Số MỘt ví DỤ Ứng dụng của môn lý thuyếT Ô TÔ chuẩn bị cho tự HỌc và Ôn tập thi đỀ thi mở. Lời nói đầu



tải về 281.21 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích281.21 Kb.
#52402
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
MỘT SỐ CÂU HỎI THI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ




SỐ MỘT VÍ DỤ ỨNG DỤNG CỦA MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ 
CHUẨN BỊ CHO TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP THI ĐỀ THI MỞ. 

Lời nói đầu:  Tài liệu này gồm 30 câu hỏi ứng dụng lý thuyết ô tô vào giải quyết 
các vấn đề mang tính thực tế về cơ học chuyển động của ô tô, nó là cơ sở để biên 
tập các đề thi mở (được phép tham khảo tài liệu). Để làm bài tốt, các Sinh viên cần 
đặc biệt chú ý một số dặn dò sau đây trong quá trình ôn tập và làm bài: 
1.Khi học ôn bắt buộc phải hiểu, không cần chú trọng vào việc nhớ các công thức, 
các phương trình mà chủ yếu tập trung hiểu ý nghĩa vận dụng của các mối quan hệ 
đó. 
2. Các chương đều có sự liên hệ, vận dụng lẫn nhau, khi học ôn phải nhận ra điều 
này. 
3. Nghiên cứu kĩ để hiểu và tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề được nêu trong 
tài liệu này. 
3. Khi làm bài cần chú ý: 
- Phải dành thời gian suy nghĩ cách làm (vận dụng các lý thuyết gì) trước khi tìm 
tài liệu để tham khảo chi tiết. 
- Mọi quan điểm nêu ra phải chứng minh cụ thể, không trình bày một cách đại ý 
(vì đáp án cho chi tiết đến 0.25 điểm). 
- Mọi hình vẽ, công thức nêu ra phải tuyệt đối chính xác có kèm theo giải thích 
kí hiệu và đơn vị để chứng tỏ SV hiểu điều mình tham khảo. 
-------------------------------------------------- 
Câu 1: Cho đồ thị đặc tính ngoài của động cơ Me(ω) và các thông số của hệ thống 
truyền lực i
tl 1…n
 , η
tl
, m[kg], r[m], tọa độ trọng tâm a,b,hg, . Hãy xác định: 
-  Lực kéo lớn nhất có thể có được tại cầu chủ động (ô tô có cầu sau chủ động) 
khi xe chuyển động đều trên đường bằng với hệ số bám là φ. 
- Độ dốc cực đại i
max
 của xe (bỏ qua sự trượt giữa bánh xe và mặt đường). 




tải về 281.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương