CỤc thuế tp hà NỘI


III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠItải về 5.84 Mb.
trang32/40
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.84 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40

III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
Trọng tải dưới 750kg

80

90

100

110

140
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

120

130

140

150

190
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

130

140

160

180

230
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

160

180

200

220

280
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

190

210

230

260

320
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

220

240

270

300

370
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

240

270

300

330

410
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

270

300

330

370

460
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

290

320

360

400

500
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

320

360

400

440

550
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn

340

380

420

470

590
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

370

410

460

510

640
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

400

440

490

540

680
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

440

490

540

600

750
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

480

530

590

650

810
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

510

570

630

700

870
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

550

610

680

750

940
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

590

650

720

800

1000
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

620

690

770

850

1060
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

660

730

810

900

1130
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

690

770

860

950

1190
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

730

810

900

1000

1250
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

770

860

950

1050

1310
Trọng tải từ 25 tấn trở lên

800

890

990

1100

1380

CHƯƠNG VI: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG THUỘC LIÊN XÔ, ĐÔNG ĐỨC CŨ SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
Từ 10 đến dưới 15 chỗ

210

230

250

280

350
Từ 15 đến dưới 24 chỗ

310

340

380

420

530
Từ 24 đến dưới 30 chỗ

410

460

510

570

710
Từ 30 đến dưới 35 chỗ

530

590

650

720

900
Từ 35 đến dưới 40 chỗ

620

690

770

860

1080
Từ 40 đến dưới 45 chỗ

740

820

910

1010

1260
Từ 45 đến dưới 50 chỗ

850

940

1040

1150

1440
Từ 50 đến dưới 60 chỗ

950

1050

1170

1300

1620
Từ 60 chỗ trở lên

1060

1180

1310

1450

1810

II. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
Trọng tải dưới 750kg

60

70

80

90

110
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

90

100

110

120

150
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

110

120

130

140

180
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

130

140

160

180

220
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

140

160

180

200

250
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

170

190

210

230

290
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

190

210

230

260

320
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

210

230

260

290

360
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

230

250

280

310

390
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

250

280

310

340

430
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn

270

300

330

370

460
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

290

320

360

400

500
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

310

340

380

420

530
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

330

370

410

460

580
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

370

410

450

500

630
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

400

440

490

540

680
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

420

470

520

580

730
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

450

500

560

620

780
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

480

530

590

660

830
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

510

570

630

700

880
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

540

600

670

740

920
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

570

630

700

780

970
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

600

670

740

820

1020
Trọng tải từ 25 tấn trở lên

620

690

770

860

1070

CHƯƠNG VII: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

1

NHÃN HIỆU DONGFENG PEUGEOT307 DC7164DTA 1.6; 05 chỗ


260

320
307 DC7164DTA 2.0; 05 chỗ


320

400

2

NHÃN HIỆU FAWCA6360 1.0; 05 chỗ

120
CA6360 1.1; 05 chỗ

120
CA7110FAI 1.1; 05 chỗ

130
CA7136ZE 1.3; 05 chỗ

140
CA7156UE 1.5; 05 chỗ

160

3

NHÃN HIỆU HAFEIHFJ7110E 1.1; 05 chỗ


200

245
HFJ71333E 1.1; 05 chỗ


220

275

41   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương