CÔng ty truyền tảI ĐIỆN 1tải về 0.94 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Số: ............../ BC - TTĐ1 - KTĐZCÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
V/v: Tổng hợp khối lượng sự cố các ĐZ 220-500 kV khu vực miền Bắc

( Tính đến hết ngày 21 / 09 /2008 )

STT

NGÀY THÁNG

TÊN ĐZ

THỜI GIAN SỰ CỐ

DẠNG SỰ CỐ

DIẾN GIẢI

NGUYÊN NHÂN

THỜI GIAN MẤT ĐIỆN

(phút)


Xuất hiện

Khôi phục

VC

TQ

TRẠM

KQ

CQ

KQ

CQ

KQ

CQ

1

18/03

Hoà Bình-Nho Quan 2

271A100 – 272T500NQ

03h13

03h130.2


A100: Nhảy BVKC vùng 1; sự cố pha C d=9,9 km. AR.

T500NQ: Nhảy BVKC vùng 1; sự cố pha C d=76%. AR

TTĐ HB phát hiện SC tại 23, 24: Chuỗi cđiện bị pđiện bề mặt, củ+ty cđiện bị cháy sém đen. Tại thời điểm sự cố có mưa giông, sấm sét. Nguyên nhân là do sét đánh gây quá áp đz.

00.00


2

18/3

Thường Tín-Mai Động

273T500TT – 274E1.3

04h18

04h180.2


T500TT: Nhảy BVKC Z1; sự cố fa A-N; d=5km. AR.

E1.3: Nhảy BVKC Z1; sự cố fa A-N; d=5,9km. AR.

TTĐ HN phát hiện sự cố tại cột 19, 20: Chuỗi cđiện bị pđiện bề mặt 16 bát, ddẫn có nhiều vết màu trắng, phụ kiện+khoá máng+mỏ phóng sét có vết cháy sém do pđiện hồ quang. Tại thời điểm sự cố có mưa to kèm sấm sét. Nguyên nhân sự cố là do sét đánh gây quá áp và pđiện chuỗi cđiện.

00.00


STT

NGÀY THÁNG

TÊN ĐZ

THỜI GIAN SỰ CỐ

DẠNG SỰ CỐ

DIẾN GIẢI

NGUYÊN NHÂN

THỜI GIAN MẤT ĐIỆN

(phút )


Xuất hiện

Khôi phục

VC

TQ

TRẠM

KQ

CQ

KQ

CQ

KQ

CQ

3

21/03

Nho Quan-Thanh Hoá

276T500NQ – 272E9.2

20h48

20h480.2


T500NQ: Nhảy BVKC Z1; sự cố fa C-N; d=18,78km; AR

E9.2: Nhảy BVKC Z1; sự cố fa C-N; d=30,5km; AR

TTĐ Thanh Hoá phát hiện sự cố tại cột 73 (46 cũ): Bề mặt 2 bát cđiện sát dây dẫn bị rạn, nổ cháy mặt ngoài, bát trên cùng bị cháy xám, có vết pđiện từ mỏ phóng sét vào củ sứ cột 71. Tại thời điểm sự cố có mưa to, sấm sét. Nguyên nhân sự cố là do sét đánh vào đz gây pđiện qua chuỗi cđiện.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương