CỤc thuế tp hà NỘItải về 5.84 Mb.
trang15/40
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.84 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   40

TOYOTA YAGO1.0; 05 chỗ

260

290

320

360

450
TOYOTA WISH2.0J; 07 chỗ

290

320

360

400

500
2.0E; 07 chỗ

320

360

400

440

550
2.0G; 07 chỗ

350

390

430

480

600
TOYOTA TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP)TUNDRA-GRADE 4.7L; 06 chỗ

580

640

710

790

990
TUNDRA-GRADE 5.7L; 06 chỗ

600

670

740

820

1030
SR5 4.7L; 06 chỗ

620

690

770

850

1060
SR5 5.7L; 06 chỗ

640

710

790

880

1100
LIMITED 4.7L; 06 chỗ

770

860

960

1070

1340
LIMITED 5.7L; 06 chỗ

810

900

1000

1110

1390
TOYOTA TUNDRA CREWMAX 4x4 (PICKUP)TUNDRA-GRADE 4.7L; 06 chỗ

630

700

780

870

1090
TUNDRA-GRADE 5.7L; 06 chỗ

670

740

820

910

1140
SR5 4.7L; 06 chỗ

690

770

850

940

1170
SR5 5.7L; 06 chỗ

700

780

870

970

1210
LIMITED 4.7L; 06 chỗ

850

940

1040

1160

1450
LIMITED 5.7L; 06 chỗ

860

960

1070

1190

1490
TOYOTA TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP)TUNDRA-GRADE 4.0L; 06 chỗ

510

570

630

700

880
TUNDRA-GRADE 4.7L; 06 chỗ

520

580

640

710

890
TUNDRA-GRADE 4.7L LONG BED; 06 chỗ

540

600

670

740

920
TUNDRA-GRADE 5.7L; 06 chỗ

540

600

670

740

930
SR5 4.0L; 06 chỗ

540

600

670

740

930
SR5 4.7L; 06 chỗ

560

620

690

770

960
TUNDRA-GRADE 5.7L LONG BED; 06 chỗ

560

620

690

770

960
SR5 4.7L LONG BED; 06 chỗ

570

630

700

780

970
SR5 5.7L; 06 chỗ

590

650

720

800

1000
SR5 5.7L LONG BED; 06 chỗ

590

660

730

810

1010
LIMITED 4.7L; 06 chỗ

710

790

880

980

1230
LIMITED 5.7L; 06 chỗ

750

830

920

1020

1270
TOYOTA TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP)TUNDRA-GRADE 4.7L; 06 chỗ

580

640

710

790

990
TUNDRA-GRADE 4.7L LONG BED; 06 chỗ

600

670

740

820

1030
TUNDRA-GRADE 5.7L; 06 chỗ

610

680

750

830

1040
SR5 4.7L; 06 chỗ

620

690

770

860

1070
TUNDRA-GRADE 5.7L LONG BED; 06 chỗ

620

690

770

860

1070
SR5 4.7L LONG BED; 06 chỗ

620

690

770

860

1080
SR5 5.7L; 06 chỗ

650

720

800

890

1110
SR5 5.7L LONG BED; 06 chỗ

660

730

810

900

1120
LIMITED 4.7L; 06 chỗ

770

860

960

1070

1340
LIMITED 5.7L; 06 chỗ

800

890

990

1100

1380
TOYOTA HILUX (PICKUP)3.0; 05 chỗ

330

370

410

450

560

13

NHÃN HIỆU DAIHATSUDAIHATSU CHARADE1,0; 05 chỗ

160

180

200

220

280
DAIHATSU TERIOS1.5; 05 chỗ

290

320

360

400

500
SX 1.5; 05 chỗ

310

340

380

420

520
DAIHATSU SIRION1.3; 05 chỗ

290

320

360

400

500

II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
Từ 10 đến dưới 15 chỗ

290

320

360

400

500
Từ 15 đến dưới 24 chỗ

450

500

550

610

760
Từ 24 đến dưới 30 chỗ

600

670

740

820

1020
Từ 30 đến dưới 35 chỗ

750

830

920

1020

1280
Từ 35 đến dưới 40 chỗ

900

1000

1110

1230

1540
Từ 40 đến dưới 45 chỗ

1050

1170

1300

1440

1800
Từ 45 đến dưới 50 chỗ

1210

1340

1490

1650

2060
Từ 50 đến dưới 60 chỗ

1350

1500

1670

1860

2320
Từ 60 chỗ trở lên

1500

1670

1850

2060

2580

III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
Trọng tải dưới 750kg

90

100

110

120

150
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

130

140

150

170

210
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

150

170

190

210

260
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

190

210

230

250

310
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

210

230

260

290

360
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

240

270

300

330

410
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

270

300

330

370

460
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

300

330

370

410

510
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

330

370

410

450

560
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

360

400

440

490

610
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn

390

430

480

530

660
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

410

460

510

570

710
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

450

500

550

610

760
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

480

530

590

660

830
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

530

590

650

720

900
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

570

630

700

780

970
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

610

680

750

830

1040
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

650

720

800

890

1110
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

690

770

850

940

1180
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

730

810

900

1000

1250
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

770

860

950

1060

1320
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

810

900

1000

1110

1390
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

860

950

1050

1170

1460
Trọng tải từ 25 tấn trở lên

890

990

1100

1220

15301   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương