CÁc tập thể, CÁ nhâN ĐƯỢC ĐƯỢc tặng bằng khen của bộ trưỞNGtải về 33.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích33.76 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số: 638/QĐ-BTP ngày 08 tháng 4 năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)I. Tập thể

01.

Văn phòng Bộ Tư pháp;

02.

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

03.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp;

04.

Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp;

05.

Phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

06.

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

07.

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;

08.

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

09.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;

10.

Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;

11.

Sở Tư pháp tỉnh Long An.

II. Cá nhân

01.

Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

02.

Bà Dương Thanh Mai, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp;

03.

Ông Phan Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp;

04.

Ông Đỗ Đức Hiển, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp;

05.

Bà Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp;

06.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

07.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp;

08.

Ông Chu Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội;

09.

Ông Nguyễn Đức Giao, Chuyên viên chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp;

10.

Ông Phan Hữu Trung, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Bộ Tư pháp;

11.

Ông Đàm Thanh Tùng, Chuyên viên phòng Quản trị, Văn phòng Bộ Tư pháp;

12.

Bà Lê Vân Anh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp;

13.

Ông Bùi Đức Hiển, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp;

14.

Ông Trần Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp;

15.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tư pháp;

16.

Bà Đào Thị Mai, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Bộ Tư pháp;

17.

Ông Tống Đức Thu, Nhân viên phòng Bảo vệ, Văn phòng Bộ Tư pháp;

18.

Ông Dương Đức Thịnh, Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Bộ Tư pháp;

19.

Bà Đào Thị Thơm, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Văn phòng Bộ Tư pháp;

20.

Ông Chu Anh Hùng, Trưởng phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

21.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chuyên viên phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

22.

Bà Bùi Thị Hải Châu, Chuyên viên phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

23.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Chuyên viên phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

24.

Bà Vũ Diệu Hoa, Chuyên viên phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

25.

Ông Đoàn Tuấn Dương, Chuyên viên phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

26.

Bà Hoàng Hải Yến, Trưởng phòng Lưu trữ, Văn phòng Bộ Tư pháp;

27.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Chuyên viên phòng Lễ Tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp;

28.

Ông Bùi Văn Cường, Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

29.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

30.

Bà Khúc Thị Thu Huyền, Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

31.

Bà Nguyễn Thị Hương Tám, Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

32.

Bà Phạm Thị Hương, Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp;

33.

Ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật Hà Nội;

34.

Ông Vũ Phương Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Hà Nội;

35.

Ông Trịnh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp;

36.

Bà Phạm Thị Thanh Nga, Chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

37.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.


Tổng số: 11 tập thể, 37 cá nhân./.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương