Số: /bc-ubndtải về 204.68 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích204.68 Kb.
  1   2


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẠ LONG

Số: /BC-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ NĂM 2014; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2014.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết số 133/2013/NQ-HĐND ngày 31/12/2013 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình căng thẳng ở Biển Đông; kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn đã có tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế của Thành phố; các nhu cầu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sống và đầu tư phát triển ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn hẹp...

Trước tình hình đó, UBND Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân Thành phố để chỉ đạo, điều hành quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm1. Với sự cố gắng nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 của Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực và có bước phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực2.

1. Kết quả Phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố năm 2014 (GDP, giá so sánh 1994) tăng 11%, cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh (tăng trưởng GDP toàn tỉnh 8,8%); trong đó: giá trị tăng thêm ngành công nghiệp và xây dựng đạt 4.488,7 tỷ đồng, tăng 11,3%; giá trị tăng thêm ngành dịch vụ đạt 2.643,4 tỷ đồng, tăng 10,6%; giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 61,8 tỷ đồng, tăng 6,8%. Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành) tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng: Dịch vụ chiếm 55,3% - Công nghiệp, xây dựng chiếm 43,9% - Nông nghiệp chiếm 0,8%.1.1. Về công nghiệp: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng trên địa bàn (giá so sánh 1994) đạt 15.918,7 tỷ đồng tăng 9,9% so với năm 2013.Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 14.356 tỷ đồng tăng 10,3% so với năm 2013; trong đó: Khu vực công nghiệp TW đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 8,4%, công nghiệp tỉnh quản lý đạt 287 tỷ đồng, tăng 10,2%, công nghiệp địa phương đạt 862 tỷ đồng, bằng 94,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.881 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2013.

1.2. Về nông, lâm, ngư nghiệp: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 114,3 tỷ đồng tăng 5,8% so với năm 2013; trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 58 tỷ đồng, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 2,4 tỷ đồng, giá trị sản xuất thủy sản đạt 53,9 tỷ đồng.

1.3. Về dịch vụ:

- Tình hình kinh doanh dịch vụ, thương mại giá cả cơ bản ổn định3; đồng thời 02 trung tâm thương mại lớn là Big C và Vincom Hạ Long đi vào hoạt động, kết hợp với các siêu thị lớn trên địa bàn hoạt động ổn định đã góp phần kích cầu, đảm bảo hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 4.109,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2013. Tình hình buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại giảm so với năm 2013. Công tác kiểm tra môi trường kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên được duy trì4.

- Các hoạt động du lịch được đặc biệt quan tâm; nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức, nhiều dự án đầu tư về du lịch của các nhà đầu tư lớn được triển khai góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch5. Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch được duy trì; Đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng6, điển hình là phát động chương trình “Nụ cười Hạ Long” với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Tổng số lượt khách du lịch năm 2014 đạt 4.992.000 lượt tăng 5% so với năm 2013; trong đó khách quốc tế đạt 2.167.000 lượt, bằng 97% so với năm 20137. Tổng doanh thu đạt 2.440 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2013.

- Phát triển và tăng cường quản lý dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách, thiết chặt quản lý đối với vận tải hành khách bằng taxi và lập, thực hiện đề án quản lý vận chuyển hành khách bằng xe mô tô8.1.4. Về đầu tư phát triển:

- Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, thực hiện các biện pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh những vướng mắc: về đất đai, mặt bằng; giảm tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ; tập trung, xử lý vướng mắc, tồn tại đối với các dự án được gia hạn; xem xét, thu hồi đối với các dự án vi phạm Luật Đất đai và Luật Xây dựng hoặc không có hiệu quả, làm lành mạnh môi trường đầu tư kinh doanh9.

Bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính10. Nhiều chương trình xúc tiến đầu tư tổ chức thực hiện quy mô, hoành tráng nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

- Thu hút được các nhà đầu tư trong nước đầu tư tại địa bàn Thành phố, nhất là lĩnh vực du lịch và thương mại11.

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật12.

- Đầu tư từ ngân sách Nhà nước: trong năm UBND Thành phố đã ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, các công trình động lực13; hạn chế khởi công các dự án mới để ưu tiên vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hình thức đầu tư đối với công – tư (PPP) với các mô hình Lãnh đạo công – Quản trị tư, Đầu tư công – Quản lý tư, Đầu tư tư – Sử dụng công14.1.5. Thu, chi ngân sách:

Công tác điều hành ngân sách được chỉ đạo và thực hiện chủ động, linh hoạt và hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách; thực hiện các giải pháp khai thác triệt để tăng nguồn thu cho ngân sách (kiểm tra và rà soát không để thất thu các khoản thu thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ đất, các khoản thu khác ngân sách theo các quy định của pháp luật...)15 và hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2014 đồng thời dự báo sát kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2015.- Thu ngân sách:

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước năm 2014 đạt 22.500,0 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Thành phố ước năm 2014 đạt 2.189,4 tỷ đồng; tăng 11% so với năm 2013. Thu ngân sách Thành phố ước năm 2014 đạt 1.312,6 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2013 (thu chuyển giao ngân sách 141,5 tỷ đồng; thu hồi các khoản chi năm trước 3,0 tỷ đồng; thu chuyển nguồn 35,9 tỷ đồng; thu quản lý qua ngân sách 9,35 tỷ đồng).

+ Các chỉ tiêu thu cân đối ngân sách Thành phố ước năm 2014 đạt 1.857,4 tỷ đồng, bằng 134% dự toán tỉnh giao (vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Thành phố phấn đấu tăng 20% so với DT tỉnh giao), bằng 111% KHTP, tăng 6% so với năm 2013; Ngân sách Thành phố được hưởng ước năm 2014 đạt 980,6 tỷ đồng, bằng 155% dự toán tỉnh giao, bằng 117% KHTP, tăng 29% so với năm 2013.

+ Riêng chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh đến nay mới đạt 90% dự toán tỉnh giao và 87% KHTP (chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch) – đến hết ngày 31/12/2015 phấn đấu hoàn thành 95% kế hoạch giao.- Chi ngân sách:

Chi Ngân sách Thành phố ước năm 2014 thực hiện 1.139,6 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2013. Trong đó:

+ Chi đầu tư xây dựng ước năm 2014 thực hiện 451,1 tỷ đồng (chi chuyển nguồn 28,2 tỷ đồng; Chi ngân sách phường 2,0 tỷ đồng), tăng 99% so với năm 2013; chi theo dự toán được giao ước năm 2014 thực hiện 420,9 tỷ đồng, đạt 100% KHTP sau điều chỉnh, 366% dự toán tỉnh, tăng 117% so với năm 2013.

+ Chi thường xuyên ước năm 2014 đạt 632,9 tỷ đồng, đạt 94% KHTP sau điều chỉnh; 125% dự toán tỉnh; tăng 4% so với năm 2013.

- Hoàn thành Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Lập kế hoạch kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020).

1.6. Ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới: Tích cực thực hiện ủng hộ huyện Ba Chẽ xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hiện vật, hàng hóa và tiền mặt khoảng trên 5 tỷ đồng (hơn 30 cuộc thăm hỏi và tặng quà).

2. Công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; công tác văn hóa, giáo dục đào tạo và y tế:

2.1. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm:

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng chính sách. Ước tổng chi cho bảo hiểm xã hội đạt 436,7 tỷ đồng, đảm bảo an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 120 tỷ đồng16, tăng 4% so với cùng kỳ; các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng xã hội, người có công trong dịp Tết nguyên đán, kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, bảo vệ, chăm sóc trẻ em được giải quyết triệt để… chi trả kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, Thành phố đã chủ động chỉ đạo, theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm (cơn bão số 02 và số 03), kịp thời các giải pháp khắc phục hậu quả và tổ chức cứu trợ, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

- Quan tâm chỉ đạo và thực hiện Đề án “hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”, kết quả: hoàn thành 141 căn nhà xây mới và đang xây mới 26 căn nhà; hoàn thành 291 căn nhà sửa chữa và đang sửa chữa 16 căn nhà.

2.2. Kết quả giảm nghèo và giải quyết việc làm:

- Kết quả giảm nghèo: năm 2014 giảm 50 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu 0,23% so với chỉ tiêu chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; số hộ nghèo giảm 88 hộ, còn 175 hộ; số hộ cận nghèo giảm 100 hộ (phát sinh 114 hộ, tái cận nghèo 01 hộ), còn 315 hộ cận nghèo17.

- Giải quyết việc làm: đã giải quyết việc làm cho 5.600 lao động bằng 103,7% kế hoạch năm. Trong đó: công nghiệp và xây dựng là 2.294 người; nông, lâm, ngư nghiệp là 483 người; Thương mại và dịch vụ là 2.283 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 78% và dự kiến hết năm 2014 đạt 80% năm/ tổng số lao động xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII.

2.3. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao:

- Văn hóa phát triển đa dạng, đúng hướng, gắn liền với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tích cực thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội trên địa bàn18; quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Đổi mới công tác tổ chức chương trình Carnaval Hạ Long năm 2014 … theo hướng xã hội hóa; thí điểm thành công mô hình "đầu tư công, quản lý tư" trong công tác tổ chức Chợ Hoa Xuân; tổ chức thành công Lễ hội Mừng Đảng - Mừng Xuân, Lễ hội hoa Anh Đào Hạ Long và các ngày Lễ lớn trên địa bàn, trang trí khánh tiết đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và Thành phố19.

- Tăng cường công tác quản lý dịch vụ trông giữ xe tại các di tích, lễ hội; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiền Việt Nam trong các di tích, lễ hội trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, mê tín dị đoan, vệ sinh môi trường tại các di tích. Tiếp tục kiểm tra, xử lý các số điện thoại rao vặt trái phép. Yêu cầu chủ thuê bao các số điện thoại quảng cáo sai quy định: tẩy, xóa, bóc…các sản phẩm quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn. Lập biên bản kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm về hoạt động quảng cáo sai quy định.

- Tổ chức và tham gia thi đấu nhiều hoạt động thể thao góp phần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và giao lưu giữa các đơn vị20.2.4. Về giáo dục và đào tạo:

- Giáo dục mầm non: đã thành lập mới 02 trường mầm non (02 trường ngoài công lập). Tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các độ tuổi đều tăng so với năm học trước trong đó nhà trẻ đạt 46,7% (tăng 0,1%); trẻ mẫu giáo đạt 90,5% (tăng 0,2%). Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,3%. 100% cơ sở giáo dục mầm non đã tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ nhóm lớp trong các trường có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đạt 100%. Riêng các nhóm lớp tư thục đạt 70%. 20/20 phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Giáo dục phổ thông:

Tính đến nay, toàn Thành phố có 45/69 trường chuẩn quốc gia, đạt 65,2% trong tổng số trường học toàn Thành phố, tăng 02 trường so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Mầm non: 14 trường (tăng 03); Tiểu học 16 trường; THCS 13 trường (tăng 01 trường; TH&THCS: 02 trường). Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi ở 02 cấp học tăng21. Giáo dục chất lượng mũi nhọn được quan tâm và đạt kết quả tích cực22. Công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên được chú trọng.

Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường dạy học ngoại ngữ" đạt hiệu quả cao. Năm học 2013-2014, chất lượng giáo viên dạy ngoại ngữ được củng cố, chất lượng dạy và học ngoại ngữ được duy trì, ngày càng nâng cao.

Thực hiện có hiệu quả việc cấm dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.2.5. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND Thành phố. Đội liên ngành của Thành phố thường xuyên kiểm tra tại các Chợ, Trung tâm thương mại và điểm kinh doanh nhỏ lẻ. Kết quả đã chuyển biến tích cực, không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

- Công tác khám chữa bệnh được quan tâm, nâng cao cả về chất lượng và số lượng (Tổng số lượt KCB: 125.236 lượt trong đó: trẻ em dưới 6 tuổi là 11.929 lượt). Bệnh viện Sản Nhi tại phường Đại Yên đã hoàn thành, đi vào hoạt động (từ ngày 01/7/2014) góp phần giảm tải cho bệnh viện tại khu vực Trung tâm và nâng cao chất lượng y tế chuyên sâu, dịch vụ...

- Công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả tốt, trên địa bàn Thành phố không xảy ra dịch bệnh.3. Về công tác Quy hoạch, quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng:
3.1. Về công tác quy hoạch:

Thành phố đã lập, trình và phê duyệt xong các Quy hoạch23 quan trọng, chiến lược trên địa bàn góp phần định hướng phát triển không gian đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị. Đặc biệt là đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn ngoài năm 2050” được duyệt, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch và triển khai lập các đồ án, dự án thành phần (phân khu chức năng, chi tiết, dự án) cụ thể hóa quy hoạch chung24 . Hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn ngoài 2030, trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong tháng 1/2015.


3.2. Quản lý đất đai:

Cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra25. Tập trung rà soát, lập quy hoạch và tổ chức đấu giá các quỹ đất xen kẹp, đất nông nghiệp không còn khả năng canh tác… để tăng nguồn thu ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố (đặc biệt là các khu vực đất rừng có hiện tượng san gạt vi phạm về trật tự xây dựng đô thị và quản lý đất đai, khai thác than trái phép để thu hồi); Tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nhận của công dân, quá thời gian giải quyết; đồng thời rà soát đối với diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện nghiêm Quy chế xử lý vi phạm đối với CBCCVC trong thực hiện công vụ, nhất là việc xử lý CBCCVC làm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng đô thị.


3.3. Công tác Quản lý đô thị:

Tiếp tục được quan tâm và quyết liệt thực hiện nhằm thay đổi diện mạo của Thành phố, cụ thể:

(1) Huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành Đề án di dời các nhà bè trên vịnh lên bờ26, đảm bảo đúng tiến độ, ổn định cuộc sống cho các hộ dân sau khi di dời lên đất liền sinh sống.

(2) Lập và triển khai thực hiện các đề án: cải tạo, xây dựng các nhà vệ sinh trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu trung tâm du lịch; tập trung triển khai thực hiện 02 đề án: Xã hội hóa nguồn lực chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường; Di dời và hủy bỏ các công trình xây dựng ven bờ vịnh Hạ Long làm cản trở tầm nhìn ra ngoài Vịnh, đặc biệt là khu vực “Chợ phiên” thuộc khu 2 phường Bãi Cháy; vận động các hộ dân tự tháo dỡ 08 ki ốt không phù hợp với cảnh quan đô thị để cải tạo, xây dựng lại tại khu vực giáp khách sạn Eden, bám đường Hạ Long.

(3)Tiếp tục triển khai dự án xây dựng, cải tạo lại Nhà chung cư cũ trên địa bàn.

(4) Kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai.

(5) Triển khai thực hiện các dự án theo các mô hình đầu tư và quản lý sau đầu tư theo hình hình đối tác công - tư trên địa bàn Thành phố. Lập hồ sơ yêu cầu lựa chọn chủ đầu tư một số dự án có sử dụng đất theo ủy quyền của UBND Tỉnh và Phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi theo hình thức PPP (đợt 1) công bố trên phương tiện thông tin truyền thông.

(6) Tập trung công tác chỉnh trang đô thị (Cải tạo, nâng cấp đường Lê Thánh Tông; lắp đặt, cải tạo lại hệ thống đèn chiều sáng công cộng, trang trí tại cầu Bãi Cháy do Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long thực hiện; cải tạo đường ven hồ Cô Tiên tại phường Hồng Hải; cải tạo đường vào chùa Long Tiên phường Bạch Đằng...).

(7) Thực hiện Đề án di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ô nhiễm môi trường (trong năm đã di dời 38 cơ sở).

(8) Tập trung di dời, giải tỏa Chợ phiên Bãi Cháy và bố trí kinh doanh tại Trung tâm thương mại Marine Plaza phường Hùng Thắng; Giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tại chợ Hạ Long 2; Chỉ đạo khẩn trương xây dựng chợ Cái Dăm (mới)...

(9) Tăng cường công tác thẩm định, quyết toán công trình và khẩn trương hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án trọng tâm của Thành phố27.
3.4. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Thành phố thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, trong đó: (1) Làm việc với đoàn khảo sát JICA TOKYO và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan về dự án thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hạ Long (dự kiến tháng 2/2015 sẽ trình Chính phủ Nhật Bản xem xét, quyết định). (2) Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực trung tâm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn. (3) Tổ chức đấu thầu đối với các dịch vụ công ích trên địa bàn, duy trì dịch vụ công ích thường xuyên để thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, tưới nước rửa đường, chăm sóc cây xanh công viên, quảng trường, chiếu sáng công cộng, xử lý nước thải (4) Tăng cường các biện pháp chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố...
3.5. Công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn: Thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm xử lý triệt để tình trạng nêu trên; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; phân cấp, phân công rõ ràng cho từng cá nhân, đơn vị thực hiện. Đến nay, tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép trên địa bàn cơ bản đã được ngăn chặn28.
4.6. Công tác giải phóng mặt bằng:

Tập trung hoàn thành công tác GPMB các dự án trọng tâm, có sức lan tỏa trên địa bàn Thành phố, cụ thể: Công viên Đại Dương Hạ Long; Chung cư xuống cấp, nguy hiểm tại phường Trần Hưng Đạo và Hồng Hà; Tuyến đường nối thành phố Hải Phòng với thành phố Hạ Long; HTKT phía Đông nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ; Tổ hợp chung cư, trung tâm thương mại tại phường Bạch Đằng; Các dự án ngành than; dự án Nam ga Hạ Long; KCN Cái Lân; Tỉnh lộ 337... Trong năm đã tổ chức 20 cuộc cưỡng chế thực hiện thu hồi đất, bảo vệ mặt bằng thi công các dự án trọng điểm để bàn giao đất kịp thời cho các nhà đầu tư, sớm triển khai dự án.


4. Công tác cải cách hành chính; thanh tra, phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm, triển khai thực hiện: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường kiểm tra, cắt bỏ và rút ngắn thủ tục hành chính; tuân thủ quy trình, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thành phố đã chủ động, quyết liệt trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố các; các vụ việc phát sinh mới, cơ bản đã được giải quyết ngay tại cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc phức tạp, tụ tập đông người chủ yếu liên quan Chợ Hạ Long 1, Chợ Cái Dăm, Chợ tạm Bãi Cháy... Trong năm, đã tiếp 1977 lượt công dân = 4098 người, tăng 46% so với năm 2013, với 1439 đơn = 1306 vụ việc, tăng 45%, trong đó có 305 vụ việc phát sinh mới, giảm 5% so với năm 2013; Có 09 đoàn khiếu kiện đông người = 08 vụ việc) và tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân (đã giải quyết: 165 đơn khiếu nại = 163 vụ việc, đạt 86% (ban hành 158 Quyết định giải quyết khiếu nại); giải quyết 02 đơn tố cáo = 02 vụ việc, đạt 100%; giải quyết 710 đơn thư phản ánh, kiến nghị, đề nghị = 649 vụ việc, đạt 85%).

- Công tác Thanh tra, phòng chống tham nhũng: trong năm đã triển khai 06 cuộc Thanh tra và phát hiện sai phạm về lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, cấp GCNQSDĐ. Đồng thời, đôn đốc thực hiện 19 kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng .
5. Công tác tư pháp, nội vụ:

- Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác tư pháp; tuyên truyền giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh – truyền hình từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Hiến pháp, Luật, quy định của pháp luật trên địa bàn. Các hội nghị cấp cơ sở đã thu hút 8.500 lượt đại biểu dự nghe. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chương trình trọng tâm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 và công tác cải cách thể chế.

- Công tác nội vụ: Lập và thực hiện Đề án Nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy biên chế; Hoàn thiện đề án xã hội hoá đối với 07 trường học trên địa bàn Thành phố; sát nhập trường Mầm non Hoa Mai vào Mầm non Hà Lầm; đề án chuyển đổi mô hình tổ chức của Trung tâm quy hoạch thiết kế và kiến trúc sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; đề án giải thể Ban quản lý rừng đặc dụng và cảnh quan môi trường Hạ Long; đề án đổi tên Đội thanh tra xây dựng và trật tự đô thị; sáp nhập Đài TT-TH, Trung tâm Văn hoá thể thao, tổ Website thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố… Thực hiện bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ, các chế độ đối với cán bộ và thi tuyển các chức danh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
6. Công tác Quốc phòng – An ninh; đối ngoại:

- Quốc phòng an ninh; bảo vệ an ninh nội bộ; an ninh chính trị, kinh tế, xã hội được củng cố, tăng cường; công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm được tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đạt kết quả tích cực29, không để xảy ra những vụ việc phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt trước tình hình Trung Quốc dặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông, Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường trực 24/24h, nắm chắc tình hình, tư tưởng nhân dân, đồng thời tuyên truyền, gặp gỡ, động viên các doanh nghiệp, lao động trên địa bàn và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ: tăng cường quản lý hạ tầng giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm; triển khai nghiêm túc hoạt động tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ... Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

- Công tác đối ngoại được đẩy mạnh nhằm quảng bá hình ảnh, phát huy những thế mạnh tiềm năng của Thành phố: Năm 2014, Thành phố Hạ Long thực hiện các thoả thuận quốc tế được ký trước đó với các thành phố: Phòng Thành, Bắc Hải, Nam Ninh (Quảng Tây), Đan Châu (Hải Nam). Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, có kế hoạch hợp tác với các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong Lễ hội Hoa Anh Đào – Hạ Long 2014, đã ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội OKINAWA CHURASHIMA tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư xây dựng Bảo tàng Hải dương học tại thành phố Hạ Long, góp phần tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển hạ tầng du lịch tại thành phố Hạ Long; kết hợp hài hòa và hỗ trợ với khu du lịch quốc tế Vịnh Hạ Long thúc đẩy phát triển du lịch.


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ:
1. Về nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội
Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2014 trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của UBND Tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả và toàn diện các lĩnh vực công tác; hàng tháng, hàng quý đều có kiểm điểm, đánh giá và kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung tại các cuộc họp UBND Thành phố, nhất là các phiên họp thường kỳ. Trong quản lý, điều hành luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trên nhiều lĩnh vực; tập trung cao nhất mục tiêu tạo động lực cho phát triển kinh tế phát triển kinh tế - xã hội, bố trí nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa xã hôi.

Đến ngày 25/12/2014, UBND Thành phố đã tiếp nhận 11.354 hồ sơ, văn bản; UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 17.272 văn bản trên các lĩnh vực công tác, trong đó có 10.230 Quyết định, 5.343 công văn, 985 thông báo và 714 văn bản hành chính khác; đã trình HĐND Thành phố 26 báo cáo, tờ trình và đã cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố ngay sau khi được ban hành.

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để kịp thời xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ; đồng thời tích cực tham mưu và ban hành văn bản theo thẩm quyền để chỉ đạo, hưỡng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các doanh nhiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội năm 2014 đã đạt được các kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn đòi hỏi phải tiếp tục có gắng hơn nữa; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị còn chậm, thiếu chủ động, thiếu đôn đốc, kiểm tra nên hiệu quả chưa cao; việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị còn thiếu chặt chẽ.


2. Về xây dựng bộ máy hành chính nhà nước; tăng cương kỷ cương, kỷ luật hành chính

Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc quản lý nhà nước; cải tiến quy trình quản lý gắn với vị trí việc làm, tinh giản bộ máy, biên chế; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Đối với các nhiệm vụ quạn trọng, UBND Thành phố phân công rõ Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Đối với nội dung công việc mang tính chất liên ngành, cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành có liên quan và sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, UBND Thành phố quyết định thành lập và duy trì các Ban chỉ đạo Thành phố hoặc tổ công tác do Lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện. Đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng mỗi nội dung công việc chỉ giao cho một cơ quan đầu mối triển khai và yêu cầu chủ động trong công tác phối hợp để tập trung chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm, giảm bớt thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện thí điểm công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức thông qua thi tuyển.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã có chuyển biến tích cực, tập trung vào những lĩnh vực trong tậm, trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý và sử dụng ngân sách. Qua đó pháp hiện, xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, điều hành, thực hiện công tác.

Tuy nhiên, viêc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấp hành sự chỉ đạo điều hành của một số đơn vị còn chưa đảm bảo theo yêu cầu; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện một số nội dung công việc chưa được quan tâm đúng mức; lề lối làm việc, quy trình công tác tuy đã có tiến bộ song chậm được đổi mới.


3. Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố
Ủy ban Nhân dân Thành phố luôn thực hiện tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND Thành phố với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND Thành phố và các thành viên UBND Thành phố, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của phát luật. Hàng tuần Thường trực UBND Thành phố duy trì hợp định kỳ, hàng tháng UBND Thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thảo luận, bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
4. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
Tập trung dân chủ là một nguyên tắc quan trong trong hoạt động chỉ đạo, điều hành thường xuyên được UBND Thành phố quán triệt thực hiện. UBND Thành phố đã tăng cường trách nhiệm của tập thể với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND Thành phố và mỗi thành viên UBND Thành phố. Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền đều được UBND Thành phố thảo luận tập thể và quyết định. Các mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố đều được công khai, được xây dựng trên cơ sở tham gia đóng góp của các cấp, các ngành. Việc lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách ngày càng đi vào nề nếp, công khai dân chủ.

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, giải đáp thắc mắc của một số đơn vị đối với một số vụ việc chưa kịp thời, thiếu chủ động.


5. Công tác phối hợp
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban của Thành ủy, Thường trực và các Ban của HĐND Thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố và các đoàn thể Thành phố trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Duy trì tốt mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân, nhất là việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cuộc vận động, công tác đền bù giải phóng mặt bằng... để tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Những kết quả đạt được:
Với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức và nhân dân trên địa bàn; cùng với những định hướng đúng, sự chỉ đạo điều hành, triển khai thực quyết liệt Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, toàn diện, đúng hướng, bám sát mục tiêu đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng ; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới; việc khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực đối với thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Các giải pháp và hành động thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã từng bước đạt hiệu quả. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và có nhiều khởi sắc. Các chủ đề công tác năm 2014 được quan tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, cải thiện; các vấn đề xã hội búc xúc được tập trung giải quyết; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, công tác dân tộc, thanh tra, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đặc biệt đã chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết nhanh những vụ việc phức tạp...
2. Một số tồn tại :
Tình hình kinh tế Thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, phục hồi chậm; thu thuế ngoài quốc doanh chưa đạt theo kế hoạch đề ra; sức mua của thị trường yếu; Công tác cải cách hành chính tuy đã được tập trung chỉ đạo nhưng còn chậm, đặc biệt là tiến độ đầu tư xây dựng Trụ sở trung tâm hành chính công của Thành phố. Tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép; khiếu kiện trong nhân dân... vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác giải quyết đơn thư ở cấp cơ sở còn hạn chế, để xảy ra tình trạng đám đông tụ tập tại Trụ sở cơ quan đảng, chính quyền để gây sức ép trong việc giải quyết. Công tác triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng xuống cấp tiến độ chậm so với yêu cầu do các hộ dân chưa chấp hành... ;Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tai nạn giao thông, tai nạn lao động còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho xây dựng và thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; đây cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao quyết tâm chính trị, phát huy tốt nhất các yếu tố thuận lợi, khắc phục những hạn chế, khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

Theo dự báo, năm 2015 có những thuận lợi cơ bản: kinh tế trong nước tăng trưởng cao hơn năm 2014, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, sức mua của thị trường được cải thiện, những tác động tích cực của việc triển khai thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, và sự quan tâm, hỗ trợ về chính sách, nguồn lực của Trung ương; hiệu quả của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố được phát huy; năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện; kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng các khu kinh tế, khu KCN được tập trung đầu tư; các dự án đầu tư của các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch và dịch vụ sẽ hoàn thành và hoạt động trong năm 2015; cùng với sự tích cực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và cộng đồng các doanh nghiệp sẽ tạo ra thế và lực mới... là những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Tuy nhiên, năm 2015 cũng còn nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp và tác động đến phát triển kinh tế; sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; thiên tai, dịch bệnh, thời tiết diễn biến khó lường… là những yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội.
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng đi đôi với việc đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chuyển đổi nhanh phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; tập trung nguồn lực để chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc hơn. Tập trung phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII ở mức cao nhất. Bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân. Bảo vệ tài nguyên, môi trường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
II. DỰ KIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015
1 Các chỉ tiêu kinh tế:

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 8,5% trở lên;

- Giá trị sản xuất của ngành dịch vụ tăng từ 15% trở lên;

- Giá trị sản xuất ngành nông, lâm và ngư nghiệp tăng khoảng 3%;

- Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng từ 13% trở lên;

- Thu ngân sách Nhà nước tăng 10% trở lên so với dự toán Tỉnh giao;2. Các chỉ tiêu xã hội:

- Tạo việc làm mới cho 5.400 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%/tổng số lao động xã hội;

- Giảm từ 14% hộ nghèo trở lên;

- Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,002%.3. Các chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 25,3% diện tích Thành phố;

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện chiếu sáng, nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt từ 98% trở lên; Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%.

- Tỷ lệ khu công nghiệp địa phương đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường phấn đấu đạt 100%.

- Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch đô thị.III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII; tập trung triển khai thực hiện có hiệu qur Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2015 “Xây dựng thương hiệu Nụ cười Hạ Long; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường phân cấp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

- Tập trung hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn ngoài 2030; tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch chiến lược; xác định các mục tiêu quan trọng cần tập trung ưu tiến gắn với công tác thu hút đầu tư để huy động tối đa các nguồn lực, đặc biệt chú trọng đến các nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai mô hình hóa các quy hoạch được duyệt để trưng bày tại Cung quy hoạch của Tỉnh.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chính thức đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động với hiệu quả cao, phấn đấu trước tháng 6/2015 đưa 100% các thủ tục hành chính vào phục vụ tại Trung tâm hành chính công; Tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đảm bảo kỷ cương, công khai, minh bạch.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, đề cao giá trị con người Hạ Long thân thiện, mến khách và lịch thiệp; xác định mỗi công dân Hạ Long là một đại sứ du lịch, mang tình cảm thân thiện, mến khách đến với nhà đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế, từng bước xây dựng thương hiệu “Nụ cười Hạ Long”


2. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư chiến lược:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật đấu thầu sửa đổi và các Nghị định, thông tư hướng dẫn; tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư theo hướng tập trung, ưu tiên cho các dự án cấp thiết, trong điểm, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải; tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tập trung hoàn thành đầu tư các dự án: Cải tạo và nâng cấp tỉnh lộ 337; Đường nối trụ cầu P4 với đường Lê Thánh Tông; chỉnh trang 2 đầu cầu Bãi Cháy; các khu tái định cư Bãi Muối, ngành than... Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Cải tạo nút giao thông Loong Toòng, cải tạo tỉnh lộ 336, đường nối đường Hạ Long với đường Hậu Cần, các dự án xây dựng trường học, trạm y tế...

- Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các dự án mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Dự án đường nối thành phố Hạ Long với quốc lộ 5B, các dự án ngành than và các dự án của các nhà đầu tư chiến lược.

- Chủ động phối hợp với các nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo triển khai nhanh các dự án quan trọng của Vin Group, Sun Group, My Way, Him Lam...

- Tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động các nguồn lực theo hình thức PPP để phát triển hệ thống hạ tầng của thành phố, phấn đấu trong năm 2015 triển khai thực hiện đối với các dự án: Dự án Công viên Hoa Hạ Long, các công trình Trụ sở liên cơ quan Thành phố, Trụ sở phường Trần Hưng Đạo, Trụ sở phường Hồng Hải, Trụ sở phường Hồng Gai, Nhà học trường Trọng Điểm; tập trung vận động và sử dụng có hiệu quả ngồn vốn ODA để thực hiện dự án thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.
3. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Về phát triển công nghiệp: Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, hướng tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch tại các khu công nghiệp Cái Lân, Việt Hưng; ưu tiên phát triển các ngành tạo ra sản phẩm ứng dụng công nghệ cao; phát huy lợi thế so sánh và tiềm năng phát triển của các ngành than, đóng tàu, vật liệu xây dựng; Tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch đô thị; Đẩy mạnh tiến độ đầu tư và thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao vào khu công nghiệp Việt Hưng.

- Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng nâng cao cao chất lượng, hiệu quả, tập trung phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao như du lịch, vui chơi giải trí, thương mại, tài chính, ngân hàng; tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 24/5/2013 của Tỉnh ủy, Kết luận số 29-KL/TU ngày 25/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/7/2013 của thành uỷ Hạ Long; Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 22/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch ; Triển khai thực hiện đề án phát triển sản phẩm du lịch, đề án ”Nụ cười Hạ Long” nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh du lịch. Huy động, đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch hiện đại, đặc sắc mang tầm quốc tế.

Tập trung phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại theo quy hoạch; Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ khác như vận tải, cảng biển, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu dịch vụ đối với khách hàng trong nước và quốc tế.

- Về nông nghiệp: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai, phát triển trồng rau sạch, nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng ngập mặn. Lựa chọn cây trồng hợp lý để phủ xanh đồi rừng sau san gạt đất, khu vực bãi thải, khai trường ngành than sau khai thác. Về khai thác hải sản, hạn chế khai thác ven bờ, chuyển sang khai thác xa bờ, khuyến khích phát triển công tác hậu cần nghề cá. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững và hiệu quả với nhiều hình thức nuôi, phát triển mạnh nuôi biển, nuôi các loại thủy, hải sản có giá trị xuất khẩu cao.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; duy trì tốt việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.
4. Chủ động quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý hiệu quả giá cả thị trường:

- Tập trung quản lý, điều hành thu, chi ngân sách một cách quyết liệt đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành thu ngân sách thành phố, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách ; đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách ; rà soát, tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, nhất là thu từ hoạt động dịch vụ ; thí điểm đưa hệ thống máy thu tiền vào hoạt động đối với một số dịch vụ ; giải quyết dứt điểm các khoản nợ động, nhất là nợ động tiền sử dụng đất ; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2015 phấn đấu tăng 12% so với dự toán tỉnh giao.

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết; tiết kiệm chi thường xuyên; cân đối nguồn lực hợp lý để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường các biện pháp quản lý giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường; quản lý trật tự đô thị, xây dựng.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 5/5/2012 về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính; tích cực thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, giải quyết tốt tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường ớ các khu vực nhà máy, khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư, đô thị. Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch đô thị.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý về đất đai, xây dựng, tài nguyên và đô thị gắn với bảo vệ môi trường; ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép và xử lý nghiêm theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 12/01/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh, chương trình hành động số 28- CTr/TU ngày 06/2/2014 của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy.

- Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động bất lợi đối với môi trường; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra

6. Phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội.

- Từng bước phát triển ngành giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình "Đầu tư công - quản lý tư", phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cả về văn hóa và thể chất; thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy cùng với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "hai không""mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học". Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa học tập và chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm.- Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện các chính sách xã hội.

- Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo kế hoạch giảm nghèo của Thành phố, bảo đảm giảm nghèo nhanh và bền vững. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc; đặc biệt là tình trạng tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông.

- Đẩy mạnh việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đồng thời củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, đề cao giá trị con người Hạ Long thân thiện, mến khách và lịch thiệp, để mỗi công dân Hạ Long là một đại sứ du lịch, mang tình cảm thân thiện, mến khách đến với nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước.

- Tăng cường công tác quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Tích cực đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo và chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, gia đình, bình đẳng giới.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào Hạ Long 2015 và Chương trình Carnaval Hạ Long 2015.

- Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo giữ ổn định trật tự an toàn xã hội
- Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả giữa các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí. Công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước từ thành phố đến các phường, tăng cường kiểm tra, thanh tra chế độ công chức, công vụ. Đề cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức thực thi công vụ. Thực hiện đúng quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là giải quyết ngay từ cơ sở; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài đảm bảo đúng luật và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương; tăng tỉ lệ giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại, tố cáo so với năm 2014.8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng ba trụ cột chính là: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng căn cứ chiến đấu và thao trường huấn luyện theo quy hoạch, tăng cường khả năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho các lực lượng trực tiếp ở cơ sở.

- Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị nội bộ và trật tự an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người; kiên quyết đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; trật tự an toàn giao thông, giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

- Tăng cường công tác ngoại giao nhân dân; Đa dạng hóa các đối tác, các nhà đầu tư chiến lược; Tiếp tục duy trì thực hiện các thỏa thuận quốc tế với các thành phố bạn của Trung Quốc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, xúc tiến đầu tư với các Hiệp hội, tổ chức của Nhật Bản; xúc tiến ký thỏa thuận hợp tác, thiết lập quan hệ ngoại giao với thành phố Arcachon (Pháp) và thành phố Ujpest (Hungary) nhằm làm sâu sắc hơn, đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế đối ngoại và văn hóa đối ngoại; mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý… để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
9. Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của thành phố. 

Tăng cường cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách trong chỉ đạo điều hành thông qua nhiều hình thức.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp./.Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;

- TT Thành ủy;

- TT: HĐND-UBND TP;

- Các Đại biểu HĐND TP;

- Các Đoàn thể TP;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP;

- UBND các phường;

- V0, V1, V2, V3;

- Lưu VT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

chñ tÞch
  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương