TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 182: 1993tải về 5.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích5.73 Kb.

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 182:1993


VACXIN THÚ Y

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VACXIN NEWCASTLE CHỦNG F

Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế tạo từ chủng F, dạng đông khô.

1. Mẫu: Theo 10 TCN 160-92

2. Kiểm tra thuần khiết: Theo 10 TCN 161-92

3. Kiểm tra an toàn:

Dùng 20 gà mẫn cảm (2 - 10 ngày tuổi) chia làm 2 tổ:

- Tổ l: 10 con, mỗi con được nhỏ mắt 10 liều vacxin sử dụng.

- Tổ 2: 10 con làm đối chứng.

Theo dõi trong 10 ngày, gà ở mỗi tổ không được chết quá 3 con. Số gà chết bằng nhau hoặc tổ 1 chết ít hơn và không được có triệu chứng bệnh tích của bệnh Newcastle.

4. Kiểm tra hiệu lực:

4.1. Phương pháp trọng tài:

Gây miễn dịch cho 10 gà (10 - 15 ngày tuổi), mỗi con 1 liều vacxin sử dụng. Sau 14 ngày, các gà miễn dịch cùng với 5 gà đối chứng được thử thách với virút Newcastle cường độc mỗi con 100 LD50 . Theo dõi 10 ngày, lô vacxin đạt tiêu chuẩn nếu: gà đối chứng chết ít nhất 4 con, gà miễn dịch chết không quá 2 con.4.2. Phương pháp thay thế:

Chuẩn độ hàm lượng virút. Mỗi liều vacxin phải chứa ít nhất 106EID50. 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương