Dạy học theo dự Án phưƠng pháp hiệu quả trong dạy học và ĐÀo tạo kĩ NĂng mềm cho sinh viêNtải về 0.69 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu20.09.2022
Kích0.69 Mb.
#53236
1   2   3   4
36nguyen-anh-tuan

DẠY HỌC THEO DỰ ÁN… 
(Tiếp theo trang 168) 
- Bước đầu cho thấy phương pháp DHTDA khá hữu 
hiệu. Thể hiện ở những khía cạnh: + Phát huy được tính tự 
chủ, tích cực và sáng tạo của SV; + Khơi dậy ở SV động lực 
học tập trên cơ sở gắn liền với các nhiệm vụ học tập của mỗi 
cá nhân; + Gắn liền và kết hợp được lí thuyết với thực hành; 
+ Rèn luyện ý thức và kĩ năng làm việc nhóm cho SV;
+ GV được thể hiện đúng vai trò của mình trong quá trình 
dạy học (cố vấn, tổ chức, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt 
động học tập của SV thông qua việc triển khai thực hiện dự 
án); + Tạo không khí học tập sôi nổi, hào hứng cho SV. 
3. Kết luận
Qua thử nghiệm, chúng tôi cũng nhận thấy: DHTDA 
khi được kết hợp nhuần nhuyễn với các phương pháp dạy 
học khác (thuyết trình, nêu vấn đề…) sẽ làm cho hiệu quả 
quá trình dạy học được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, đây 
cũng là phương pháp dạy học đòi hỏi phải có sự đầu tư 
lớn về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất và đặc biệt là sự 
chuẩn bị “công phu” của GV. Mỗi GV có thể tiếp thu có 
chọn lọc và lựa chọn, áp dụng phương pháp DHTDA 
một cách linh hoạt, sáng tạo trong công tác giảng dạy và 
đào tạo kĩ năng mềm cũng như với các học phần khác. 
 
Tài liệu tham khảo. 
[1] Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
(2014). Quyết định số 1164/QĐ-TĐHHN ngày 
7/4/2014 về việc tổ chức đào tạo kĩ năng mềm. 
[2] Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
(2015). Quyết định số 2027/QĐ-TĐHHN ngày 
3/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tuyên bố 
Chuẩn đầu ra kĩ năng mềm. 
[3] Nguyễn Ngọc Bảo (1995). Phát triển tích cực tính 
tự học của học sinh trong quá trình dạy học. NXB 
Giáo dục. 
[4] Nguyễn Gia Cầu (2007). Dạy học phát triển các kĩ 
năng cơ bản của học sinh. Tạp chí Giáo dục, số 162, 
tr 14-15; 17. 
[5] Đặng Thành Hưng (2013). Kĩ năng dạy học và tiêu chí 
đánh giá. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 62, tr 5-9. 
[6] Mạnh Tuấn (2007). Những kĩ năng học tập hoàn 
hảo dành cho sinh viên. NXB Văn hóa Thông tin. 
[7] Thái Duy Tuyên (2010). Phương pháp dạy học - 
truyền thống và đổi mới. NXB Giáo dục Việt Nam. 
[8] Phạm Minh Hạc (2001). Về phát triển toàn diện con 
người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. NXB 
Chính trị Quốc gia - Sự thật. 

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương