KẾ hoạch thi tốt nghiệp và SÁt hạch cấp gplx ô TÔ tháng 8 NĂM 2012tải về 27.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích27.49 Kb.
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 8 NĂM 2012


Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E1

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

9393

09/8/2012

2

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

167

48
215

15/8/2012

3

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch Chí Linh- Sao Đỏ

165

58

80

203
4

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

133133

25/8/2012

5

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

150

96
246

30/8/2012

6

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

282282

18/8/2012

7

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

133

48
181

29/8/2012

8

Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

180

32
212

4/8/2012

9

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

150150

8/8/2012

10

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

110

32
142

19/8/2012

11

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà

Trung tâm sát hạch lái xe Bắc Hà

205205

31/8/2012

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương