Microsoft Word Di Truyen te bao doctải về 2.67 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/152
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích2.67 Mb.
#56540
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Di Truyen te bao
CD Sinh YB, CÂU HỎI VI SINH VẬT.docx


1
 
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005. 
 
Từ khoá: Di truyền tế bào, AND, Cấu trúc phân tử, Mã di truyền, Cấu trúc của gen, 
Hardy- Weinberg, Tiến hóa vi mô, Thể nhiểm sắc của tế bào, T. Morgan, C. B. 
Bridges, Kiểu nhân, Băng nhiễm sắc, Biến dị, Thường biến, Đột biến gen, Đột biến 
nhiễm sắc thể, Biến dị di truyền, Quy luật Mendel, Quy luật phân ly, Lai phân tích, Cơ 
sở tế bào, Hoán vị gen, Chu kỳ sống, Sự phân giao, Phân bào nguyên nhiễm, Sinh sản 
vô tính, Sinh sản hữu tính, Phân bào giảm nhiễm, Tế bào Soma, Ung thư, Lai tế bào, 
Tế bào lành, tế bào ung thư.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục 
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục 
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.
Mục lục 
 
 
Lời nói đầu .................................................................................................................................... 5 
Chương 1 Cơ sở phân tử của di truyền tế bào ............................................................................ 7 
1.1 ADN – vật chất mang thông tin di truyền ........................................................................... 7 
1.1.1 Nhân 
tố chuyển dạng của Griffith ............................................................................. 7 
1.1.2 Thí 
nghiệm của A. Hershey và M. Chase.................................................................. 8 
1.1.3 
Mô hình cấu trúc phân tử của ADN .......................................................................... 8 
1.1.4 Sự tái bản của ADN ................................................................................................... 9 
1.2 Từ ADN đến ARN và đến Protein - Sự biểu hiện thông tin di truyền ............................. 12 
1.2.1 
Mã di truyền ............................................................................................................. 12 

tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   152
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương