CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thpt nguyễn công trứ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   KẾ hoạch tuầN 14tải về 24.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích24.98 Kb.
SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
KẾ HOẠCH TUẦN 14

( Từ 20/11  25/11/2017 )


 1. Lãnh đạo các bộ phận:

  • Thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

  • Thông báo việc lên kế hoạch năm học của các bộ phận.

 2. Chuyên môn:

  • Nghỉ lễ ngày 20/11/2017 (Thứ 2).

  • Họp tổ CM: Từ 14h00’ – Thứ 3, ngày 21/11/2017 (Tổ TD-QP họp vào buổi sáng).

  • Thực hiện và hoàn thành các công việc chuyên môn đã triển khai.

  • Nhập điểm trong phần mềm quản lý nhà trường SMAS theo quy định.

  • KTTT: Xem lịch cụ thể.

 3. Lao động, CSVC, Tài chính:

  • Trả tiền, phát gạo cho học sinh thuộc đối tượng theo quy định của Chính phủ (Tổ Văn phòng + GVCN).

  • Quyết toán các khoản đã có kế hoạch.

  • Triển khai sửa chữa các phong học theo kế hoạch.

  • Lao động phục vụ dạy – học – sinh hoạt – làm việc, phục vụ cảnh quan sư phạm.

 4. GVCN, ĐTN, Công tác Giám thị:

  • Thực hiện nhiệm vụ theo quy định + Xử lý học sinh vi phạm theo quy định.

  • Nhắc học sinh hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định (các khoản đã thông báo; tiền in đề; học bạ khối 10; học phí ít nhất đến tháng 12/2017).

  • GVCN: + Hoàn thành học bạ theo học sinh của lớp + Hoàn chỉnh lí lịch.

+ Bảo vệ tài sản; Đảm bảo cảnh quan sư phạm trong phòng học của lớp.

  • K12: Triển khai Album của lớp.

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ Từ ngày 20/11 đến ngày 25/11/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều


HAI

20/11


+ NGHỈ LỄ


+ NGHỈ LỄ

BA

21/11

+ Dạy & Học+ Tổ TD – GDQP: Họp tổ chuyên môn.


+ Từ 14h00’: Họp Tổ chuyên môn.22/11

+ Dạy & HọcNĂM

23/11

+ Dạy & Học+ T4: KTTT Hình học khối 12.
SÁU

24/11

+ Dạy và HọcBẢY

25/11

+ Dạy & Học+ T4: S.H.Lớp (20’).

+ T5: KTTT Hóa Học K12.
CN

26/11

HIỆU TRƯỞNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương