BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN 10tcn tiêu chuẩn ngàNHtải về 20.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích20.86 Kb.


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH
10 TCN 889-2006

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM

VACXIN DỊCH TẢ LỢN


Hà Nội - 2006

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 889-2006
QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM
VACXIN DỊCH TẢ LỢN


(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN

ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1.Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin chế từ các chủng virut dịch tả lợn nhược độc dạng đông khô.


2. Mẫu:

Theo 10 TCN 160 – 92 “Vacxin thú y - Quy trình lấy mẫu và sử dụng mẫu trong kiểm nghiệm”.


3. Kiểm tra thuần khiết:

Theo 10 TCN 161-92 “Vacxin thú y - Quy trình kiểm tra thuần khiết”.4. Kiểm tra an toàn:

 • Tiêm bắp cho 3 lợn khoẻ mạnh (20 – 30kg/con) mỗicon 10 liều vacxin quy định.

 • Quan sát 14 ngày, theo dõi nhiệt độ cơ thể hàng ngày, nhiệt độ trung bình phải thấp hơn 400C và tất cả lợn phải sống khoẻ, không có dấu hiệu của bệnh liên quan đến vacxin.5. Hiệu lực:

Có thể sử dụng 1 trong 3 phương pháp sau:4.1 Phương pháp trọng tài:

 • Gây miễn dịch cho ít nhất 4 lợn mẫn cảm 6 – 8 tuần tuỏi, mỗi con 1:100 liều vacxin thực tế.

 • Sau ít nhất 2 tuần lợn miễn dịch cùng với 2 lợn đối chứng được tiêm thử thách với chủng virut dịch tả lợn cường độc.

 • Theo dõi ít nhất 2 tuần, 2 lợn đối chứng phải chết hoặc biểu hiện bệnh tích lâm sàng rất nặng của bệnh dịch tả lợn.

 • Tất cả lợn miễn dịch phải sống và không có triệu chứng lâm sàng của bệnh dịch tả lợn.

4.2. Phương pháp thay thế 1:

 • Gây miễn dịch cho 3 lợn như phương pháp trọng tài, sau 14 ngày lấy máu chắt huyết thanh cùng 3 lợn đối chứng không tiêm vacxin.

 • Các mẫu huyết thanh được xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA để xác định hàm lượng kháng thể.

4.3. Phương pháp thay thế 2:

 • Tiêm tĩnh mạch cho 3 thỏ khoẻ mạnh (1,5 – 2kg/con) chưa nhiễm virut dịch tả lợn, mỗi con 1ml vacxin pha loãng 1/10.000.

 • Sau 24 giờ đo thân nhiệt lần đầu, sau đó cứ 4 giờ đo thân nhiệt một lần cho tới 120 giờ.

 • Lô vacxin đạt tiêu chuẩn khi 1 thỏ có phản ứng sốt điển hình hoặc 2 thỏ có phản ứng sốt nhẹ.


Ghi chú: Cách đánh giá phản ứng sốt của thỏ

- Sốt điển hình: Thời gian nung bệnh 24 – 48 giờ, thân nhiệt cao hơn bình thường 1,5 – 20C, kéo dài 12 – 48 giờ.

- Sốt nhẹ: Thời gian nung bệnh 24 – 72 giờ, thân nhiệt cao hơn bình thường 0,5 – 10C, kéo dài 12 – 48 giờ.- Qui trình này thay thế cho quy trình 164/92.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương