KIỂm tra toán dành cho học sinh giỏI (Thời gian 60 phút) I)TRẮc nghiệM (10 điểm)tải về 11.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.03 Kb.
#21359
TrườngTiểu học Cao Nhân

Lớp………5E…

Họ và tên…………Phạm Việt Hồng…………………

KIỂM TRA TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI

(Thời gian 60 phút)


I)TRẮC NGHIỆM (10 điểm)
Khoanh vào những kết quả trả lời đúng nhất
Câu 1) Cho 10 chữ số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

a) 720 số b) 648 số c) 336 số d) 468 sốCâu 2) Một bạn học sinh viết 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,…..Số hạng thứ 1996 là số mấy?

A Số 1 b) Số 2 c) Số 3 d) Số 4Câu 3) Trên một hình tam giác , nếu ta vẽ 99 đường thẳng cùng đi qua một đỉnh và cắt cạnh đáy của tam giác. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành?

a) 5000 b) 5050 c) 5010 d) 5500Câu 4) Dãy số 11,18,25,32,39,……,459. Số hạng thứ 42 của dãy là số mấy?

a) Số 290 b) Số 294 a) Số 298 a) Số 297Câu 5) Tính — =

a) b) c) d)Câu 6) + + =

a) b) c) d)Câu 7) Tính giá trị biểu thức: + + +……………+ =

a) b) c) d)Câu 8) Lớp 5A và 5B có 87 học sinh. Biết rằng số học sinh lớp 5A bằng số học sinh lớp 5B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

a) 5A: 40 HS, 5B: 47 HS b) 5A :39 HS, 5B: 48 HS

c) 5A :42 HS, 5B: 45 HS d) 5A :44 HS, 5B: 43 HS

Câu 9) Tìm giá trị số tự nhiên lớn nhất của Y biết:

(8,36 X 3,5 — Y) : (8,36 X 3,5 — Y) = 1

a) Y = 27 b) Y = 28 c) Y = 29 a) Y = 30

Câu 10) Khi nhân một số với 1993, Toàn đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết quả sai là 43450. Tìm tích đúng của phép nhân đã cho.

a)3936175 b)5716393 c)3396175 d)6527382


II) TỰ LUẬN (10 điểm)
Câu 1) Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 26,8m . Chiều dài hơn chiều rộng 5m.Người ta mở rộng chiều dài và chiều rộng của khu đất đó thêm những đoạn bằng nhau để được một cái sân hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích cái sân đó?


Câu 2) 44 con chim sẻ đậu trên 4 cây .Nếu 4 chim từ cây thứ nhất bay sang cây thứ hai, 3 chim từ cây thứ hai bay sang cây thứ ba,5 chim từ cây thứ ba bay sang cây thứ tư thì trên 4 cây số chim như nhau. Hỏi ban đầu mỗi cây có mấy con chim sẻ?
Каталог: Uploads -> c2hongtienpy
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
c2hongtienpy -> Ma trận đề kiểm tra Toán 6(Số học)-Chương I năm học: 2009-2010

tải về 11.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương