kinh tế quốc tế

45

25

20


45MH 29

Quản lý ngân sách

45

20

25


45MH 30

Thị trường chứng khoán

60

30

30


60MH 31

Kế toán hành chính sự nghiệp

60

30

30


60MH 32

Kế toán ngân sách xã, phường

60

30

30


60MH 33

Kế toán hợp tác xã

60

30

30


60


Tổng cộng

2550

960

1640

592

518

480

960


Mẫu số 12.

Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Thi tốt nghiệp


Số TT

Nội dung thi tốt nghiệp

Dự kiến thời gian thi tốt nghiệp

Hình thức

Phương pháp đánh giá

Ghi chú

Thời gian ôn thi (15 ngày)

Thời gian thi

( Giờ)


Kê hoạch thi (từ 23/10/2011 đến 27/10/2011)

1

Chính trị

01/10/2011 - 05/10/2011

120 phút

23/10/2011

Viết2

Lý thuyết nghề

(Tài chính doanh nghiệp)

01/10/2011 - 05/10/2011

120 phút

25/10/2011

Viết3

Thực hành nghề

(Thực hành kế toán)

05/10/2011 -19/10/2011

120 phút

27/10/2011

Bài thi thực hànhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương