TỔng hợp khối lưỢng các tuyếN ĐƯỜng dâY 500kv ttđ nghệ an quản lýtải về 38.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích38.44 Kb.

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV TTĐ NGHỆ AN QUẢN LÝ

TT

Tên đường dây

Số mạch

Chiều dài (km)

Tổng số cột

Chiều dài ĐZ dây đi qua các địa hình (km)

Phạm vi quản lý

Ghi chú

Núi cao, r.rậm, đ.lầy

Trung du

Đồng bằng

A.

ĐZ 500 KV

MẠCH I


Nho quan-Hà tĩnh 1

1

110,3

254

48

23

39,3

345598

(426679 cũ)


B.

ĐZ 500 KV

MẠCH II


Hà tĩnh-Nho quan 2

1

111,1

270

52,8

29

29,3

138407

Đóng điện vận hành ngày 25/08/2005
02 cung đoạn ĐZ
. 221,4: đơn

524

. 100,8: đơn

. 52: đơn

. 68,6: đơn
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220KV TTĐ NGHỆ AN QUẢN LÝ

TT

Tên đường dây

Số mạch

Chiều dài (km)

Tổng số cột

Chiều dài ĐZ dây đi qua các địa hình (km)

Phạm vi quản lý

Ghi chú

Núi cao, r.rậm, đ.lầy

Trung du

Đồng bằng

1.

Thanh hoá-Vinh

1

86,4

200

12,1

(137161 +169172)
0

74,3

(15136+ 162168+ 173213)
14213

TTĐ Thanh hoá quản lý đoạn 1K/1201-126/1-108

2.

Vinh-Hà tĩnh

2

14

35

0

0

14

(0135)0135

Đoạn mạch kép ĐZ Vinh-Hà tĩnh 1;2
02 cung đoạn ĐZ
. 14: kép

. 86,4: đơn

233

. 12,1: đơn

0

. 14: kép

. 74,3: đơnHà nội, ngày tháng năm 2008
TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP

KỸ THUẬT ĐƯỜNG DÂY
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương