Danh sách phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 211/2016tải về 52.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.01.2018
Kích52.05 Kb.
DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 211/2016

STT

Số phiếu hẹn


Họ và tên

Nơi thường trú

01

3844

Phan Thanh Nam

Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

02

3847

Hoàng Quảng Định

Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

03

3849

Lê Ngọc Tân

Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

04

3853

Trần Quang Trung

Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

05

3854

Ariel Ebdalin Waga

Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

06

3859

Nguyễn Mạnh Cường

Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

07

3860

Trần Xuân Nhật

Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

08

3861

Trần Minh Thi

Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

09

3862

Lê Trung Hiếu

Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

10

3865

Trần Viết Quân

Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

11

3878

Đặng Thị Quỳnh Anh

Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

12

3881

Bùi Anh Đức

Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

13

3887

Nguyễn Thị Kiều Trang

Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

14

3888

Trần Mỹ Đan Phương

Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

15

3889

Nguyễn Thị Hảo

Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

16

3893

Nguyễn Thị Trung Hiếu

Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

17

3896

Hà Thùy Dung

Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

18

3900

Phan Văn Mản

Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

19

3906

Phan Thủy An

Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

20

3912

Cao Nguyễn Hồng Anh

Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

21

3914

Nguyễn Ngọc Hà Giang

Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

22

3915

Lâm Khánh Nam

Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

23

3916

Lê Thăng Bình

Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

24

3920

Trần Văn Hải

Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

25

3923

Lưu Hải Dũng

Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

26

3967

Nguyễn Thị Lể

Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

27

4008

Thanh Sang

Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

28

4012

Hoàng Vũ Long

Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

29

4014

Phạm Minh Đức

Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

30

4015

Bùi Văn Giang

Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

31

4016

Võ Thị Thúy Lài

Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

32

4017

Trần Văn Hoàn

Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

33

4020

Phan Đinh Thanh Tùng

Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

34

4021

Huỳnh Tấn Hùng

Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

35

4026

Võ Thị Ân

An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

36

4027

Mai Xuân Lợi

Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

37

4028

Đoàn Hữu Đạt

Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

38

4030

Lê Hồng Diễn

Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

39

4034

Nguyễn Thị Mai Sương

Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

40

4037

Nguyễn Văn Tây

Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

: 3cms -> upload -> stp -> File
File -> TỜ khai yêu cầu cấp phiếu lý LỊch tư pháP
File -> SỞ TƯ pháp số: 1280/stp-xdktvb v/v phối hợp thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (pci) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> SỞ TƯ pháP
File -> Ubnd tỉnh quảng bình sở TƯ pháP
File -> Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020
File -> SỞ TƯ pháp số: 1849/tb-stp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> SỞ TƯ pháp số: 1881/stp-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> SỞ TƯ pháp số: 2111 /stp-kstt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠn xin nhận con nuôI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương