Phần mở ĐẦu lý do chọn đề tàitải về 225 Kb.
trang18/18
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích225 Kb.
#53818
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của KSV

Thủ trưởng đơn vị


Lê Thị Điền

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BLHS: Bộ luật hình sự
BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình sự
CQĐT: Cơ quan điều tra
HĐXX: Hội đồng xét xử
KSV: Kiểm sát viên
THQCT: Thực hành quyền công tố
KSXX: Kiểm sát xét xử
TAND: Tòa án nhân dân
VKS: Viện kiểm sát
KSND: Kiểm sát nhân dân
VKSND: Viện kiểm sát nhân dân

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Hiến pháp năm 2013;

  2. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

  3. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

  4. Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi, bổ sung 2017);

  5. Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014;

  6. Một số bài viết đăng trên tạp chí Kiểm sát; trang web Ngành và các báo cáo, đề tài , tài liệu trên các trang mạng


MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1


1.Lý do chon đề tài 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KỸ NĂNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM 4
1. Các khái niệm 4
2. Kỹ năng của Kiểm sát viên trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa 5
3. Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm 6
3.1. Kỹ năng công bố bản cáo trạng 7
3.2. Kỹ năng xét hỏi của KSV tại phiên tòa 8
3.2.1 Kỹ năng hỏi bị cáo 8
3.2.2. Kỹ năng xét hỏi đối với người bị hại, đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ 9
3.2.3. Kỹ năng xét hỏi người làm chứng 10
3.2.4. Kỹ năng hỏi người giám định, người định giá tài sản 11
3.3. Kỹ năng tranh luận của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KỸ NĂNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN 15
1.Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Lý Sơn 15
2. Thực trạng về kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trên địa bàn huyện Lý Sơn giai đoạn năm 2015 đến tháng 7/2019 16
2.1. Kết quả đạt được 16
2.2. Nguyên nhân của kết quả đạt được 17
2.3. Hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót 18
3. Một số tình huống có thể xảy ra tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, KSV cần phải biết để có kỹ năng tranh luận, đối đáp khi tham gia phiên tòa 21
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM 24
1. Nhận thức đúng và đầy đủ nội dung nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được pháp luật quy định, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng 24
2. Những giải pháp nâng cao kỹ năng công tác chuẩn bị kỹ hồ sơ trước khi tham gia phiên tòa hình sự sơ thẩm của KSV 24
3. Những giải pháp nâng cao kỹ năng trang tụng của KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm 27
KẾT LUẬN 29
DANH MỤC VIẾT TẮT 30
DANH MỤCTÀI LIỆU THAM KHẢO 31tải về 225 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương