TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 1066 71tải về 4.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích4.92 Kb.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1066 - 71

ĂN KHỚP RĂNG

BÁNH RĂNG CÔN RĂNG THẲNG

PRÔPHIN GỐC

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bánh răng côn răng thẳng có môđun hớn hơn 1mm.

2. Prôphin gốc của bánh răng răng côn là prôphin của răng bánh răng phẳng trong mặt cắt pháp với hướng răng. Bánh răng phẳng có răng vẽ theo rãnh của prôphin gốc sẽ xác định hình dáng và kích thước danh nghĩa của răng bánh răng được gia công trong quá trình lăn bao hình giữa bánh răng phẳng và phôi khi bánh răng phẳng ở vị trí danh nghĩa đối với phôi.

3. Hình dạng và kích thước của prôphin gốc phải theo chỉ dẫn trên hình vẽ.

Trên hình vẽ

a) góc prôphin 0 = 20°,

b) chiều cao răng hr = 2m; m - môđun theo đáy lớn của hình côn chia,

c) prôphin trong khoảng chiều cao răng là đoạn thẳng,

d) độ hở hướng tâm c = 0,2m; m là môđun;

e) bán kính góc lượn ở chân răng r = 0,2m; m là môđun.

4. Cho phép dùng prôphin gốc có chiều dày răng theo đường kính trung bình không bằng chiều dày rãnh, thay đổi trị số của độ hở hướng tâm C, cũng như bán kính góc lượn ở chân răng r nếu như những sự thay đổi này không phá hoại tính chất ăn khớp của bộ truyền.5. Cho phép sử dụng prôphin gốc vát đầu răng.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương