SỞ giao thông vận tải số: 454/sgtvt-qlpt&nl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 78.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích78.89 Kb.
#21280

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 454/SGTVT-QLPT&NL





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hải Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Thông báo

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 04/2013.
Sở Giao thông vận tải Hải Dương thông báo kế hoạch học – thi cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 04/2013 cho các cơ sở đào tạo như sau:


Số TT

Thứ/ngày

Cơ sở đào tạo

3

4

5

7

CN

3

4

5

7

CN

3

4

5

7

CN

3

4

5

7

CN

2

3

2

3

4

6

7

9

10

11

13

14

16

17

18

20

21

23

24

25

27

28

29

30

1

Trung tâm BD, ĐTKTNV GTVT




H







H

T

H




Ts

H




H

Ts




H




H

Ts




H







2

Trung tâm Giới thiệu việc làm













H










Tc

H













H







Tc




H







3

Trung tâm Dạy nghề Việt Đức













H













Tc





































4

Trường Cao đẳng nghề Licogi










H













H

Ts










H













H










5

Trường Trung cấp nghề CGĐB



































































6

TT Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành













H







To




H













H













H







7

TT Hướng nghiệp DN Ninh Giang




































































* Yêu cầu gửi về Sở Giao thông vận tải hồ sơ, tài liệu sau:

- Báo cáo, hồ sơ thí sinh dự thi gửi về Sở trước khi tổ chức sát hạch 4 ngày. Lịch sát hạch được đăng tải trên website của Sở: http://sogtvt.haiduong.gov.vn;

- Ký hiệu: H: ngày học; T: Thi mô tô; To: Thi ô tô; Ts: Thi sáng ; Tc: Thi chiều.

* Chú ý: Kỳ sát hạch lái xe mô tô phải có số lượng thí sinh thi mới từ 60 người trở lên mới được tổ chức sát hạch.

Nơi nhận:

- Các cơ sở đào tạo;

- Ban Quản lý sát hạch; (email)

- Thanh tra Sở

- Văn phòng;

- Wedsite Sở



- Lưu: PTNL.Chính.4b.



GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Đình Long


tải về 78.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương