KẾ hoạch sát hạch cấp gplx ô TÔ tháng 10 NĂM 2013tải về 23.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích23.67 Kb.
#21850
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 10 NĂM 2013


Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

78


78

14/10/2013

2

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc
60
16

76

05/10/2013

3

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

125


125

19/10/2013

4

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

90

64154

29/10/2013

5

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

153


153

26/10/2013

6

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe Á Châu – Hưng Yên45
45

31/10/2013

7

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

255


255

27/10/2013

8

Trung tâm đào tạo lái xe Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô
4848

30/10/2013


tải về 23.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương