BỘ y tế Số: 476 /QĐ-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi “tại trụ sở”tải về 0.77 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi “tại trụ sở”

5-Thủ tục

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh/thành phố

Bước 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Chi cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

Cách thức thực hiện
Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh/thành phố.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a)Thành phần hồ sơ bao gồm

  1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận: (Theo Mẫu 4 Thông tư 26/2012/TT-BYT)

  2. Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);

  3. Giấy chứng nhận (Bản gốc);

  4. Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);

  5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết
07 ngày làmviệc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh/thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận.

Lệ phí
Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)
Mẫu 4

Đơn đề nghị đổi cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩmYêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

3- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.Mẫu 4


(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2012/TT-BYT

ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
ĐƠN XIN ĐỔI CẤP

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Kính gửi :

(Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
Cơ sở.............................đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số......................., ngày.... tháng...... năm...........của................

.......................................................................................................................

Hồ sơ xin đổi/cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm :

1. Đơn xin đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2.....................................................................................................................

3.....................................................................................................................

4.....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.


CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương