HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 0.59 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Trần Quang Chiểu được 379.563 phiếu, đạt tỷ lệ 80,38% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phạm Văn Nấng (Phạm Quang Dũng) được 329.498 phiếu, đạt tỷ lệ 69,77% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Quang Ngọc được 326.170 phiếu, đạt tỷ lệ 69,07% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng được 194.005 phiếu, đạt tỷ lệ 41,08% số phiếu hợp lệ
5) Ông Phạm Văn Biên được 157.150 phiếu, đạt tỷ lệ 33,28% số phiếu hợp lệ
41 - TỈNH NGHỆ AN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hữu Cầu được 301.858 phiếu, đạt tỷ lệ 90,36% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lê Quang Huy được 286.458 phiếu, đạt tỷ lệ 85,75% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân được 42.714 phiếu, đạt tỷ lệ 12,79% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Văn Kim được 34.374 phiếu, đạt tỷ lệ 10,29% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thái Hoà và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phan Đình Trạc được 347.194 phiếu, đạt tỷ lệ 88,65% số phiếu hợp lệ
2) Bà Nguyễn Thị Thảo được 315.186 phiếu, đạt tỷ lệ 80,47% số phiếu hợp lệ
3) Ông Mong Văn Tình được 246.443 phiếu, đạt tỷ lệ 62,92% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phan Văn Quý được 151.765 phiếu, đạt tỷ lệ 38,75% số phiếu hợp lệ
5) Bà Nguyễn Thị Thanh được 105.467 phiếu, đạt tỷ lệ 26,93% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện: Yên Thành và Quỳnh Lưu

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Đắc Vinh được 324.788 phiếu, đạt tỷ lệ 80,69% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Sỹ Hội được 323.281 phiếu, đạt tỷ lệ 80,31% số phiếu hợp lệ
3) Bà Hoàng Thị Thu Trang được 308.949 phiếu, đạt tỷ lệ 76,75% số phiếu hợp lệ
4) Ông Nguyễn Mạnh Hà được 116.485 phiếu, đạt tỷ lệ 28,94% số phiếu hợp lệ
5) Ông Nguyễn Văn Công được 112.933 phiếu, đạt tỷ lệ 28,06% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Hồ Đức Phớc được 499.117 phiếu, đạt tỷ lệ 87,40% số phiếu hợp lệ
2) Ông Trần Văn Mão được 463.363 phiếu, đạt tỷ lệ 81,14% số phiếu hợp lệ
3) Bà Đinh Thị Kiều Trinh được 386.729 phiếu, đạt tỷ lệ 67,72% số phiếu hợp lệ
4) Bà Võ Thị Thanh Huyền được 199.410 phiếu, đạt tỷ lệ 34,92% số phiếu hợp lệ
5) Bà Bùi Thị Hoa được 144.923 phiếu, đạt tỷ lệ 25,38% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm thị xã Cửa Lò và các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Vân Chi được 311.541 phiếu, đạt tỷ lệ 86,36% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Thanh Hiền được 269.836 phiếu, đạt tỷ lệ 74,80% số phiếu hợp lệ
3) Ông Cao Khắc Chiến được 75.179 phiếu, đạt tỷ lệ 20,84% số phiếu hợp lệ
4) Ông Phan Tiến Dũng được 60.807 phiếu, đạt tỷ lệ 16,86% số phiếu hợp lệ
42 - TỈNH NINH BÌNH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đinh Tiến Dũng được 318.331 phiếu, đạt tỷ lệ 95,44% số phiếu hợp lệ
2) Ông Nguyễn Thành Công được 290.111 phiếu, đạt tỷ lệ 86,97% số phiếu hợp lệ
3) Ông Bùi Văn Phương được 284.475 phiếu, đạt tỷ lệ 85,29% số phiếu hợp lệ
4) Bà Bùi Thị Hồng Hạnh được 54.038 phiếu, đạt tỷ lệ 16,20% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đinh Thị Thanh Nhàn được 44.281 phiếu, đạt tỷ lệ 13,28% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Nguyễn Thị Thanh được 338.054 phiếu, đạt tỷ lệ 94,70% số phiếu hợp lệ
2) Ông Mai Khanh được 304.568 phiếu, đạt tỷ lệ 85,32% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Phương Tuấn được 297.034 phiếu, đạt tỷ lệ 83,21% số phiếu hợp lệ
4) Bà Nguyễn Thị Bích Thủy được 86.559 phiếu, đạt tỷ lệ 24,25% số phiếu hợp lệ
5) Bà Bùi Thị Ý được 34.339 phiếu, đạt tỷ lệ 9,62% số phiếu hợp lệ

43 - TỈNH NINH THUẬN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Sỹ Cương được 185.946 phiếu, đạt tỷ lệ 79,56% số phiếu hợp lệ
2) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà được 181.875 phiếu, đạt tỷ lệ 77,82% số phiếu hợp lệ
3) Ông Phạm Huyền Ngọc được 176.683 phiếu, đạt tỷ lệ 75,59% số phiếu hợp lệ
4) Bà Tạ Yên Thị Hường được 93.049 phiếu, đạt tỷ lệ 39,81% số phiếu hợp lệ
5) Ông Chamaléa Thiên được 54.692 phiếu, đạt tỷ lệ 23,40% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Phước

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Đàng Thị Mỹ Hương được 160.606 phiếu, đạt tỷ lệ 73,80% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phan Xuân Dũng được 160.016 phiếu, đạt tỷ lệ 73,53% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Bắc Việt được 154.990 phiếu, đạt tỷ lệ 71,22% số phiếu hợp lệ
4) Ông Hồ Quốc Bình được 82.281 phiếu, đạt tỷ lệ 37,81% số phiếu hợp lệ
5) Bà Não Thiên Hằng Nga được 77.248 phiếu, đạt tỷ lệ 35,50% số phiếu hợp lệ

44 - TỈNH PHÚ THỌ
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Bùi Minh Châu được 444.754 phiếu, đạt tỷ lệ 90,52% số phiếu hợp lệ
2) Bà Lê Thị Yến được 351.148 phiếu, đạt tỷ lệ 71,47% số phiếu hợp lệ
3) Bà Đinh Thị Bình được 327.814 phiếu, đạt tỷ lệ 66,72% số phiếu hợp lệ
4) Bà Phạm Thị Hoa được 167.555 phiếu, đạt tỷ lệ 34,10% số phiếu hợp lệ
5) Bà Đinh Thị Tuyết Ngân được 165.196 phiếu, đạt tỷ lệ 33,62% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Hồng Thái được 229.740 phiếu, đạt tỷ lệ 76,56% số phiếu hợp lệ
2) Bà Nguyễn Thúy Anh được 223.964 phiếu, đạt tỷ lệ 74,63% số phiếu hợp lệ
3) Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung được 80.419 phiếu, đạt tỷ lệ 26,80% số phiếu hợp lệ
4) Bà Khương Thị Lan Phương được 60.479 phiếu, đạt tỷ lệ 20,15% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Hoàng Quang Hàm được 201.604 phiếu, đạt tỷ lệ 75,16% số phiếu hợp lệ
2) Ông Cao Đình Thưởng được 199.065 phiếu, đạt tỷ lệ 74,21% số phiếu hợp lệ
3) Bà Đinh Thị Nhung được 76.075 phiếu, đạt tỷ lệ 28,36% số phiếu hợp lệ
4) Bà Trương Tôn Nữ Khánh Trang được 56.009 phiếu, đạt tỷ lệ 20,88% số phiếu hợp lệ
45 - TỈNH PHÚ YÊN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa và Sông Hinh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Nguyễn Thái Học được 288.556 phiếu, đạt tỷ lệ 84,06% số phiếu hợp lệ
2) Ông Phan Anh Khoa được 258.797 phiếu, đạt tỷ lệ 75,39% số phiếu hợp lệ
3) Bà Phạm Thị Minh Hiền được 188.939 phiếu, đạt tỷ lệ 55,04% số phiếu hợp lệ
4) Ông Y Thông được 171.347 phiếu, đạt tỷ lệ 49,92% số phiếu hợp lệ
5) Ông Lơ Mô Tu (Ma Thanh) được 106.465 phiếu, đạt tỷ lệ 31,01% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện: Đồng Xuân, Tuy An

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Đinh Văn Nhã được 264.443 phiếu, đạt tỷ lệ 78,47% số phiếu hợp lệ
2) Ông Hoàng Văn Trà được 256.213 phiếu, đạt tỷ lệ 76,03% số phiếu hợp lệ
3) Ông Nguyễn Hồng Vân được 231.467 phiếu, đạt tỷ lệ 68,68% số phiếu hợp lệ
4) Bà Đặng Thị Hồng Nga được 114.696 phiếu, đạt tỷ lệ 34,03% số phiếu hợp lệ
5) Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh được 103.110 phiếu, đạt tỷ lệ 30,60% số phiếu hợp lệ
46 - TỈNH QUẢNG NINH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Ông Phạm Minh Chính được 321.908 phiếu, đạt tỷ lệ 91,06% số phiếu hợp lệ
2) Ông Vũ Hồng Thanh được 298.296 phiếu, đạt tỷ lệ 84,38% số phiếu hợp lệ
3) Ông Lê Minh Chuẩn được 274.310 phiếu, đạt tỷ lệ 77,60% số phiếu hợp lệ
4) Ông Hoàng Bạch Đằng được 95.167 phiếu, đạt tỷ lệ 26,92% số phiếu hợp lệ
5) Ông Vũ Xuân Phú được 63.194 phiếu, đạt tỷ lệ 17,88% số phiếu hợp lệ
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):
1) Bà Ngô Thị Minh được 261.723 phiếu, đạt tỷ lệ 82,65% số phiếu hợp lệ
2) Ông Lương Công Quyết (Thượng tọa Thích Thanh Quyết) được 256.574 phiếu, đạt tỷ lệ 81,03% số phiếu hợp lệ
3) Ông Bùi Đình Đạt (Đại Đức Thích Giác Đạt) được 58.063 phiếu, đạt tỷ lệ 18,34% số phiếu hợp lệ
4) Ông Lê Văn Năm (Đại Đức Thích Hạnh Ngộ) được 51.929 phiếu, đạt tỷ lệ 16,40% số phiếu hợp lệ

: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương