CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc thông tin và truyềN thôNGtải về 17.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.62 Kb.
#1331
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số /CNTT&TT-SĐH Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2015 (V/v bảo vệ luận văn thạc sỹkhóa 12-đợt 3)

Kính gửi: - Học viên các lớp Cao học K12


Theo kế hoạch đào tạo cao học khóa 12, Nhà trường đã tổ chức 2 đợt bảo vệ chính thức cho các học viên. Những học viên chưa bảo vệ luận văn khẩn trương hoàn thành và làm đơn xin bảo vệ trước ngày 10/11/2015 cho Phòng Đào tạo. Kế hoạch dự kiến như sau:


STT

Nội dung

Thời gian

Thực hiện

1

Nộp luận văn

10-15/11/2015

Học viên

2

Kiểm tra nội dung luận văn

Từ 20-25/11/2015

Học viên và HĐ kiểm tra

3

Nộp quyển đã chỉnh sửa

10/12/2015

Học viên

4

Gửi giáo viên phản biện

Từ 10-15/12/2015

Trường ĐH CNTT&TT

5

Dự kiến ngày bảo vệ luận văn

Cuối tháng 12/2015

Học viên, Trường ĐH CNTT&TT


Yêu cầu đối với mỗi học viên:

- Nộp 02 quyển luận văn (bìa mềm) kèm đĩa CD (dán vào bên trong quyển luận văn) và bản tóm tắt luận văn cho Phòng Đào tạo; 1 bản phôtô bài báo (nếu có).

- Nộp các giấy tờ cần thiết sau:

+ 2 ảnh 3x4 và 2 phong bì có dán tem.

+ 1 bản sao bằng tốt nghiệp+bảng điểm đại học và giấy khai sinh

+ 1 bản lý lịch khoa học và đơn xin bảo vệ luận văn (có mẫu kèm theo)

+ Bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh theo quy định ( bản sao công chứng).

+ Bản cam kết xác nhận thông tin cá nhân (có mẫu kèm theo)+ Bản photo hoàn thành kinh phí đào tạo của khóa học

Tất cả các giấy tờ trên đựng vào túi hồ sơ (cỡ 2431 cm) và nộp cho Phòng Đào tạo khi nộp luận văn.

- Sau khi kiểm tra nội dung luận văn, học viên chỉnh sửa và nộp 07 quyển luận văn kèm đĩa CD và bản tóm tắt để gửi các thành viên trong hội đồng, giáo viên hướng dẫn và Phòng Đào tạo.

- Sau ngày bảo vệ, học viên phải chỉnh sửa luận văn theo ý kiến góp ý của hội đồng chấm luận văn. Bản báo cáo giải trình; bản sao biên bản họp hội đồng đánh giá luận văn và các nhận xét của phản biện; được đóng kèm ở cuối luận văn, nộp cho phòng đào tạo kiểm tra, xác nhận. Sau đó nộp 02 quyển luận văn bìa cứng kèm đĩa CD và bản tóm tắt cho Trung tâm học liệu- ĐHTN và Thư viện của Trường, lấy phiếu xác nhận nộp cho Phòng Đào tạo sau 2 tuần tính từ ngày bảo vệ.

- Học viên chưa hoàn thành phải làm đơn xin gia hạn thời gian làm luận văn tốt nghiệp có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày 20/11/2015.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;- Lưu ĐT.
Каталог: kcntt
kcntt -> Quy đỊnh về HÌnh thứC, NỘi dung báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóA
kcntt -> Kỹ thuật vi xử lý và máy vi tínhĐỗ Xuân Thụ; Hồ Khánh Lâm. H.: Giáo dục, 2000. 252tr.; 27cm
kcntt -> Latex với gói lệnh và phần mềm công cụNguyễn Hữu Điển. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 318tr.; 24cm
kcntt -> MÃ SỐ : Ban hành theo Quyết định số /CĐCN, ngày / / của
kcntt -> Khoa công nghệ ĐIỆn tử VÀ truyền thôNG
kcntt -> BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tin
kcntt -> BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tin
kcntt -> BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tin
kcntt -> BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tin
kcntt -> BỘ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng công nghiệp tuy hòa khoa công nghệ thông tin

tải về 17.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương