uploads/magazine/02_2013
  Phát hiện loài xén tóc Xystrocera festiva Thomson, 1860
uploads/magazine/03_2013
  Nấm Phytopthora Cinnamomi gây bệnh thối rễ cây keo tai tượng (Acacia Mangium) ở Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
uploads/magazine/05_2013
  Đa dạng và phân bố của Ve giáp (AcariI: Oribatioda) ở vườn Quốc gia Tam Đảo Diversity and Distribution of Oribatida in Tam Dao National Park
  Dẫn liệu về một số nhóm động vật không xương sống ở đất trồng hoa ở Mê Linh, Hà Nội Data of Some Invertebrates in Me Linh Flower Growing Area, Ha Noi
uploads/magazine/02_2013
  Ảnh hướng của yếu tố thức ăn tới sự thành thục sinh dục và khả năng sinh sản của laoif châu chấu mía Hieroglyphus tonkinensis (Orthoptera: Acrididae) Influences of Food Sources on Maturity and Reproduction of Grass Hopper
uploads/magazine/03_2013
  Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) trên cây cà chua ở vùng ngoại thành Hà Nội
directory uploads magazine  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương