Institute of geological sciencestải về 4.74 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích4.74 Mb.
#35684
  1   2   3   4   5   6
THE THIRD CIRCULAR

Workshop onTECTONICS OF THE RED RIVER FAULT ZONE AND GEOLOGY OF NORTHERN VIETNAM:

Results of the Polish-Vietnamese Cooperation 1999-2009

(Hanoi - Sa Pa, November 23-30, 2009)Organized by

INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES

(VIETNAMESE ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY),INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES

(POLISH ACADEMY OF SCIENCES)GALICIA TECTONIC GROUPORGANIZING COMMITTEE

Co-chairman: Trần Trọng Huệ (Institute of Geological Sciences, Vietnamese Academy of Science and Technology), Antoni K. Tokarski (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences & Galicia Tectonic Group);

Vice-chairman: Trần Tuấn Anh (Institute of Geological Sciences, Vietnamese Academy of Science and Technology).

Secretaries: Nguyễn Quốc Cường, Anna Świerczewska


SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Nguyễn Trọng Yêm (VN) - Co-chairman - Prof. Antoni K. Tokarski (PL)

Prof. Martin J. Flower (USA) Prof. Victor Mocanu (ROM)

Dr. Trần Trọng Huệ (VN) Prof. Andrzej Żelaźniewicz (PL)

Dr.Sc. Trần Trọng Hòa (VN) Prof. Witold A. Zuchiewicz (PL)

Prof. Trần Văn Trị (VN) Prof. Anna Świerczewska (PL)

Dr. Nguyễn Quốc Cường (Secretary)
VENUE

The Workshop will be held at meeting room of FRIENDSHIP HOUSE,

105 Quán Thánh, Hanoi, Capital of Vietnam


SCIENTIFIC PROGRAMME
Monday, 23 NOVEMBER 2009

08.00 – 9.00 REGISTRATION


Opening Ceremony

Convenor: Cung Thượng Chí


09.00-09.15 OPEN & INTRODUCTION Cung Thượng Chí

09.15-09.30 WELCOMING ADDRESSES

09.30-09.45 Nguyễn Trọng Yêm, Antoni Tokarski, Nguyễn Quốc Cường, Witold Zuchiewicz & Anna Swierczewska: VIETNAMESE-POLISH SCIENTIFIC RESEARCH COOPERATION: THE MAIN ACHIEVEMENT ON STUDY OF GEODYNAMICS OF NORTHERN VIETNAM
09.45-10.30 AWARD CEREMONY

10.30-10.50 COFFEE BREAK

Plenary session

Convenors: Trần Thanh Hải & Anna Swierczewska


10.50-11.05 Witold Zuchiewicz, Nguyễn Quốc Cường & Nguyễn Trọng Yêm: TECTONICS GEOMORPHOLOGY OF NORTHERN VIETNAM: A CASE STUDY OF THE RED RIVER FAULT ZONE

11.05-11.20 Nguyễn Quốc Cường, Antoni K. Tokarski, Anna Świerczewska, Witold Zuchiewicz & Nguyễn Trọng Yêm: LATE TERTIARY TECTONICS OF THE RED RIVER FAULT ZONE (VIETNAMESE PART) BASED ON STUDIES OF SEDIMENTARY ROCKS.


11.20-11.35 Robert Anczkiewicz, Felix Oberli, Daniela Rubatto: TIMING OF METAMORPHISM IN THE DAY NUI CON VOI MASSIF        1. Trần Đình Tô, Nguyễn Trọng Yêm, Vy Quốc Hải, Dương Chí Công, W. Zuchiewicz, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Viết Nghĩa, K. Feigl & M. Becker: OUTLINE OF RECENT MOVEMENTS OF NORTHERN VIETNAM FROM GPS DATA

11.50-12.05 Anna Wysocka, Anna Świerczewska, Nguyễn Quốc Cường, Phan Đông Pha & Nguyễn Xuân Huyên: SEDIMENTOLOGICAL CHARACTERISTIC OF NEOGENE BASINS FROM THE RED RIVER FAULT ZONE


12.05-13.30 LUNCH
13.30-14.00 Poster session
Plenary session

Convenors: Vũ Văn Tích & Witold Zuchiewicz


14.00-14.15 Andrzej Żelaźniewicz: THE LATE CRETACEOUS EVENT IN THE DAY NUI CON VOI MASSIF, NW VIETNAM: EVIDENCE FROM FIELD DATA AND SHRIMP U-Pb ZIRCON AGES
14.15-14.30 Nguyễn Đình Xuyên: EARTHQUAKES IN THE TERRITORY OF VIET NAM
14.30-14.45 Martin F.J. Flower, Nguyễn Hoàng & Ching-Hua Lo: MAGMATIC ACTIVITY ASSOCIATED WITH THE AILAO SHAN – RED RIVER FAULT ZONE
14.45-15.00 Trần Văn Trị, Nguyễn Xuân Bao, Phạm Bình, Nguyễn Xuân Tùng: ON THE TECTONICS OF SINO-VIETNAM COMPOSITE TERRANE AND ADJACENT AREAS


tải về 4.74 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương