Đòi Nợ Nếu tôi không thể trả một món nợ- những người đòi nợ có thể làm gì?tải về 17.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích17.5 Kb.
Đòi Nợ
Nếu tôi không thể trả một món nợ- những người đòi nợ có thể làm gì? Người đòi nợ bị cấm:

 • Đưa các phát biểu gian dối và dùng ngôn ngữ xúc phạm.

 • Nói với quý vị rằng không trả nợ là hành vi phạm tội hoặc đe dọa bỏ tù quý vị.

 • Đe dọa đòi nợ từ bên thứ ba, ví dụ như gia đình hoặc hàng xóm.

 • Đe dọa lấy nhà cửa hoặc tiền lương của quý vị.

 • Nếu bên đòi nợ gọi điện thoại, họ không thể gọi cho quý vị ở chỗ làm hoặc trong thời gian từ 9 giờ tối đến 8 giờ sáng (trừ khi quý vị đồng ý).

Có rất nhiều hành động mà người đòi nợ không có quyền làm, vì vậy hãy liên hệ với một luật sư nếu quý vị nghĩ rằng mình đang bị quấy rối bởi một người đòi nợ. Quý vị cũng có thể gửi một tối hậu thư rất cứng rắn tới người đòi nợ rằng hãy ngừng quấy rối quý vị ở nhà hoặc nơi làm việc. Gửi bằng thư bảo đảm và giữ những bản sao để lưu hồ sơ. Nếu người đòi nợ tiếp tục quấy rối, quý vị sẽ có căn cứ để khởi kiện.
Làm sao tôi có thể tự bảo vệ trước chủ nợ nếu họ muốn kiện tôi? Hiểu về quyền của quý vị:

 • Chủ nợ phải nộp đơn kiện trong vòng 4 năm kể từ ngày quý vị trả số tiền nợ tối thiểu cuối cùng hay hứa sẽ trả nợ. Nếu thời gian đã hơn 4 năm, quý vị có thể không thừa nhận món nợ kể cả thực tế quý vị vẫn đang nợ.

 • Chủ nợ phải gửi cho quý vị yêu cầu thanh toán bằng văn bản (“thư yêu cầu”) ít nhất 30 ngày trước khi nộp đơn kiện quý vị.

 • Nếu quý vị không đồng tình với thư yêu cầu trả nợ do quý vị không nợ hoặc số tiền sai, hãy trả lời thư yêu cầu trong vòng 30 ngày. Thư mẫu: www.nedap.org/resources/documents/DisputeLetterwithElectronicForm.pdf.

 • Nếu chủ nợ đã gán nợ của quý vị cho một bên đòi nợ thuê, bên đòi nợ thuê phải có hợp đồng với chủ nợ ban đầu cho biết tài khoản của quý vị để chứng minh rằng họ có thể đòi nợ.


Ltext box 2àm sao tôi biết nếu tôi bị kiện vì không trả nợ, và tôi phải làm gì? Quý vị sẽ nhận được trát hầu tòa bằng văn bản pháp lý được gửi qua thư hoặc qua viên phục vụ trát tòa. Trang đầu tiên là “trát đòi hầu tòa” từ thư ký tòa án. Trang này viết: “Quý vị đã bị kiện…” Hãy đọc các văn bản pháp lý một cách cẩn thận. Xác định ai đang kiện quý vị và họ tuyên bố quý vị nợ bao nhiêu. Quý vị cần phải trả lời vụ kiện bằng cách nộp văn bản Trả Lời trước thời hạn trả lời. Nếu quý vị không trả lời, chủ nợ chắc chắn sẽ thắng kiện.


Thời Hạn Trả Lời” là gì? Trát đòi hầu tòa sẽ nêu số ngày quý vị phải nộp lại văn bản trả lời. Số ngày sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi chủ nợ nộp đơn kiện. Tại tòa án hạt/quận, hạn nộp văn bản trả lời là vào ngày Thứ Hai sau 20 ngày kể từ khi quý vị nhận được trát hầu tòa; ở tòa án JP, quý vị có 14 ngày từ khi nhận được trát hầu tòa để gửi văn bản trả lời. Nếu quý vị còn băn khoăn, hãy gọi đến tòa án và hỏi họ bao giờ thì đến hạn nộp văn bản trả lời.


Văn bản “Trả lời” là gì? Văn bản Trả Lời là phản ứng ban đầu của quý vị với vụ kiện. Đó có thể là một lá thư viết tay đơn giản gửi tới tòa án nói rằng quý vị không đồng ý với vụ kiện. Văn bản Trả Lời phải ghi số hiệu vụ án của quý vị và địa chỉ nhận thư. Quý vị cũng nên ghi rõ trong văn bản trả lời của quý vị bất kỳ lời biện hộ nào mà quý vị có; ví dụ, số tiền họ khẳng định quý vị nợ không đúng, tài khoản không phải của quý vị hoặc quý vị cho rằng các khoản nợ đã lâu hơn 4 năm.

 • Tùy thuộc vào nơi các chủ nợ nộp đơn kiện, chủ nợ có thể kèm theo yêu cầu sưu tra cùng với đơn kiện. Những yêu cầu sưu tra này có thể là Yêu Cầu Thú Nhận, Thẩm Vấn, hoặc Yêu Cầu Bằng Chứng đòi hỏi quý vị cung cấp tài liệu. Quý vị có 50 ngày để tuân thủ các yêu cầu. Nếu quý vị không trả lời Yêu Cầu Thú Nhận, quý vị sẽ tự động thua kiện.

 • Mặc dù không bắt buộc phải mời luật sư để giúp quý vị trả lời vụ kiện hay trả lời các yêu cầu sưu tra, nhưng quý vị vẫn nên liên hệ với luật sư nếu quý vị thấy mình cần có bất kỳ lời bào chữa hay khiếu nại nào với chủ nợ.


Nếu như tôi bỏ qua vụ kiện thì sao? Chủ nợ sẽ mặc định là người thắng kiện. Tòa án có thể đưa ra một phán quyết chống lại quý vị với số tiền đã nợ. Theo luật, nhà đất và một số loại tài sản và thu nhập được miễn trừ trong việc thu nợ của một bản án. Nếu chứng minh được mình không có thu nhập và tài sản, quý vị có thể “kháng án do vô sản”. Tuy nhiên, nếu không kháng án do vô sản, quý vị sẽ không thể có ý kiến về khoản tiền nợ khi vụ kiện đã được đệ trình, quý vị nên thương lượng vấn đề thanh toán với chủ nợ nếu cần. Hãy cân nhắc các vấn đề cần đàm phán với sự trợ giúp từ những nhân viên tư vấn tài chính. Dưới đây là vài gợi ý trong việc tìm một nhân viên tư vấn về tài chính từ Ủy Ban Thương Mại Liên Bang: www.consumer.ftc.gov/articles/0153-choosing-credit-counselor.

Sửa đổi lần cuối 22.07.2013 www.trla.org © TRLA 2013

thông tin pháp lý, không phải tư vấn pháp lý. xem www.texaslawhelp.org để biết thêm thông tin pháp lý. gặp luật sư để xin tư vấn về pháp lý.

: resource
resource -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
resource -> KHỔ giấY, kiểu trình bày và ĐỊnh lề trang văn bảN a Khổ giấy
resource -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> Số Hồ sơ: 609/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
resource -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resource -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resource -> BỘ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resource -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương