CÔng ty cổ phần thủY ĐIỆn miền trungtải về 9.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.18 Kb.
#23493

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNGMỤC TIÊU THỰC HÀNH TỐT 5S

GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 3/2014 ĐẾN THÁNG 12/2014


 1. Tất cả CBCNV của Công ty hiểu được mục đích, ý nghĩa của 5S và có khả năng vận dụng một cách năng động, sáng tạo 5S vào nơi làm việc của mình.

 2. Tổ chức Tổng vệ sinh để chính thức khởi động 5S kết hợp sàng lọc ban đầu trong phạm vi toàn Công ty vào tháng 5/2014.

 3. Tiến hành đánh giá bước 1 sau chiến dịch Tổng vệ sinh trong tháng 6/2014.

 4. Tất cả các khu vực thuộc phạm vi triển khai 5S trong Công ty được thực hành, duy trì, cải tiến theo tiêu chuẩn Thực hành tốt 5S của Công ty.

 5. Áp dụng triệt để phương pháp quản lý trực quan tại các khu vực làm việc nhằm đạt được các tiêu chí: Thuận tiện - Chính xác - Nhanh chóng - An toàn - Sạch đẹp.

 6. Từ tháng 8/2014 mỗi Bộ phận phải có ít nhất 01 ý tưởng cải tiến được áp dụng chính thức ở phạm vi đơn vị hoặc toàn Công ty về một hoặc một số chủ đề như sau:

 • Năng suất lao động/Năng suất sản xuất

 • Chất lượng công việc/Chất lượng sản phẩm

 • Tiết kiệm chi phí thực hiện quá trình công việc/Sản xuất

 • An toàn lao động nơi làm việc/An toàn trong sản xuất

 • Tinh thần thái độ của CBCNV đối với công việc

 1. Hoàn tất cơ bản việc triển khai thực hiện, duy trì, cải tiến 5S để Hội đồng đánh giá thực hành tốt 5S đánh giá lần 2 vào tháng 8/2014.

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 5S

TRƯỞNG BAN


(Đã ký)
Lâm Uyên


tải về 9.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương