Interior render Mental ray rendertải về 13.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích13.68 Kb.
Interior render - Mental ray render.

Tutorial này sẽ chỉ dẫn các bạn từng bước để render một nội thất bằng Mental ray. Scene trong tutorial được model bằng 3D Max 7.

Đây là một scene được tạo khá đơn giản vì mục đích chính là ánh sáng . Tạo một Box , sau đó chuyển đổi sang Editable Polygon , các cửa sổ được tạo bằng cách extrude . Material được áp dụng vào scene , nền gỗ được tạo từ vật liệu DGS material (mental ray) , áp dụng màu trắng cho tường (các bạn có thể cho thêm vào scene đồ đạc nội thất).


 

Đây là góc nhìn từ Top view và Left view

Bây giờ đên gian đoạn đặt ánh sáng . Đầu tiên , đặt tại mỗi cửa sổ 1 MR Omni Light , những Omni này sẽ tạo ánh sáng diffuse cho scene. Sau khi đặt các Omni vào đúng nơi, chúng ta bắt đầu điều chỉnh setting cho Omni lights , đây là phần quan trọng nhất .

Chú ý :


  • sử dụng Ray Traced shadow sẽ giúp render nhanh hơn

  • trong phần Area light parameter , giá trị Radius càng cao thì softshadow sẽ nhiều hơn

  • trong Mental ray indirect Illumination tab , sử dụng Manual setting vì nó sẽ giúp chúng ta điều khiển ánh sáng dễ dàng hơn . Giá trị GI Photon càng cao thì độ chính xác của cảnh càng cao nhưng thời gian render sẽ lâu hơn.

Sau khi điều chỉnh xong , đến giai đoạn test render. Nhấn F10 để mở render menu , vào Assign renderer , chọn Mental Ray . Vào Indirect Illumination tab , chọn Global Illumination , thay đổi Trace Depth sang 8 8 5 (giá trị này sẽ giúp cho cảnh được sáng hơn). Bạn có thể không bật Final gather On để render nhanh hơn , nhưng mình luôn luôn để giá trị FG ở 10 vì làm như thế sẽ giúp thấy được sự tương tác giữa vật liệu và ánh sáng , từ đó chúng ta có thể sữa đổi dễ dàng hơn.

Đừng nên lo lắng về kết quả vì đây chỉ là test render . Chúng ta sẽ đặt giá trị Final Gather cao hơn cho final render. Bạn cũng có thể cho vào scene của mình một chút ánh nắng sẽ tạo vẻ ấm cúng cho cảnh . Sử dụng Mr Spot Light để tạo áng sáng mặt trời , đăt ánh áng ra xa khỏi căn phòng một khoảng cách vừa đủ (đừng gần quá , mà cũng không nên xa quá). Điều chỉnh góc ánh sáng bạn thích , đều chỉnh HotspotFalloff sao cho đường kính của spot light chiếu sáng vừa đủ căn phòng. Dưới đây là setting của Mr spot light.

Cũng giống như Mr Omni light , chúng ta sử dụng Manual Setting cho Mental ray Indỉect Illumination, chọn ray traced shadow .Trong Area Light parameter , chọn type Disc , giá trị radius càng cao , cạnh của ánh sáng mặt trời càng mềm . Click render để xem.

Sau khi đặt đầy đủ các ánh sáng cần thiết , chúng ta chuẩn bị cho final render.

Cho Final render, tăng giá trị final gather lên cao (nên nhớ , giá trị Final gather càng cao , độ chính xác càng cao nhưng bù lại thời gian render càng lâu). Vào Renderer Tab , thay đổi Sampling Quality , min 4 , max 16 , và đổi sang Michell Type.

Đây là final image 800 x 600 với giá trị Final Gather 100 (tăng giá trị Final Gather để có kết quả tốt hơn).Post work được xử lý bằng Photoshop (back ground , color balance).

______________________________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương