TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7915-2: 2009


Hình 8 - Cơ cấu kẹp màng nổ kiểu nút/vít điển hìnhtải về 1.35 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.35 Mb.
#38984
1   2   3   4   5   6

Hình 8 - Cơ cấu kẹp màng nổ kiểu nút/vít điển hình

e) Kiểu khác. Được phép sử dụng các kiểu cơ cấu kẹp màng nổ khác với điều kiện là chúng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.6.3. Các mối nối

Khi các cơ cấu kẹp màng nổ được lắp giữa các mặt bích của thiết bị, ví dụ, các cơ cấu kẹp màng nổ kiểu chày-cối và kiểu tiếp xúc với toàn bộ mặt mút bích thì sự chế tạo bề mặt và gia công tinh bề mặt của cơ cấu kẹp màng nổ phải tương hợp với bề mặt đường ống của khách hàng.

Đối với các kiểu khác (xem 6.2), các mối nối với thiết bị có thể là nối bằng ren, hàn, nối đặc biệt v.v… theo yêu cầu của khách hàng.

7. Cơ cấu đỡ áp suất ngược

7.1. Quy định chung

Khi màng nổ được đưa vào làm việc trong điều kiện có độ chênh áp suất ngược thì nó phải được đỡ bằng cơ cấu đỡ áp suất ngược trừ khi màng nổ có khả năng chịu được áp suất ngược.

Cơ cấu đỡ áp suất ngược phải do nhà sản xuất cung cấp được gắn cố định với màng nổ hoặc là một bộ phận của đĩa nổ đảm bảo cho cơ cấu đỡ áp suất ngược chỉ có thể được lắp vào phía thích hợp của màng nổ.

Cơ cấu đỡ áp suất ngược không được có bavia hoặc các khuyết tật tương tự có thể làm cho màng nổ hoạt động không đúng.7.2. Cơ cấu đỡ áp suất ngược kiểu mở

Cơ cấu đỡ áp suất ngược kiểu mở phải được lắp sát vào màng nổ và đỡ màng nổ một cách thích hợp. Cơ cấu đỡ phải có kết cấu sao cho áp lực trong hệ thống được truyền cho màng nổ.

Khi màng nổ đã nổ, cơ cấu đỡ áp suất ngược phải mở ra khi chịu tác động của áp suất không vượt quá áp suất nổ nhỏ nhất quy định hoặc áp suất nổ quy định trừ đi sai lệch âm của áp suất ở nhiệt độ để nổ của màng nổ.

7.3. Cơ cấu đỡ áp suất ngược kiểu không mở

Cơ cấu đỡ áp suất ngược kiểu không mở phải được lắp sát vào màng nổ và để màng nổ một cách thích hợp. Cơ cấu đỡ phải có các khe hở (lỗ) để cho phép xả môi chất.8. Tấm chắn nhiệt độ

Tấm chấn nhiệt độ phải được thiết kế và chế tạo để giảm nhiệt độ tại màng nổ và tránh sự hoạt động không đúng của màng nổ. Các tấm chắn nhiệt độ phải được sử dụng khi được quy định và phải do nhà sản xuất cung cấp.9. Vòng tăng cứng

Vòng tăng cứng phải gia cường và bảo vệ cho diện tích tựa của màng nổ để không có sự can thiệp tới hoạt động đúng của màng nổ. Vòng tăng cứng phải được gắn cố định với màng nổ.10. Đệm kín/vòng bít

Đệm kín/vòng bít tạo thành một bộ phận của đĩa nổ phải tương hợp với các yêu cầu của ứng dụng về cơ học, hóa học và nhiệt. Việc sử dụng kiểu, vật liệu (xem 4.2) và các kích thước phải theo quy định của nhà sản xuất.11. Lắp ráp các đĩa nổ

11.1. Quy định chung

Hướng dẫn về lắp ráp, lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng đĩa nổ phải do nhà sản xuất cung cấp.

Các yêu cầu về lắp ráp các đĩa nổ phụ thuộc vào:

a) cụm màng nổ được giữ trong cơ cấu kẹp màng nổ theo cách có thể dễ dàng thay thế cụm đĩa nổ (xem 11.2);

hoặc

b) cụm màng nổ được giữ cố định trong cơ cấu kẹp màng nổ như một cụm gắn liền với cơ cấu kẹp màng nổ (xem 11.3)11.2. Đĩa nổ có cụm màng nổ thay thế được

Đĩa nổ phải bảo đảm sao cho sau khi lắp ráp ban đầu cụm màng nổ trong cơ cấu kẹp màng nổ có thể dễ dàng tháo được cụm màng nổ ra và lắp cụm màng nổ thay thế vào.

Các bộ phận của đĩa nổ có thể do nhà sản xuất lắp ráp hoặc khách hàng lắp ráp.

Các cơ cấu kẹp màng nổ và các cụm màng nổ phải được thử nghiệm trước khi lắp ráp theo Điều 14.

Trước khi lắp ráp phải kiểm tra mẫu (model)/kiểu của nhà sản xuất đối với cơ cấu kẹp màng nổ được ghi nhãn trên cụm màng nổ để bảo đảm rằng thông tin này trùng với thông tin được ghi trên cơ cấu kẹp màng nổ (xem Điều 17).

Tính năng của đĩa nổ được xác định bởi sự tương tác giữa các bộ phận của nó và phải được lắp ráp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.11.3. Đĩa nổ có cụm màng nổ không thay thế được

Các bộ phận của đĩa nổ phải do nhà sản xuất lắp ráp.

Các bộ phận, chi tiết phải được ghép nối cố định với nhau bằng hàn, gấp mép, dán hoặc các quá trình ghép nối cố định khác. Các vật liệu dùng cho ghép nối như vật liệu hàn, vật liệu hàn đồng, hàn vẩy, nhựa dán và xi măng phải tương hợp với các vật liệu của các bộ phận, chi tiết được ghép nối và thích hợp với chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, chi tiết này. Sự ghép nối phải do các nhân viên có kinh nghiệm/năng lực thực hiện theo quy trình bằng văn bản đã được phê duyệt. Các mối ghép nối đã hoàn thiện phải bảo đảm độ kín và chịu được áp lực theo quy định.

Đĩa nổ có cụm màng nổ không thay thế được phải được chế tạo theo lô sản phẩm trong đó các màng nổ được chế tạo từ cùng một lô vật liệu.

Thử nghiệm và ghi nhãn phải tuân theo các Điều 14 và Điều 17.

12. Yêu cầu về áp suất nổ quy định

Áp suất nổ quy định phải được biểu thị như sau (xem Hình 9);

a) bằng cách sử dụng, áp suất nổ lớn nhất quy định và áp suất nổ nhỏ nhất quy định với một nhiệt độ để nổ (xem Hình 9a); hoặc

b) bằng cách sử dụng áp suất nổ quy định và dung sai áp suất nổ với một nhiệt độ để nổ (xem Hình 9b).

Hình 9a - Áp suất nổ quy định và dung sai áp suất nổ với nhiệt độ trùng hợp
tải về 1.35 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương