GIẢI ĐÁp pháp luậTtải về 4.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích4.56 Kb.
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
Hỏi: Hai vợ chồng tôi có lập di chúc chung để lại tài sản cho các con. Đến năm 2000, vợ tôi qua đời nay tôi có quyền sửa lại di chúc chung đã lập không?
Trả lời:

Điều 664 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung của vợ chồng như sau:  1. Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế hủy bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào.

  2. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Căn cứ vào Điều 664 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì ông có quyền sửa đổi, bổ sung di chúc chung nhưng chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của ông chứ không được sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần di sản của vợ ông.

Viết bài


Phan Văn Sỹ
: upload -> file -> GBBBT
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
GBBBT -> Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp đại diện Công ty luật Allen & Overy
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương