HƯỚng dẫn sử DỤng hệ thống quản lý HỒ SƠ LƯu trữ


Danh sách hồ sơ chờ chỉnh lýtải về 3.06 Mb.
trang3/27
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Danh sách hồ sơ chờ chỉnh lý


Bước 1: Vào màn hình chức năng Quản lý hồ sơ >> Danh sách hồ sơ chờ chỉnh lý . Click vào link Thông tin tìm kiếm để mở màn hình nhập thông tin tìm kiếm

Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm cần thiết, nhấn

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ lưu trữ theo điều kiện tìm kiếm đã nhập

Trên màn hình danh sách, có thể thực hiện các thao tác:Xuất Excel: Nhấn vào nút để xuất danh sách các bản ghi ra file excel

Báo cáo theo đơn vị: Nhấn vào nút để xuất báo cáo danh sách theo đơn vị

Thêm mới: Nhấn vào nút để Bổ sung hồ sơ (Xem chi tiết chức năng Bổ sung hồ sơ)

Chuyển lưu trữ: Chọn 1 bản ghi trong danh sách, nhấn vào nút , chương trình đưa ra thông báo xác nhận:

Nhấn nút để thực hiện chuyển lưu trữ hồ sơ, chương trình sẽ đưa ra thông báo “Chuyển lưu trữ thành công”, nhấn nút để hủy thao tác.Bổ sung tài liệu: Trên màn hình chọn 1 hồ sơ muốn bổ sung tài liệu, nhấn nút , chương trình sẽ hiển ra màn hình thông tin tài liệu. (Chi tiết hướng dẫn sử dụng cho chức năng này xem chức năng Bổ sung tài liệu vào hồ sơ)1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương