TIÊu chuẩn ngành 04tcn 46: 2001tải về 13.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.07 Kb.
#21525
TIÊU CHUẨN NGÀNH

04TCN 46:2001

HẠT GIỐNG TRÁM TRẮNG


(Canarium album Raeusch)

YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝTiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống Trám trắng (Canarium album Raeusch) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng.

1. Quy định chung

1.1. Mọi lô hạt giống Trám trắng dùng để gieo trồng đều phải được kiểm nghiệm và có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định do cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền cấp.

1.2. Chỉ cấp giấy chứng nhận phẩm chất hạt giống cho những lô hạt Trám trắng có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn này.

1.3. Không được trao đổi, lưu thông, nhập nội, gieo trồng những lô hạt giống Trám trắng có phẩm chất thấp (dưới mức quy định của tiêu chuẩn này), mang mầm mống sâu bệnh hại và cỏ dại thuộc đối tượng kiểm dịch của Nhà nước Việt Nam.2. Yêu cầu chất lượng

2.1. Chất lượng sinh lý của hạt giống Trám trắng được quy định trong bảng phân loại dưới đây.

2.2. Chất lượng lô hạt giống Trám trắng được xếp theo loại chất lượng thấp nhất mà lô hạt giống ấy đạt được ở chỉ tiêu tỷ lệ nẩy mầm và thế nẩy mầm. Nếu hai chỉ tiêu này đạt loại 1 hoặc 2 nhưng chỉ tiêu độ thuần thấp hơn tiêu chuẩn trong bảng dưới đây thì hạt được xếp vào loại thấp hơn.

2.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng sinh lý cho hạt giống Trám trắng trong tiêu chuẩn này được thực hiện theo Tiêu chuẩn ngành 04-TCN-33-2001.3. Bảng các chỉ tiêu chất lượng sinh lý của hạt giống Trám trắng

Chỉ tiêu chất lượng

Loại

Loại 1

Loại 2

Loại 3

1. Tỷ lệ nẩy mầm, không thấp hơn…. (% số hạt)

75

70

65

2. Thế nẩy mầm, không thấp hơn…. (% số hạt)

40

35

30

3. Hàm lượng nước của hạt trong khoảng …. (%)

13 - 14

13 - 14

13 - 14

4. Độ thuần của hạt giống, không thấp hơn … (% trọng lượng)

95

95

95

 

tải về 13.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương