Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) trên cây cà chua ở vùng ngoại thành Hà Nộitải về 5.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích5.12 Kb.
Diễn biến mật độ bọ phấn thuốc lá Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) trên cây cà chua ở vùng ngoại thành Hà Nội

Density fluctuations of Tobacco Whitefly Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) on Tomato Plants in the Suburbs HanoiLê Thị Tuyết Nhung

Abstract

Tobacco whitefly Bemisia tabaci Genn. is a polyphagous pest on many crops. It causes direct and indirect damage to tomato. Tobacco whitefly’s population is changed differently up to crop seasons and climate. In surrouding Hanoi area, the picks of Tobacco whitefly’s population focus on the first half of a year. Population of Tobacco whitefly in the spring-summer tomato season was higher than those in the autumn-winter tomato season. These picks were 1.26-18.57 whitefly/leaf and 0.98-10.96 whitefly/leaf, respectively. Among ecological conditions which influenced on Density fluctuations of Tobacco whitefly, only temperature and rainfall had significant impacts on the development and survive of Tobacco whitefly. Population density of Tobacco whitefly was not significantly affected by investigated tomato varieties and their natural enemies.Keywords: Tobacco whitefly, Bemisia tabaci, Density fluctuations Suburbs Hanoi, Tomato plants
: uploads -> magazine -> 03 2013
03 2013 -> Nấm Phytopthora Cinnamomi gây bệnh thối rễ cây keo tai tượng (Acacia Mangium) ở Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
magazine -> Đa dạng và phân bố của Ve giáp (AcariI: Oribatioda) ở vườn Quốc gia Tam Đảo Diversity and Distribution of Oribatida in Tam Dao National Park
magazine -> Dẫn liệu về một số nhóm động vật không xương sống ở đất trồng hoa ở Mê Linh, Hà Nội Data of Some Invertebrates in Me Linh Flower Growing Area, Ha Noi
magazine -> Ảnh hướng của yếu tố thức ăn tới sự thành thục sinh dục và khả năng sinh sản của laoif châu chấu mía Hieroglyphus tonkinensis (Orthoptera: Acrididae) Influences of Food Sources on Maturity and Reproduction of Grass Hopper
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương