Khoa/Bộ môn cam kết sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đã đăng ký và được phê duyệt theo kế hoạch đề ra với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Trung tâm kt&Đbcl và sự hỗ trợ về kinh phí của Nhà trườngtải về 8.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.55 Kb.
#29253
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

THEO BỘ TIÊU CHUẨN AUNKính gửi: - Ban Giám hiệu,

- Trung tâm KT&ĐBCL.


Khoa/Bộ môn:…………………..........................................................................................

Sau khi tìm hiểu bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình AUN - QA (Asean University Network - Quality Assurance) và có sự thống nhất cao trong toàn Khoa/Bộ môn, Khoa/Bộ môn xin đăng ký tự đánh giá chương trình đào tạo:……………………….

của ngành/chuyên ngành:…………………………………………………………………

Khoa/Bộ môn cam kết sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đã đăng ký và được phê duyệt theo kế hoạch đề ra với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Trung tâm KT&ĐBCL và sự hỗ trợ về kinh phí của Nhà trường.

Trân trọng.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .............. tháng ............. năm 2013

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔNGhi chú: Bộ tiêu chuẩn AUN và mẫu phiếu đăng ký có trên website của TT KT&ĐBCL.

http://kdcl.hcmuaf.edu.vn/
Каталог: data -> file -> HOAT%20DONG%20DBCL
file -> Transformations
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
HOAT%20DONG%20DBCL -> CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC

tải về 8.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương