Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014tải về 14.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích14.65 Kb.
#24204
  BAN TỔ CHỨC                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              ........................                                            ...........o0o...........


Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

                                                                          


Thông báo về cấu hình và cách cài đặt phòng máy cho môn thi Ứng dụng tin học trong Cơ học

(Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVI - 2014)


Kính gửi : Ban giám hiệuTrường .............................................................................................

Nhằm thống nhất về công cụ (máy tính) phục vụ cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVI - 2014, Ban tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc 2014 xin thông báo:
 1. Đối với môn ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

Yêu cầu về số phần mềm và cấu hình máy tính như sau:

Phần mềm chính thức của cuộc thi: Autodesk Inventor 2012, MS Office (Word, Excel) 2007, Unikey và bộ font tiếng Việt đầy đủ, Acrobat, Winrar, Máy in ảo để tạo file.pdf1.1.Yêu cầu về cài đặt phần mềm

- AutoCAD 2012 • Autodesk Inventor 2012 Professional bao gồm đầy đủ cả phần thư viện chi tiết máy chuẩn (Content Center Library).

 • Office sử dụng chủ yếu với 2 công cụ là Word và Excel.

 • Acrobat để đọc được file .pdf (yêu cầu cài đặt là máy in mặc định để sinh viên nhanh chóng hoàn thành phần trình bày).

 • Winrar để tạo file nén và giải nén cho các thư mục lớn.

 • Máy in ảo để tạo file.pdf (yêu cầu cài đặt là máy in mặc định để sinh viên nhanh chóng hoàn thành phần trình bày).


1.2. Cấu hình máy cùng một số phần mềm hỗ trợ.

 • Theo yêu cầu tối thiểu của hãng (Autodesk) cho phần mềm Inventor 2012 (vì đây là phần mềm đòi hỏi cấu hình máy cao nhất).

Xin tóm tắt một số yêu cầu chính cho phiên bản Inventor 2012 32 bit

*Microsoft® Windows Vista® (32-bit hoặc 64-bit) Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, hoặc Ultimate edition (SP2), Microsoft® Windows 7 (32-bit hoặc 64-bit) Home Premium, Professional, Ultimate hoặc Enterprise edition.

*Bộ chíp Xử lý Intel® Pentium® 4,2 GHz hoặc cao hơn, Intel® Xeon®, Intel® Core™, AMD Athlon™ 64, AMD Opteron™ processor, hoặc tương đương (3)

* Có ít nhất 2 GB RAM.

* 20 GB đĩa trống để cài đặt.

* Graphic adapter hỗ trợ Direct3D 10, Direct3D 9 hoặc OpenGL.

* Drive DVD-ROM.

* Màn hình 1280 x 1024 hay cao hơn.

* Adobe ® Flash ® Player 10

* Microsoft Net Framework 4.0

* Trình duyệt Microsoft Internet Explorer phiên bản từ 6,0 đến 7,0.
* Microsoft Excel phiên bản 2003 đến 2010 cho các thành phần parametric, cũng như để tạo ra một dự án dựa trên các bảng tính của chương trình.

Lưu ý: Trên đây là cấu hình yêu cầu tối thiểu của hãng cho phần mềm Inventor 2012 32 bit, các đơn vị tùy theo cơ sở vật chất hiện có của mình có thể bố trí cấu hình máy tính cao hơn. Ngoài ra, nếu sử dụng phiên bản Inventor 2012 64 bit thì yêu cầu sẽ cao hơn nữa.

* Các đơn vị có thể tham khảo trang web: http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Inventor-2012-products.html


2. Đối với môn ứng dụng tin học trong Cơ lý thuyết

2.1. Cài đặt phần mềm

 • Windows ® XP Professional x32 (SP2 hay SP3) hay Professional x64 Edition (SP2) hoặc cao hơn.

 • Office sử dụng chủ yếu với 2 công cụ là Word và Excel.

 • Acrobat để đọc được file .pdf.

 • Winrar để tạo file nén và giải nén cho các thư mục lớn.

 • Máy in ảo để tạo file.pdf (yêu cầu cài đặt là máy in mặc định để sinh viên nhanh chóng hoàn thành phần trình bày).

 • Matlab từ phiên bản 2010 trở lên

 • Maple từ phiên bản 12 đến15.2.2. Cấu hình máy tính:

Đảm bảo chạy tốt các phần mềm trên, ưu tiên cấu hình máy giống như hoặc tương tự như môn thi Ứng dụng tin học Chi tiết máy.
 1. Đối với môn ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy

Cấu hình máy tính giống như môn thi Ứng dụng tin học Chi tiết máy (Autodesk Inventor 2012). Ngoài ra cài đặt thêm hai phần mềm:

+ GeoGebra 3.2.46.0+ Cabri 3D v2.1.2
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

   GS.TSKH.NGND.Vũ Duy Quang

tải về 14.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương