Khoa h ọc công nghệ 68 s ố 67 (8-2021)


bảo vệ bờ biển Tiên Lãng, Hải Phòngtải về 2.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích2.28 Mb.
#53808
1   2   3   4   5   6   7
Đánh giá tác dụng giảm lún của công nghệ kết cấu rỗng khi ứng dụng xây dựng đê biển trên nền địa chất yếu 1436715
TB TC cọc khoan nhồi ĐK nhỏ
bảo vệ bờ biển Tiên Lãng, Hải Phòng 
Hình 4. MCN sử dụng KCR xây dựng công trình bảo vệ 
bờ biển sau cảng Lạch Huyện 
Sử dụng module Ansys - CFX mô phỏng tương 
tác giữa sóng và công trình, chiều cao sóng leo trên 
đê mặt cắt hình bậc thang (Hình 3, 4) so sánh với đê 
truyền thống mái nghiêng (Hình 6, 1), cho phép giảm 
43,96% đến 77,76% [6] từ đó đã giảm cao trình đỉnh 
đê xuống từ 1,01m đến 5,07m. 
Hình 5. Phối cảnh MCN sử dụng KCR xây dựng công 
trình bảo vệ bờ biển sau cảng Lạch Huyện
Hình 6. MCN kết cấu được đề xuất xây dựng đê bảo vệ 
bờ biển Tiên Lãng, Hải Phòng [8] 
Trên cơ sở giải pháp công nghệ kết cấu mới và 
truyền thống đề xuất xây đê bảo vệ sân bay Tiên 
Lãng nói trên. Nghiên cứu bằng mô hình toán, nhóm 
tác giả đã sử dụng phần mềm Plaxis-2D mô phỏng 
lún của nền để từ đó đánh giá tác dụng giảm lún của 
đê sử dụng công nghệ KCR khi xây dựng trên nền 
đất yếu tại đây. 
3. Mô phỏng số và kết quả nghiên cứu 
3.1. Các trường hợp mô phỏng 
 
Nhóm nghiên cứu phần mềm Plaxis-2D, mô 
phỏng lún cho 2 trường hợp đối với đê Tiên Lãng: 
- Trường hợp 1: đê truyền thống mái nghiêng, 
kết cấu thân đê bằng các ống Geotube chứa cát đặt 
nằm ngang, mặt thân đê được bảo vệ bởi các tấm bê 
tông âm dương lắp ghép đặt trên lớp đệm đá dăm dày 
80cm và lớp đá hộc dày 1,5m (Hình 6); 
Trường hợp 2: đê hình bậc thang, gồm ba bậc, 
được tạo thành bởi các khối KCR (Hình 3). 
3.2. Kết quả mô phỏng 
Công nghệ kết cấu truyền thống: độ lún trong 
giai đoạn thi công Uy = 0,1651 m (Hình 7, 8), độ lún 
sau 1 năm Uy = 0,9054 m (Hình 9, 10), độ lún sau 2 
năm Uy = 0,9054 m (Hình 11, 12). Như vậy sau 1 
năm nền đất dưới công trình tắt lún. 
Công nghệ kết cấu rỗng: độ lún trong giai đoạn 
thi công Uy = 0,1416 m (Hình 13, 14), độ lún sau 1 
năm Uy = 0,1693 m (Hình 15, 16), độ lún sau 2 năm 
Uy = 0,1693 m (Hình 17, 18). Như vậy sau 1 năm 
nền đất dưới công trình tắt lún. 
tải về 2.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương