CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.88 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.88 Mb.
1   2   3   4

300.000đ

 

157

Nguyễn Đức Lực

1982

Lương Mỹ

Quỳnh Hội

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số không rõ chữ số.

900.000đ

 

158

Nguyễn Văn Liệu

1989

Đoàn Xá

Quỳnh Hải

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

150.000đ

 

159

Nguyễn Duy An

1972

Tổ 1

Thị trấn An Bài

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô tải tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

900.000đ

 

160

Nguyễn Đức Chinh

1965

An Phú 1

Quỳnh Hải

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số không rõ chữ số.

900.000đ

 

161

Nguyễn Văn Khu

1965

Dục Ninh 2

An Ninh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe đạp không đi bên phải theo chiều đi.

55.000đ

 

162

Nguyễn Thành Trung

1980

Vọng Lỗ

An Vũ

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô không chấp hành chỉ dẫn của biển báo; không có giấy phép lái xe theo quy định; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xecơ giới.

1.180.000đ

Tạm giữ phương tiện

163

Đinh Bá Trường

1968

Hồng Phong

An Tràng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô đèn báo hãm không có tác dụng; không thắt dây an toàn khi xe đang chạy trong xe có trang bị dây an toàn.

500.000đ

 

164

Bùi Đình Thành

1966

La Triều

Quỳnh Sơn

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô tải tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

900.000đ

 

165

Cao Thị Lâm

1974

Khu 1

TT Quỳnh Côi

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

166

Phạm Thị Luyên

1978

Xóm 8

Quỳnh Trang

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
167

Tống Văn Đức

1982

Ngọc Quế

Quỳnh Hoa

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX (01) tháng

168

Đào Tiến Công

1962

Xóm 13

Quỳnh Minh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

169

Bùi Thị Then

1986

Bình Minh

Quỳnh Xá

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLx 01 tháng

170

Trần Thị Nguyên

1982

Đông Hồng

Quỳnh Xá

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
171

Nguyễn Văn Hưng

1971

Xóm 6

An Vũ

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX (01) tháng

172

Vũ Đức Hoàng

1993

Xóm 3

An Thái

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

173

Mai Thị Huyền

1987

Đông Hồng

Quỳnh Xá

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

174

Nguyễn Văn Khải

1989
An Cầu

Quỳnh Phụ

Đi không đúng phần đường gây tai nạn

1.000.000 đ
175

Trương Xuân Hiển

1982

Văn Hàn Đồng

Thái Hưng

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
176

Đào Văn Tuyển

1960

Xóm 4

Thuỵ Hà

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
177

Nguyễn T Thuỳ Linh

1991

Xóm 14

Thuỵ Sơn

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
178

Phạm Văn Thuân

1983

Vũ Biên

Mỹ Lộc

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
179

Hoàng Đức Hùng

1992

Thôn Trung

Thái Giang

Thái Thụy

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750.000đ
180

Đàm Thị Ninh

1989

Xóm 4

Thái Nguyên

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định 06km/h

150 000 đ
181

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1988

Quang Lang Đoài

Thụy Hải

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
182

Mai Thị Dung

1987

Xóm 4

Thụy Hưng

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô xếp hàng hóa trên xe vượt giới hạn quy định

300 000 đ
183

Dương Văn Bằng

1976

Xóm 1

Thụy Liên

Thái Thụy

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong sổ kiểm định ATKT và BVMT trên 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên

6000 000 đ

Tước gplx 02 tháng

184

Nguyễn Thị Ngà

1972

Chi Chỉ

Thụy Trường

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
185

Nguyễn Đức Chìu

1988

Hoành sơn

Thụy sơn

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô:

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.750.000 đ
186

Nguyễn Quang Sáng

1977

Hoàng nguyên

Thái sơn

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô:

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.750.000 đ
187

Đinh Thị Lệ Thủy

1983

Xuân phú

Thái phúc

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô:

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.750.000 đ
188

Đàm Văn Hùng

1981

Xóm 1

Thái phúc

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô:

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.750.000 đ
189

Lưu Hồng Quảng

1962

Bao hàm

Thụy hà

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô:

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.750.000 đ
190

Ngô Văn Hinh

1979

Thôn 1

Thái Thọ

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B6-013.72 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

200.000
191

Phạm Văn Dũng

1986

Thôn Đông

Thái Học

Thái Thụy

Điều khiển xe ô tô đèn báo hãm không có tác dụng; không thắc dây an toàn khi xe đang chạy trong xe có trang bị dây an toàn.

500.000đ

 

192

Trần Quốc Hưng

1963

Xóm 6

Thụy Lương

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi,không có GPLX, không mang theo giấy đăng ký xe

1.400.000đ
193

Trần Văn Tiến

1978

Đồng Hòa

Thụy Phong

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô không thắt dây an toàn, không mang theo GPLX

450.000đ
194

Phạm Thị Phúc Loan

1981

Xóm 12

Thái Hòa

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi

300.000đ

Tước GPLX 1 Tháng

195

Phạm Xuân Hòa

1955

Khu 1

Diêm Điền

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
196

Phạm Thị Phương

1981

Xóm 4

Thụy Bình

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
197

Bùi Thanh Bình

1995

Khu 3

Diêm Điền

Thái Thụy

Đèn tín hiệu chuyển màu đỏ nhưng không dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi tiếp

300.000đ

Tước GPLX 1 tháng

198

Phạm Văn Nhiềm

1964
Thụy Quỳnh

Thái Thụy

Đèn báo hãm không có tác dụng

350.000đ
199

Lê Văn Nam

1975

Khu 5

Diêm Điền

Thái Thụy

Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ;không có bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới

400.000đ
200

Phạm Khắc Du

1973

An Cúc

Thụy Việt

Thái Thụy

Không đội mũ bảo hiểm,không mang đăng ký

250.000đ
201

Vũ Văn Duẩn

1966

Xóm 7

Thái Thượng

Thái Thụy

Đèn tín hiệu chuyển màu đỏ nhưng không dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi tiếp

300.000đ

Tước GPLX 1 tháng

202

Phạm Văn Thạch

1958

Xóm 3

Thụy An

Thái Thụy

Đèn tín hiệu chuyển màu đỏ nhưng không dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi tiếp

300.000đ


Tước GPLX 1 tháng

203

Trần Văn Việt

1956

Xóm 1

Thái Thượng

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX (01) tháng

204

Lê Văn Nam

1980

Xóm 8

Thụy Hà

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX (01) tháng

205

Nguyễn Thị Thùy Dương

1982

Xóm 4

Thái Tân

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
206

Lê Văn Nam

1975

Khu 5

TT Diêm Điền

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

150 000 đ
207

Đỗ Thị Hạ

1976

Phú Uyên

Thái Tân

Thái Thụy

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS- Không có gương chiếu hậu

200.000
208

Nguyễn Hữu Bẩy

1970

Tổ 32

Bồ Xuyên

Thành Phố

Điều khiển xe ô tô đón trả khách không đúng nơi quy định

1500 000 đ

Tước gplx 01 tháng

209

Đỗ thị Lan

1977

Tổ 15

Bồ Xuyên

Thành phố

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750.000đ
210

Vũ Tùng Cương

1989

tổ 14

Bồ Xuyên

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
211

Nguyễn Văn Huân

1975

Xóm 9

Đông Hòa

Thành phố

Điều khiển xe ô tô đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết

150 000 đ
212

Phạm Văn Thắng

1990

Xóm 9

Đông Mỹ

Thành phố

Điều khiển xe ô tô đèn báo hãm không có tác dụng

350 000 đ
213

Vũ Tiến Lập

1967

Tổ 44

Hoàng Diệu

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
214

Phạm Văn Quyết

1975

Tổ 8

Hoàng Diệu

Thành phố

Điều khiển xe mô tô khi tín hiệu đèn đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi

300 000 đ

Tước gplx 01 tháng

215

Phạm Thế Tùng

1996

Tổ 7

Hoàng Diệu

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
216

Tăng Văn Hiển

1957

Tổ 5

Lê Hồng Phong

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
217

Đặng Sơn Hào

1981

Tổ 17

Phú Khánh

Thành phố

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong sổ kiểm định ATKT và BVMT trên 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn

6000 000 đ

Tước gplx 02 tháng

218

Nguyễn Thị Thanh

1989

Nghĩa Chính

Phú Xuân

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
219

Nguyễn Văn Tới

1970

Nghĩa Chính

Phú Xuân

Thành phố

Điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

2500 000 đ
220

Nguyễn Cao Nguyên

1970

Đại Lai

Phú Xuân

Thành phố

Đèn

350.000đ
221

Nguyễn T Mỹ Hạnh

1994

Tổ 12

Quang Trung

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
222

Vũ Mạnh Yên

1952

Tổ 5

Trần Hưng Đạo

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
223

Nguyễn Văn Tân

1977

Tổ 36

Trần Lãm

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
224

Phạm Thị Yên

1966

Tổ 25

Trần Lãm

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
225

Nguyễn Thị Sinh

1966

Tổ 25

Trần Lãm

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
226

Nguyễn Thành Phương

1986

Xóm 7

Vũ Lạc

Thành phố

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong sổ kiểm định ATKT và BVMT trên 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn

6000 000 đ

Tước gplx 02 tháng

227

Trần Xuan Điển

1984

Thôn Kìm

Vũ Lạc

Thành phố

Đèn báo hãm không có tác dụng

350.000đ
228

Trần Thị Phương

1985

Phú Khánh

Vũ Phúc

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
229

Nguyễn Văn Hỗ

1955

Tổ 3

P. Phú Khánh

Thành phố

Điều khiển xe mô tô BKS: 17K8-2267 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

190.000
230

Bùi mạnh Hà

1983

Tổ 2

P. quang Trung

Thành phố

Điều khiển xe mô tô BKS: 17H3-9747 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

200.000
231

Trần Văn Vinh

1973

Vân Đông

Vũ Lạc

Thành phố

Điều khiển xe mô tô BKS: 17F3-6134 vi phạm: Đi không đúng phần đường quy định

300.000
232

Phạm Xuân Hưng

1988

Xóm 2

Vũ Lạc

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chuyển hướn không có tín hiệu báo hướng rẽ


300 000 đ
233

Vũ Văn Tư

1995

Tổ 45

P. Hoàng Diệu

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

Không mang ĐKX

Không có GPLX


1 400 000 đ
234

Hoàng Thị Thu Hà

1992

Tổ 16

P. Kỳ Bá

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
235

Vũ Thị Vân Anh

1989

Tống Vũ

Vũ Chính

Thành phố

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

236

Phạm thị Huyền Trang

1994

Tổ 8

Trần lãm

Thành Phố

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX (01) tháng

237

Lương Thị Tiến

1966

Tổ 15

Trần Hưng Đạo

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
238

Hà Phú Thoan

1967

Tổ 2

Hoàng

Diệu


Thành phố

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
239

Nguyễn Bùi Phương Thảo

1995

Đoàn Kết

Đông Thọ

Thành phố

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
240

Bùi Thị Mua

1978

Tổ 10

Hoàng Diệu

Thành phố

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

241

Phan Thị Thoa

1970

Tổ 3

Hoàng Diệu

Thành phố

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

242

Phạm Ngọc Dũng

1988

Tổ 27

Đề Thám

Thành phố

Điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

300.000đ
243

Lê Xuân Hoàng

1981

Tổ 6

Hoàng Diệu

Thành phố

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
244

Đào Xuân Phúc

1990

Tổ 2

Tiền Phong

Thành phố

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS- Không có gương chiếu hậu

200.000
245

Trần Thị Thu Huệ

1995

Trịnh Cát

Đông Cơ

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
246

Vũ Hải Hoàng

1992

Xóm 2

Đông Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h

2500 000đ

Tước gplx 01 tháng

247

Bùi Văn Biên

1988

Xóm 5

Đông Long

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
248

Trần Văn Lệnh

1976

Hữu Vi Bắc

Nam Chính

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
249

Đào Hải Yến

1982

Xóm 9

Nam Chính

tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
250

Đoàn Ngọc Huynh

1970

Xóm 3

Nam Hà

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
251

Vũ Thị Thoa

1990

Xóm 15

Nam Hồng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
252

Hoàng Văn Ba

1988

Lộc Trung

Nam Hưng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
253

Phạm Văn Hùng

1993

Xóm 2

Nam Thanh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
254

Nguyễn Văn Dũng

1984

Phương Trạc Đông

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong sổ kiểm định ATKT và BVMT trên 40% đến 60 đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn

4000 000 đ

Tước gplx 02 tháng

255

Bùi Đức Hưng

1985

Xóm 10

Tây Lương

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
256

Nguyễn Thị Vinh

1969

Thôn Đoài

Tây Giang

Tiền hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B3-071.78 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có GPLX, không mang đăng ký xe`

1.190.000

Giữ xe 7 ngày

257

Trần Thị Kim Thoa

1992

Trình Trung Tât

An Ninh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B7-111.98 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

190.000
258

Nguyễn Thế Toàn

1967

Nam Đồng Bắc

Nam Thắng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M8-4393 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

190.000
259

Đinh Văn Tuẩn

1991

ĐỊnh Cư Đông

Đông Trà

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 29L1-101.89 vi phạm: ĐI không đúng phần đường quy định, không có giấy bảo hiểm TNDS

400.000
260

Hoàng Thanh Bình

1982

Thôn Thượng

Tây Lương

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M8-6263 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

190.000
261

Trần Văn Dũng

1969

Rưỡng Trực Nam

Nam Thắng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B8-071.21 vi phạm: Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, không chấp hành hiệu lệnh CSGT

600.000

Tước GPLX 01 tháng

262

Trần Văn Nam

1989

Đông La

Nam Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17H6-4957 vi phạm: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000
263

Bùi Thị Vân

1964

Xóm 2

Nam Thắng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M8-1199 vi phạm: Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi

300.000

Tước GPLX 01 tháng

264

Bùi Văn Diễn

1965

Đông Quách

Nam Hà

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17F8-9243 vi phạm: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000
265

Bùi Văn Huynh

1982

Phong Lạc

Đông Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B8-065.86 vi phạm; Đi không đúng phần đường quy định

300.000
266

Đàm Văn Thường

1983

Trung Thành

Nam Phú

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B8-003.60 vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, không có giấy bảo hiểm TNDS

250.000
267

Phạm Thị Lụa

1990

Nội Lang Bắc

Nam Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M8-7527 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiển TNDS

190.000
268

Nguyễn Văn Vang

1985

Xóm 5

Vân Trường

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

Không mang ĐKX

Không mang GPLX


500 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

269

Trần Văn Hoàng

1974

Phương Giang

Nam Hồng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

Không có GPLX1 300 000đ
270

Hoàng Văn Cương

1960

Khu 4

TT Tiền Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
271

Nguyễn Phúc Hậu

1964

Phố Tiểu Hoàng

Thị trấn Tiền Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Đỗ xe che khuất biển báo hiệu đường bộ700.000
272

Nguyễn Văn Huân

1983

Thôn Đức Cường

Nam Cường

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không chứng nhận BHTNDS


1.550.000

Tạm giữ xe 07 ngày

273

Phạm Thị Mến

1985

Thôn Lộc Trung

Nam Hưng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy phép lái xe

- Không chứng nhận BHTNDS1.200.000
274

Nguyễn Thị Hải Yến

1998

Thôn Lê Lợi

Vũ Lăng

Tiền Hải

Điều khiển xem mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm ³ trở lên

- Không chứng nhận BHTNDS625.000
275

Lê Thị Hằng

1987

Thôn Công Bồi

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô vi phạm:

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hương rẽ300.000
276

Trần Minh Phương

1985

Quân Bắc Đông

Vân Trường

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
277

Trương Văn Công

1983

Xóm 4

Nam Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
278

Phạm Văn Tuấn

1974

Lũ Phong

Tây Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

- Không có gương chiếu hậu


400.000
279

Lê Văn Toán

1985

Phương Trạch

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
280

Nguyễn Văn Duy

1988

An Hạ

Nam Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
281

Nguyễn Xuân Hồng

1963

Xóm 1

Vân Trường

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

- Người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm


300.000
282

Nguyễn Văn Tư

1987

Xóm 4

Nam Hưng

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
283

Trần Văn Ba

1989

Xóm 1

Đông Long

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
284

Phạm Thị Quỳnh

1982

Thôn Nghĩa

Tây Lương

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
285

Trần Tài Mạo

1976

Xóm 6

Đông Xuyên

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn.


300.000
286

Đào Minh Ngọc

1985

Xóm 7

Đông Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn.


300.000
287

Trương Thị Thêu

1988

Vĩnh Trà

Nam Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
288

Tô Quang Hậu

1972

Thôn Nam

Tây Giang

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn.


300.000
289

Nguyễn Văn Kiên

1976

Hồng Tiến

Tây An

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn.


300.000
290

Tạ Thị Tâm Anh

1992

Hải Nhuận

Đông Quý

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm150.000
291

Nguyễn Trinh

1974

Thường Kiệt

Vũ Lăng

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không thắt dây an toàn200.000
292

Hà Thị Hoài Thương

1993

Hưng Đạo

Vũ Lăng

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm150.000
293

Nguyễn Trí Công

1988

Lạc Thiện

Đông Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
294

Vũ Trọng Đảng

1978

Xóm 2

Đông Long

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có gương chiếu hậu100.000
295

Vũ Thị Mai

1988

Lũ Phong

Tây Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

- Người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm


300.000
296

Đặng Ngọc Hiệp

1963

Xóm 6

Vũ Lăng

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có gương chiếu hậu100.000
297

Nguyễn Thị Linh

1989

Xóm 3

Bắc Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
298

Tô Kim Thái

1980

Xóm 3

Tây Ninh

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
299

Phạm Thị Thoa

1988

Lương Phú

Tây Lương

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
300

Đặng Văn Tiệp

1975

Xóm 1

Đông Xuyên

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
301

Nguyễn Văn Tuấn

1977

Xóm 2

Đông Long

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn.


300.000
302

Phạm Văn Bình

1987

Xóm 3

Tây Ninh

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
303

Trần Thị Dung

1976

An Nhân Bình

Bắc Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

- Không có gương chiếu hậu


400.000
304

Nguyễn Thị Doan

1988

Thôn Đông

Tây Giang

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
305

Trần Thị Thoa

1986

Xóm 3

Nam Thanh

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
306

Tô Thị Hằng

1990

Xóm 2

Tây An

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
307

Trần Trung Kiên

1976

Xóm 3

Tây An

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ300.000
308

Tô Quang Hằng

1962

Xóm 4

Nam Hà

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

- Người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm

- Không có gương chiếu hậu400.000
309

Đào Thị Duyên

1991

Xóm 7

Nam Hà

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Không có bảo hiểm TNDS- Không có gương chiếu hậu

200.000
310

Nguyễn Văn Phúc

1970

Trung Hồng

Hòa Bình

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
311

Nguyễn Duy Kiên

1993

Thượng Hồ Trung

Hồng Lý

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h

2500 000 đ

Tước gplx 01 tháng

312

Kiều Công Hạ

1950

Tân Phong

Hồng Phong

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
313

Nguyễn Giang Nam

1981

Phan Xá

Hồng Phong

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
314

Phạm Văn Phú

1985

Khê Kiều

Minh Khai

Vũ Thư

Điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

2500 000 đ
315

Nguyễn Văn Tỉnh

1993

Nguyệt Lãng

Minh Khai

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
316

Vũ Văn Lương

1995

Xóm 13

Minh Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
317

Bùi Quang Dục

1974

Xóm 13

Minh Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
318

Nguyễn Thị Thu Giang

1986

Xóm 11

Minh Quang

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
319

Trần Đức Huy

1980

Xóm 6

Phúc Thành

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h

2500 000 đ

Tước gplx 01 tháng

320

Nguyễn Trung Thành

1989

Xóm 4

Tam Quang

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h

2500 000 đ

Tước gplx 01 tháng

321

Khổng Xuân Hiến

1971

Mễ Sơn 1

Tân Phong

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
322

Trần T Kim Yến

1975

An Bình

Tt Vũ Thư

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
323

Phạm Thi Tâm

1972

An bình 1

Tt Vũ Thư

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
324

Phạm Văn Nghĩa

1983

Xóm 10

Trung An

Vũ Thư

Điều khiển xe ô tô khi tín hiệu đèn đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi

1000 000 đ

Tước gplx 01 tháng

325

Đào Thị Ngọc Loan

1982

Trung Hưng 2

Tt Vũ Thư

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
326

Đỗ Mạnh HỒng

1971

Đông An

Tự Tân

Vũ Thư

Đèn

350.000đ
327

Trần Ngọc Quỳnh

1981

Bắc Sơn

Tự Tân

Vũ Thư

Đèn báo hãm

350.000đ
328

Phạm Thị Hậu

1985

Mỹ Lộc 2

Việt Hùng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
329

Bùi Thị Nê

1990

Việt Tiến

Việt Thuận

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750 000 đ
330

Bùi Thị Sen

1971

Xóm 5

Việt Thuận

Vũ thư

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

750.000đ331

Trần Hữu Phú

1987

Đông Tiến

Vũ Tiến

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định dưới 10km/h

150.000đ
332

Đào Đại Nghĩa

1980

Xóm 1

Vũ Vân

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định trên 10km/h

750.000đ
333

Đặng Văn Phương

1993

Hương

Xuân Hòa

Vũ Thư

* Điều khiển xe mô tô vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm.

- chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không mang đăng ký xe

- Không có gương chiếu hậu

- Không mang bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.590.000đ
334

Nguyễn Thị Bính

1974

Bông Điền Nam

Tân Lập

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô không có gương chếu hậu bên trái người điều khiển.

90.000đ

 

335

Lê Thị Thắm

1992

Thôn 7

Vũ Đoài

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX (01) tháng

336

Vũ Thị Tuyết

1969

Trung Lập

Vũ Hội

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
337

Đỗ Trọng Quân

1958

An Để

Hiệp Hòa

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

338

Trần Thị Hồng

1979

Văn Long

Vũ Tiến

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
339

Trần Minh Chính

1958

Xóm 4

Trung An

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
340

Nguyễn Thị Toàn

1958

Phú Thứ

Vũ Hội

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

341

Nguyễn Duy Giang

1971

Xóm 1

Hồng Lý

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
342

Lại Quang Nghị

1957

Xóm 14

Tân Hòa

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

343

Đàm thị Dơn

1979

Thôn 3

Việt Hùng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLx 01 tháng

344

Đàm Thị Dơn

1979

Thôn 3

Việt Hùng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

345

Nguyễn Thanh Tuấn

1979

Đức Lâm

Vũ Hội

Vũ thư

Điều khiển xe mô tô đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

346

Lê Quang Bích

1954

Xóm 7

Vũ Vân

Vũ thư

Điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX (01) tháng

347

Nguyễn Thị Toàn

1984

Hiếu Thiên

Vũ Hội

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
348

Trần Bá Ngạn

1984

Trang Đầu

Vũ Tiến

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
349

Nguyễn Thị Thơm

1972

Ngô Xá

Nguyên Xá

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô chuyển hướng không co s tín hiệu báo rẽ

300 000 đ
350

Phạm Văn Thương

1990
Minh Quang

Vũ Thư

Không có giấy phép lái xe,vươt xe sai quy định gây TNGT

3.500.000đ
351

Trần Văn Khôi

1990
Tự Tân

Vũ Thư

Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ,không mang đăng ký xe,không mang giây phép lái xe

500.000đ
352

Trần Trung Phú

1989
Hồng Lý

Vũ Thư

Đèn báo hãm không còn tác dụng

350.000 đ
353

Vũ Thị Duyên

1991
Minh Lãng

Vũ Thư

Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300.000 đ
354

Lê Thị Phương Diệp

1987
Dũng Nghĩa

Vũ Thư

Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ

300.000 đ
355

Ngô Văn Khoa

1985

Xóm 16

Minh Khai

Vũ Thư

Giao xe cho người không đủ điều kiện

900.000đ
356

Đỗ Khánh Quỳnh

1989

Xóm 16

Minh Khai

Vũ Thư

Chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ,không có giấy phép lái xe,không có bảo hiểm xe

1.400.000đ
357

Bùi Công Kết

1998
Vũ Tiến

Vũ Thư

Vượt xe trái quy định gây TNGT,không có GPLX

1.750.000 đ
358

Bùi Thị Vân

1984
Hòa Bình

Vũ Thư

Chuyển hướng không giảm tốc độ

300.000 đ
359

Bùi Văn Phương

1974

Tiền Phong

Vũ Vân

Vũ Thư

Chạy quá tốc độ quy định gây tai nan giao thông

2.500.000 đ

Tước GPLX

360

Nguyễn Văn Nam

1975

Xóm 1

Vũ Hội

Vũ Thư

Điều khiển xe ô tô vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn.

300.000

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương