Số MỘt ví DỤ Ứng dụng của môn lý thuyếT Ô TÔ chuẩn bị cho tự HỌc và Ôn tập thi đỀ thi mở. Lời nói đầu


Hướng dẫn: Vẽ hình động học quay vòng và phân tích góc lệch hướng của 2  cầu cũng như ảnh hưởng của chúng tới quay vòng.  Câu 29tải về 281.21 Kb.
Chế độ xem pdf
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích281.21 Kb.
#52402
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MỘT SỐ CÂU HỎI THI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Hướng dẫn: Vẽ hình động học quay vòng và phân tích góc lệch hướng của 2 
cầu cũng như ảnh hưởng của chúng tới quay vòng. 
Câu 29: Hãy chứng minh quan điểm cho rằng ô tô có vi sai ma sát tại cầu chủ 
động làm cho xe có khuynh hướng quay vòng thiếu. 
Hướng dẫn:  Phân tích đặc tính vi sai ma sát và việc tạo ra mô men xoay cầu, 
tính chất quay vòng thiếu. 
Câu 30: So sánh ưu điểm và nhựơc điểm của xe 1 và 2 cầu chủ động (có cùng 
các thông số khác) theo quan điểm sức kéo và quan điểm quay vòng (điều khiển).
 
Hướng dẫn: Tổng hợp các vấn đề liên quan tới khả năng tận dụng bám, đặc tính 
hướng và ổn định chuyển động. 
Chúc các em SV ôn tập tốt và thi thành công! 
GVC.TS. LÂM MAI LONG 
 


11 


12 

tải về 281.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương