Đa dạng và phân bố của Ve giáp (AcariI: Oribatioda) ở vườn Quốc gia Tam Đảo Diversity and Distribution of Oribatida in Tam Dao National Parktải về 3.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.09.2016
Kích3.92 Kb.
Đa dạng và phân bố của Ve giáp (AcariI: Oribatioda) ở vườn Quốc gia Tam Đảo

Diversity and Distribution of Oribatida in Tam Dao National Park
Đào Duy Trinh, Nguyễn Văn Đạt, Tô Thị Tâm, Bùi Như Quỳnh, Hoàng Thị Hiền, Trần Thị Hằng ,Tạ Mạnh Cường, ,Vũ Xuân Trường, Hà Trọng Hiến, Nguyễn Thị Thu Anh

Abstract

The study on species composition and distributive characteristics of Oribatida in Tam Dao National Park was carried out in 4 habitats (natural forest, shrub, garden house, cultivated land). There are 104 species Oribatida belonging to 66 genera and 40 families recorded. Oribatida is founded mainly in natural forest. Up to now, the Oribatida fauna is more diversity than that of Xuan Son National Park studied in 2011 and Tam Dao National Park in 2000, 2002, 2004. Preliminary, Oribatida may be considered as bio-indicators for soil environment quality.Keywords: Acari, Biotops, Distribution, Diversity, Tam Dao National Park
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương