ĐỀ 1 – Lập trình Webtải về 0.49 Mb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu18.04.2022
Kích0.49 Mb.
#51692
LAN 1-DE1
dethik61 chan


 ĐỀ 1 – Lập trình Web 

 

- Thời gian làm bài : 90 phút. 

 

 

- Sinh viên lưu bài ổ đĩa Z:\. 

 

 

Thiết kế trang web có dạng như mẫu:  

 

  

 

  

 

 
 Câu 1: HTML và CSS 

1.  Yêu cầu layout các khối chính như sau

 

 2.  Yêu cầu nội dung

 Phần trên: chèn ảnh banner.jpg

 Phần phải:  

o  Chèn ngày hiện hành (yêu cầu của Câu 2). 

o  Chèn form tìm kiếm như mẫu. Các chuyên mục gồm: Tất cả, Phần cứng, Phần 

mềm, Mạng, Bảo mật. 

  Phần dưới: chèn nội dung như mẫu. 

3.  Yêu cầu định dạng

 

Định dạng chung: Body trang web: nền silver, padding 5px, font Verdana 10pt. 

Liên kết: chữ màu darkblue, không gạch chân. Khi lướt chuột lên liên kết có gạch chân. 

 Khung trang: độ rộng 800px, nền trắng, lề auto. 

 Phần trên: độ cao 100px. 

 Phần menu:  

o  Menu  liên  kết  (lớp  menu):  chữ  đậm  màu  trắng  canh  giữa,  nền  darkblue,  độ 

rộng  88px,  hiển  thị  kiểu  khối  (block),  float  về  trái,  padding  5px,  viền  mảnh 

liền màu trắng. Khi lướt chuột lên đổi màu chữ, nền, viền tùy ý. 

 

Phần trái: độ rộng 499px, viền phải nét liền mảnh màu silver. Khung bản tin (lớp khungbantin): padding 5px, viền trên nét gạch mảnh màu 

silver.  Hình ảnh (lớp hinhanh): độ rộng 100px, float về trái, lề 20px. 

Tiêu đề (lớp tieude): chữ đậm, hiển thị kiểu khối. Nội dung (lớp noidung): chữ canh đều. 

 

Phần phải: float trái, độ rộng 300px. Khung  chuyên  mục  (lớp  khungchuyenmuc):  lề  5px,  padding  5px,  ảnh  nền bg.jpg chỉ lặp chiều ngang, viền mảnh nét liền màu silver. 

Tên chuyên mục (lớp tenchuyenmuc): chữ màu đỏ in đậm.  

Phần dưới: chữ canh giữa màu lightgray, padding 10px, nền darkblue.  

Câu 2: Javascript 

1.  Hiển thị thứ và ngày tháng năm hiện hành. Vị trí hiển thị: phía trên cùng của phần phải. 

 

2.  Khi nhấn nút Tìm thì Thông báo lỗi nếu 

-  Textbox từ khóa bị bỏ trống 

-  Textbox từ khóa phải là chuỗi và ít nhất là 2 ký tự. 

Nếu không có lỗi sẽ thông báo nội dung cần tìm kiếm 

Nội dung tìm kiếm = từ khóa + tên chuyên mục. Ví dụ khi người dùng nhập laptop và chuyên mục phần cứng thì in nội dung thông báo là “laptop + phần cứng” Thay đổi thẻ div có id là “phanphai” có màu nền từ không màu thành màu đỏ.  

tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương