HỘI ĐỒng chính phủtải về 8.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích8.65 Kb.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 281-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 281 - CP NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 1980 BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH VÀ PHỤC VIÊNHỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ quyết định số 178 - CP ngày 20 tháng 7 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ;
Để tạo điều kiện cho quân nhân sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển ra ngoài quân đội, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Những quân nhân sau đây, dù chưa đủ 5 năm phục vụ trong quân đội, khi chuyển ra ngoài cũng được hưởng chế độ đãi ngộ khi chuyển ngành hoặc phục viên như những quân nhân có đủ 5 năm phục vụ trong quân đội, nói ở 2 mục A và B trong quyết định số 178 - CP ngày 20 tháng 7 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ:

- Nữ quân nhân phục vụ liên tục trong quân đội từ 3 năm trở lên;

- Quân nhân bị thương được xếp hạng thương tật;

- Quân nhân mất sức lao động từ 31% đến 59% do trải qua chiến đấu hoặc do hoạt động ở Lào, Cam pu chia và các vùng biên giới, hải đảo.Điều 2 - Quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, về địa phương chưa quá 6 tháng (kể từ ngày được đơn vị quân đội ký quyết định cho phục viên hoặc xuất ngũ), nếu được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước hoặc thi đỗ vào các trường đào tạo tập trung, thì được hưởng chính sách như những quân nhân được chuyển thẳng từ đơn vị quân đội vào cơ quan xí nghiệp hoặc trường học và thôi hưởng trợ cấp phục viên (nếu có).

Điều 3 - Bãi bỏ điểm 2 trong mục C của quyết định số 178 - CP ngày 20 tháng 7 năm 1974 (1)

Điều 4 - Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội, thủ trưởng các ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

: uploads -> tra-cuu-van-ban-che-do -> 2ttgiantrongquandoi
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam
tra-cuu-van-ban-che-do -> Số 25/tt ngày 16/8/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hướng dẫn thi hành quyết định Số 133/HĐbt ngày 17/8//982
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi: Danh mục các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> Ngành Hoá chất: Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
tra-cuu-van-ban-che-do -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
tra-cuu-van-ban-che-do -> KT. BỘ trưỞng thứ trưỞNG
2ttgiantrongquandoi -> Thông tư 03-tt/lb năm 1961 giải thích và hướng dẫn thi hành chế độ đối với quân nhân chuyển ngành do Bộ Lao Động- bộ Nội Vụ ban hành
2ttgiantrongquandoi -> BỘ lao đỘNG, thưƠng binh và XÃ HỘi-bộ quốc phòng-bộ TÀi chính
2ttgiantrongquandoi -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 595/TTg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương