M22-01. 20 Design Manualtải về 1.86 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/26
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2022
Kích1.86 Mb.
#51872
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


WSDOT Design Manual M 22-01.20 
Page 1360-1 
September 2021 
Chapter 1360  
Interchanges 
1360.01 General 
1360.02 Interchange Design 
1360.03 Ramps 
1360.04 Interchange Connections 
1360.05 Ramp Terminal Intersections at Crossroads 
1360.06 Interchanges on Two-Lane Highways 
1360.07 Interchange Plans for Approval 
1360.08 Documentation 
1360.09 References 
Exhibit 1360-1 Basic Interchange Patterns 
Exhibit 1360-2 Interchange Spacing 
Exhibit 1360-3 Minimum Ramp Connection Spacing 
Exhibit 1360-4 Ramp Design Speed 
Exhibit 1360-5 Maximum Ramp Grade 
Exhibit 1360-6 Ramp Widths 
Exhibit 1360-7 Lane Balance 
Exhibit 1360-8 Lane Balance 
Exhibit 1360-9 Main Line Lane Reduction Alternatives 
Exhibit 1360-10 Acceleration Lane Length 
Exhibit 1360-11 Deceleration Lane Length 
Exhibit 1360-12 Gore Area Characteristics 
Exhibit 1360-13 Gore Area Characteristics 
Exhibit 1360-14 Length of Weaving Sections 
Exhibit 1360-15 On-Connection: Single-Lane, Tapered 
Exhibit 1360-16 On-Connection: Single-Lane, Parallel 
Exhibit 1360-17 On-Connection: Two-Lane, Parallel 
Exhibit 1360-18 On-Connection: Two-Lane, Tapered 
Exhibit 1360-19 Off-Connection: Single-Lane, Tapered 
Exhibit 1360-20 Off-Connection: Single-Lane, Parallel 
Exhibit 1360-21 Off-Connection: Single-Lane, One-Lane 
Reduction 
Exhibit 1360-22 Off-Connection: Two-Lane, Tapered 
Exhibit 1360-23 Off-Connection: Two-Lane, Parallel 
Exhibit 1360-24 Collector-Distributor: Outer Separations 
Exhibit 1360-25 Collector Distributor: Off-Connections 
Exhibit 1360-26 Collector Distributor: On-Connections 
Exhibit 1360-27 Loop Ramp Connections 
Exhibit 1360-28 Temporary Ramps 
Exhibit 1360-29 Interchange Plan 

tải về 1.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương