Ctcp vận tải hành khách Thanh Xuân BẢn công bố thông tin


Hội đồng Quản trị. Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát. Kế toán trưởngtải về 0.78 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6

Hội đồng Quản trị. Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát. Kế toán trưởng


STT

Họ và tên

Chức vụ

Hội đồng quản trị

1

Hồ Quang Dũng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Trần Đình Tùng

Ủy viên HĐQT

3

Nguyễn Mạnh Cường

Ủy viên HĐQT

4

Đinh Tấn Cường

Ủy viên HĐQT

5

Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên HĐQT

Ban kiểm soát

1

Vũ Hoàng Khánh

Trưởng ban Kiểm soát

2

Vũ Trần Dũng

Ủy viên ban Kiểm soát

3

Lê Anh Nhất

Ủy viên ban Kiểm soát

Ban Giám đốc

1

Nguyễn Văn Khúc

Giám đốc

Kế toán trưởng

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Kế toán trường
  1. Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc


Ông Hồ Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Họ và tên:

Hồ Quang Dũng

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

01/06/1959

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

P308 B5 Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí, Cử nhân luật

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến 30/6/2013:

+ Số cổ phần được ủy quyền đại diện:

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:


111.103 cổ phần635 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

+ Tổng giám đốc CTCP Đầu Tư Vinamotor;

+ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Nhật số 1

Ông Trần Đình Tùng - Ủy viên HĐQT

- Họ và tên:

Trần Đình Tùng

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

04/08/1957

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Tổ 26 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

74.225 cổ phần

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:

89.093

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

+ Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Vinamotor;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Nhật số 1

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT

- Họ và tên:

Nguyễn Mạnh Cường

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

13/10/1961

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Số 26, Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

74.225 cổ phần

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:

442 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

+ Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vinamotor

Ông Đinh Tấn Cường - Ủy viên HĐQT

- Họ và tên:

Đinh Tấn Cường

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

13/10/1980

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Đội 9, xã Hát Môn, huyện Phú Thọ, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế phát triển

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

81.419 cổ phần

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:

Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

+ Phó phòng kế toán Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Minh Việt
  1. Ban kiểm soát


Ông Vũ Hoàng Khánh - Trưởng ban kiểm soát

- Họ và tên:

Vũ Hoàng Khánh

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

02/09/1977

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Số 57 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

74.225 cổ phần

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:

221 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

+ Nhân viên Kế toán CTCP Đầu tư Vinamotor

Ông Vũ Trần Dũng - Ủy viên ban kiểm soát

- Họ và tên:

Vũ Trần Dũng

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

12/10/1974

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Tổ 4, cụm 1, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính kế toán

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

74.225 cổ phần

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:

Không có

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

+ Trưởng phòng Tài chính kế toán CTCP Đầu tư Vinamotor

Ông Lê Anh Nhất - Ủy viên ban kiểm soát

- Họ và tên:

Lê Anh Nhất

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

20/02/1976

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Cơ Giới, Thụy An, Ba Vì, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cầu đường bộ

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

Không

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:

36.034 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

+ Nhân viên Phòng dự án đầu tư CTCP Đầu tư Vinamotor  1. Ban giám đốc


Ông Nguyễn Văn Khúc - Giám đốc

- Họ và tên:

Nguyễn Văn Khúc

- Giới tính:

Nam

- Ngày tháng năm sinh:

27/08/1954

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Phòng 5A3 khu tập thể Bộ Giao Thông, Ngọc Khánh, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư kinh tế vận tải ô tô

- Tổng số cổ phần nắm giữ/đại diện đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

Không

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:

2.187 cổ phần

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

Không  1. Kế toán trưởng


Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Kế toán trưởng

- Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Giới tính:

Nữ

- Ngày tháng năm sinh:

12/02//1960

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Địa chỉ thường trú:

Số 16. Ngõ 1121/40 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 30/6/2013:

+ Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:Không


Không

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty:

Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân

Không

- Vi phạm pháp luật:

Không

- Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân:

Không

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác

Không
 1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo


Công ty chưa xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cho các năm tới vì hiện nay hoạt động kinh doanh của công ty đang thua lỗ và chưa tìm được hướng đi mới
 1. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức bán đấu giá


Không có
 1. Các thông tin. các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần chào bán


Không có

 1. THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN CỔ PHẦN

 1. Những thông tin cơ bản về đợt bán cổ phần


 • Tên đơn vị bán cổ phần: Công ty cổ phần Đầu Tư Vinamotor

Địa chỉ: 35 B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3558 0041 – 3557 9148 – 3557 2208 – 3858 1068Fax: (84-4) 3558 3766

Website: www.vinamotorinvest.com

 • Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 4666 Fax: (84-4) 3933 4997

Website: www.apsc.vn

 • Tên đơn vị có cổ phần được chào bán: Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân

Địa chỉ: 25 Đường Lê Văn Thiêm, phuờng Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3558 6530 Fax: (84-4) 3558 6533 – 3558 5238

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 742.424 cổ phần

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

 • Thông tin về đợt đấu giá được tổ chức

Số lượng cổ phần chào bán : 408.003 cổ phần (Bốn trăm lẻ tám ngàn không trăm lẻ ba cổ phần) tương đương 54,968% tổng số cổ phần đang lưu hành của đơn vị có cổ phần được chào bán.

Tên cổ phần được chào bán : Cổ phần CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 4.080.030.000 đồng

Giá khởi điểm : 50.000 đồng/cổ phần

Hình thức chào bán : Bán phần vốn thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Vinamotor tại CTCP Vận tải hành khách Thanh Xuân thông qua đấu giá công khai.

Khối lượng đặt : Toàn bộ khối lượng chào bán (đấu giá trọn lô)

Bước giá : 100 VNĐ

Mức giá trong đấu giá : Mỗi nhà đầu tư được đăng ký 01 (một) mức giá không thấp hơn giá khởi điểm cho toàn bộ khối lượng đặt mua.

Phương thức thanh toán : Nộp tiền mặt trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá hoặc Chuyển khoản vào tài khoản chỉ định của CTCP chứng khoán Alpha.

Địa điểm đấu giá : Trụ sở CTCP Chứng khoán Alpha, Số 02 Phạm gũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 1. Mục đích chào bán


Mục đích của việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor (CIV) tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đã được Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam phế duyệt. Việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vinamotor tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thanh Xuân chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông CIV trong cơ cấu cổ đông của Công ty mà không làm ảnh hưởng đến vốn điều lệ của Công ty.
 1. Địa điểm Công bố thông tin


 • Công ty cổ phần Đầu Tư Vinamotor

Địa chỉ: 35 B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3558 0041 – 3557 9148 – 3557 2208 – 3858 1068

Fax: (84-4) 3558 3766

Website: www.vinamotorinvest.com • Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Trụ sở: Số 02 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 4666 Fax: (84-4) 3933 4668Website: www.apsc.vn

 • Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân

Địa chỉ: 25 Đường Lê Văn Thiêm, phuờng Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3558 6530 Fax: (84-4) 3558 6533 – 3558 5238


 1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá và tổ chức bán cổ phần

  1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc


Thời gian nộp tiền đặt cọc và đăng ký mua cổ phần từ 08 giờ 30 ngày 30/12/2013 đến 15 giờ ngày 06/01/2014 tại Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha

Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84-4) 3933 4666 Fax: (84-4) 3933 4668

Website: www.apsc.vn
  1. Bỏ phiếu tham dự đấu giá


Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Alpha nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: Từ 8h30 ngày 30/12/2013 đến 15h ngày 15/01/2014.

 • Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Công ty cổ phần chứng khoán Alpha: Từ 8h30 ngày 30/12/2013 đến 15h ngày 15/01/2014.

 • Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty cổ phần chứng khoán Alpha ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.
  1. Tổ chức bán đấu giá cổ phần


 • Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

Số 02 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 14h ngày 16/01/2014
 1. Thanh toán tiền mua cổ phần


 • Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 8h30 ngày 17/01/2014 đến 15h ngày 22/01/2014.

 • Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức bán đấu giá.
 1. Các quy định khác


Nhà đầu tư tham khảo tại Quy chế đấu giá.
 1. THAY CHO LỜI KẾT


Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải hành khách Thanh Xuân trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các thông tin và cơ sở dữ liệu từ doanh nghiệp với mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không đảm bảo rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và tổ chức tư vấn cũng không thực hiện phân tích hay đưa ra bất kỳ ý kiến nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị cùng các thông tin khác liên quan đến tình hình doanh nghiệp. Chúng tôi cũng lưu ý nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đảm bảo việc thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp và đúng thẩm quyền cũng như đảm bảo thực hiện các quy định khác về liên quan tới chuyển quyền sở hữu trong doanh nghiệp và công bố thông tin (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi khuyến cáo các Nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá cùng các tài liệu được công bố liên quan đến đợt đấu giá trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần.Trân trọng ./.
 1. PHỤ LỤC


 1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 2. Phụ lục II: Nghị quyết số 597/NQ-HĐQT-CIV ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamortor thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP VTHK Thanh Xuân

 3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty

 4. Phụ lục III: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011; Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2012 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Thanh XuânHà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC

NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP BÁN VỐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMOTOR

Tổng Giám đốc

(đã ký)

HỒ QUANG DŨNG

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THANH XUÂN

Giám đốc

(đã ký)

NGUYỄN VĂN KHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

NGUYẾN QUỐC HÙNGCTCP Chứng khoán ALpha CTCP Đầu Tư Vinamotor

1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương