Dự toán mở rộng các chỉ số tài chính – kinh tế của doanh nghiệp sử dụng công nghệ Thermotectải về 29.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2016
Kích29.25 Kb.
#31686
Dự toán mở rộng

các chỉ số tài chính – kinh tế của doanh nghiệp sử dụng công nghệ Thermotec

để tái chế 158.000 tấn rác thải công cộng/năm tại thành phố X (Ba Lan)


 1. Thành phần cấu trúc hình thái của rác thải

  1. Xuất phát từ cấu tạo, hình thái trung bình của rác thải công cộng trong năm, thành phần trung bình theo thời gian trải dài trong một năm của một thành phố X có thể được xem xét như sau:
Loại rác thải

Chỉ số trung bình

Chỉ số tính ở đầu ra, tấn

Giấy vụn

14.70

23 225

Phế liệu từ kim loại màu

2.90

4 580

Vải vóc

5.10

8 060

Nhựa và các chế phẩm từ nhựa

16.30

25 755

Phế liệu nhôm

0.40

630

Thủy tinh

8.90

14 060

Thực phẩm và các loại sinh khối

34.90

55 145

Tetrapak

1.80

2 845

Khác (cát, đá, rác rưởi)

15.00

23 700

Tổng cộng

100.00

158 000 tấn


Để đưa vào lò phản ứng nhiệt phân tái chế khoảng gần 60 000 tấn rác thải của thành phố/ năm (có tính đến cả độ ẩm của nguồn rác thải nguyên liệu), thì cần phải sử dụng những loại nguyên liệu sau đây trong thành phần cấu tạo của rác thải nói trên:

 • Giấy vụn 23 225 tấn

 • Vải vóc 8 060 tấn

 • Nhựa và các chế phẩm từ nhựa 25 755 tấn

 • Tetrapak 2 845 tấn

Tổng cộng: 59 885 tấn (làm tròn 60 000 tấn)

Không đưa vào lò phản ứng nhiệt phân các vật liệu trơ (thủy tinh, kim loại, cát, đá và rác rưởi khác), rác thực phẩm được chuyển vào tái chế trong thiết bị để sản xuất khí sinh khối. Cho nên, cần sử dụng thiết bị Thermotec để tái chế 60.000 tấn rác thải được hình thành trong tổng lượng rác thải sinh hoạt của thành phố với tổng khối lượng chưa phân loại là 158.000 tấn/năm. 1. Các chỉ số kinh tế - kỹ thuật vận hành của thiết bị Thermotec

  1. Công suất nhiệt của khí tổng hợp được làm ra:

23.225 tấn giấy ở mức công suất nhiệt của nó là 14 070 kJ/kg sẽ là:
(23 225 000 kg - 20% độ ẩm) x 14 070 ​​kJ/kg : 3,6MJ trong một kW/h
= 75 640 MW;

2 845 tấn loại “Tetrapak” ở mức công suất nhiệt của nó là 17 000 kJ/kg sẽ là: (2 845 000 kg – 20 % độ ẩm) х 17 000 kJ/kg : 3,6 MJ trong một kW/h = 11 190 MW;

25 755 tấn nhựa và các chế phẩm từ nhựa ở mức công suất nhiệt trung bình của nó là 34 840 kJ/kg sẽ là: (25 755 000 kg – 2 % độ ẩm) х 34 840 KJ/kg: 3,6 trong một kW/h = 244 365 MW;

8 060 tấn vải vóc ở mức công suất nhiệt trung bình của nó là 15 200 kJ/kg sẽ là : ( 8 060 000 kg – 20 % độ ẩm) х 15 200 kJ/kg : 3,6 MJ trong một KW/h = 28 355 MW;

Tổng công suất nhiệt thu được từ khí tổng hợp sẽ là (tính mức hệ số hữu ích của khí tổng hợp là 0,82):

75 640 MW+ 11 190 MW+ 244 365 MW+ 28 355 MW= 359 550 MW х 0,82 = 294 830 MW.

Năng lượng điện sản sinh từ khối năng lượng của thiết bị có tính đến hệ số hữu ích của khối này so với công suất tỏa nhiệt của khí tổng hợp là 0,40. Do đó tổng năng lượng điện được sản xuất ra sẽ là:

294 830 MW х 0,40 = 117 932 MW hoặc 14,760 MW/ trong một giờ theo công suất máy.

Cũng cần tính đến cả yếu tố thiết bị Thermotec tiêu thụ điện năng tại trạm phân loại rác. Tại đây, nó sử dụng năng lượng được sinh ra ngay từ việc tái chế rác thực phẩm và rác sinh khối, như vậy lượng điện năng mà ta thu được sẽ là 14,760 MW/h +1,70 MW năng lượng bổ sung từ việc tái chế rác thực phẩm và sinh khối = 16,46 MW.


  1. Lợi nhuận từ việc bán điện năng của các công ty năng lượng của Ba Lan: giá điện cho 01 KW/h ở mức khoảng 258 đồng (đơn vị tiền tệ của Ba Lan, theo tỷ giá ngày 18.05.2012, 01 euro = 4,30 đồng) thì 01 MW/h = 60,45euro thì giá trị thu được sẽ là:

16,46 MW х 7990 h = 131 515 MW х 60,00 euro/1MW = 7 890 900 euro

Tuy nhiên, 38% năng lượng được sản xuất ra ở dạng này được coi là dạng năng lượng giải pháp và loại năng lượng này được quy hưởng quy chế giá khuyến khích hỗ trợ ở mức 260,00 đồng/01MW (theo tỷ giá ngày 18.05.2012, 01 euro = 4,30 đồng thì 01 MW/h = 60,45euro). Trong trường hợp này, lợi nhuận bổ sung sẽ là:

131 515 MW x 0,38= 49 975 MW x 60,45 euro = 3 021 738 euro

7 890 900 euro + 3 021 738 euro = 10 912 638 euro  1. Lợi nhuận từ xử lý rác thải công cộng

Chính quyền thành phố X trả cho việc thu gom và chôn rác thải cho 01 tấn là vào khoảng 190 đồng, với tỷ giá ngày 18.05.2012 là 01 euro = 4,30 đồng thì 01 tấn rác = 44,19 euro. Như vậy, thu nhập từ việc thu gom và chôn lấp rác thải sẽ được thành phố trả là:

158 000 tấn x 44,19 euro/tấn = 6 982 020 euro;

Đưa thiết bị Thermotec vào sử dụng thì người dân thành phố X sẽ không phải trả thêm chi phí phát sinh và thành phố cũng không phải trả thêm chi phí phát sinh để xử lý rác, không phải xem lại biểu phí để xử lý rác.


  1. Thu nhập bổ sung từ việc phân loại rác thải công cộng như nguồn nguyên liệu thứ hai được tính trên cơ sở cấu tạo thành phần rác của Thành phố X:

   1. Rác thải thủy tinh: 14 060 tấn x giá được phê duyệt là 23,26 euro/tấn (100 đồng/tấn: 4,30 đồng = 01 euro) = 327 035 euro;

   2. Phế liệu kim loại: 4 580 tấn х giá được phê duyệt là 6,28 euro/tấn (500,00 đồng /tấn phế liệu kim loại : 4,30 đồng/01 euro tỷ giá ngày 18.05.12) = 532 558 euro;

   3. Nhôm: 63 tấn x giá được phê duyệt là 697,67 euro/tấn (3 000,00 đồng/tấn phế liệu nhôm: 4,30 đồng/01 euro tỷ giá ngày 18.05.12) = 439 532 euro.

Tổng số từ khoản này là:

327 035 euro + 532 558 euro + 439 532 euro = 1 299 125 euro

  1. Thu nhập từ bán nhiên liệu:

Trong quá trình công nghệ nhiệt phân khi xử lý rác thải công cộng sẽ cho ra đời khoảng 2 500 tấn hợp chất nhiên liệu, loại hợp chất này sau đó được dùng để sản xuất dầu Diezel. Như vậy, thu lợi từ việc bán dầu nhiên liệu được xây dựng trên cơ sở giá dầu nhiên liệu Diezel trên thị trường Ba Lan cho 01 lít là 4,50 đồng (theo tỷ giá ngày 18.05.2012, 01 euro = 4,30 đồng và giá bán buôn giảm 25% thì sẽ thu được là 0,8372 euro/lít):

(2500 tấn x hệ số dung sai 0,7 khi tái chế hợp chất nhiên liệu) : 0,769 kg/lít hợp chất = 2 275 690 lít

2 275 690 lít x 0,8372 euro = 1 905 208 euro


  1. Một thu nhập bổ sung nữa là trong quá trình xử lý nhiệt phân rác thải công cộng còn cho ra đời nguồn nước nóng có thể sử dụng được ở 1800C trong tổng khối lượng 16 000 MW. Ngoài ra, còn phải tính thêm cả lượng điện không dưới 15MW nhiệt năng/h nhờ động cơ phát điện khi hoạt động và 2,55 MW nhiệt năng/h nhờ tái chế rác thải thực phẩm và sinh khối. Như vậy, nguồn thu bổ sung từ nhiệt năng sẽ là (giá cho 01 Gkal là 25 đồng x tỷ giá ngày 18.05.2012, 01 euro = 4,30 đồng thì giá của nhiệt năng sẽ là 5,81 euro/01Gkal):

16 000 MW + ( 17,55 MW х 7990 h làm việc/năm) : 1,163 MW/01Gkal = 134 325 Gkal х 5,81 euro = 780 965 euro  1. Tổng thu nhập sẽ là:

10 912 638 euro + 6 982 020 euro + 1 239 125 euro + 1 905 208 euro + 780 965 euro = 21 819 956 euro 1. Phần chi phí khai thác tổ hợp thiết bị Thermotec:

  1. Lương trả cho nhân viên phục vụ tổ hợp:

90 người x (4 500,00 đồng : 4,30 đồng theo tỷ giá ngày 18.05.2012) 1 046,51 euro/ tháng x 12 tháng = 1 130 231 euro.

  1. Chi phí cho các vật liệu phụ trợ khi khai thác thiết bị (chất xúc tác, vôi, chất phản ứng, dầu bôi trơn...) = 1 672 000 euro

  2. Chi phí cho bảo dưỡng thiết bị (máy bơm, máy phát điện, động cơ điện, dịch vụ kỹ thuật) = 450. 000 euro;

  3. Các chi phí khác (quản lý hành chính, phụ cấp, bảo hiểm...) = 250.000 euro

  4. Tổng chi phí sẽ là:

1 130 231 euro + 1 672 000 euro + 450 000 euro +250 000 euro = 3 502 231 euro
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 29.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương