Bch tp. HỒ chí minhtải về 30.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích30.12 Kb.
#1360

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

____


Số: 08/KH-BTKTP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2010


KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Sinh viên Thành phố chào mừng 1000 năm

Thăng Long – Hà Nội”

____
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, góp phần tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống 1000 năm của Thủ đô văn hiến, kết hợp tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lịch sử dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào truyền thống trong lực lượng hội viên, sinh viên thành phố.

- Thông qua các hoạt động chào mừng, giáo dục và nâng cao ý thức và ý chí của sinh viên Thành phố tích cực học tập, rèn luyện, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Thành phố trong tình hình mới.
2. Yêu cầu:

- Tất cả các cơ sở Hội hưởng ứng tham gia, phát huy vai trò của các cụm, các đơn vị công cụ của Hội Sinh viên Thành phố.

- Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo sinh viên Thành phố tham gia.
II. THỜI GIAN – NỘI DUNG:

1. Thời gian: Từ ngày 01/10/2010 đến 20/10/2010.2. Nội dung:

2.1. Hoạt động cấp Thành:

- Tổ chức ngày hội “Sinh viên TP. Hồ Chí Minh với Thủ đô 1000 năm tuổi” ngày 03/10/2010 (có kế hoạch riêng).

- Phân công Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức Liên hoan “Hát về Thăng Long - Hà Nội” chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; tổ chức Hội trại “Hành động xanh”, tổ chức vận động 1000 xe đạp về khu tưởng niệm các vua Hùng (Quận 9) (có kế hoạch riêng).

2.2. Hoạt động cấp cụm, trường:

- Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường xây dựng bản tin, triển lãm chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, hội thi thiết kế vẽ tranh, ảnh cổ động về Thăng Long - Hà Nội; tiến tới triển lãm nghệ thuật sắp đặt trong khuôn khổ Ngày hội “Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với Thủ đô 1000 năm tuổi” chủ đề “Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ động trên hệ thống website, forum của Đoàn – Hội Sinh viên trường về lịch sử, truyền thống Thăng Long - Hà Nội; về các sự kiện, hoạt động chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, về lịch sử hơn 310 năm văn hóa Nam Bộ…

- Phát động chương trình “Duyên dáng 1000 năm”, vận động nữ sinh viên Thành phố mặc áo dài vào ngày Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (10/10/2010)…

- Các cụm hoạt động Hội Sinh viên, Hội Sinh viên các trường tùy điều kiện tổ chức các hoạt động hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội như: Đêm thơ, liên hoan văn nghệ, chương trình nghệ thuật, hội ẩm thực; các hội thi ảnh đẹp Hà Nội, tìm hiểu văn hóa Thủ đô; tổ chức giao lưu, diễn đàn về danh nhân Hà Nội, địa danh Hà Nội, tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của Hà Nội; diễn đàn trao đổi về văn hóa Hà Nội; các Hội thi, gamesow tìm hiểu lịch sử, truyền thống 1000 năm Thăng Long – Hà Nội “Dấu ấn ngàn năm”

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên các nước đang học tập trên địa bàn Thành phố, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của Thủ đô ngàn năm văn hiến, do Hội Sinh viên các trường phối hợp đăng cai tổ chức.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức đợt hoạt động cấp thành:

* Trưởng ban:

- Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn – UVBTV Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Thành phố.* Phó ban:

- Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng – UVBCH Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố.

- Đ/c Nguyễn Thị Nhung – Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố
* Các thành viên:

- Đ/c Nguyễn Triều Trung – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

- Đ/c Tô Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, cụm trưởng cụm hoạt động số 04

- Đ/c Phạm Đại Anh Tuấn - Ủy viên BTK, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố

- Đ/c Phạm Kiều Hưng - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố

- Đ/c Dương Trọng Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố.

- Đ/c Ông Thị Ngọc Linh – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Cụm trưởng cụm hoạt động số 01

- Đ/c Nguyễn Đặng Hạnh Tâm – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đại diện Cụm trưởng cụm hoạt động số 02

- Đ/c Nguyễn Thái Hoàng Long – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đại diện cụm trưởng cụm hoạt động số 03

- Đ/c Phan Ngọc Anh – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, cụm trưởng cụm hoạt động số 05.

- Đ/c Nguyễn Minh Đỗi – Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn

* Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động cấp thành.

- Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các cụm, các đơn vị tổ chức hoạt động.

- Các đồng chí cụm trưởng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các thành viên trong cụm thiết kế, xây dựng nội dung hoạt động của cụm.


2. Hội Sinh viên các trường:

  • Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

  • Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sự kiện này.

- Đảm bảo chế độ thông tin với cấp thành.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- 15/7 - 20/8/2010 : dự thảo Kế hoạch, trình Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, triển khai cơ sở.

- 20/8 - 01/10/2010 : Công tác chuẩn bị.

- 01/10 – 30/10/2010: Tổ chức hoạt động.

- 05/11/2010 : Họp rút kinh nghiệm.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động “Sinh viên Thành phố chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” của Hội Sinh viên Thành phố, Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường căn cứ Kế hoạch, xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng của đơn vị.Nơi nhận:

- TƯ Hội Sinh viên Việt Nam: VP, đ/c Nguyễn Đắc Vinh, đ/c Vũ Thanh Mai, VP;

- Thành ủy: Ban Dân vận, Tuyên giáo, VP;

- UBND Tp: đ/c Hứa Ngọc Thuận, VP;

- BTV Thành Đoàn, BCH Hội Sinh viên TP;

- Đảng ủy Khối các Trường ĐH – CĐ – TCCN;

- Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu các trường;

- BTV Đoàn trường, Đoàn khối CNLĐ có trường;

- Hội Sinh viên các trường;

- Ban Tổ chức đợt hoạt động;

- Lưu: VP.TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP

CHỦ TỊCH
(đã ký)

Lê Quốc PhongКаталог: vanphong -> data -> news -> 2010
2010 -> BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2010
news -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh, ngày 11 tháng 8 năm 2005 Số 02 /ct-tv chưƠng trình hành đỘNG
news -> BÁo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2013
news -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
news -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
news -> LỊch làm việc của ban thưỜng vụ thành đOÀN
2010 -> KHẨn thông báo v/v Tham gia Lễ viếng và truy điệu Giáo sư Trần Văn Giàu
2010 -> Danh sách tập thể, CÁ nhâN ĐỀ nghị TẶng bằng khen ủY BAN nhân dân thành phố
2010 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh

tải về 30.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương