Bộ lao đỘng thưƠng binh


PHẦN III  CÁC TIÊU CHUẨN THAM CHIẾUtải về 6.71 Mb.
Chế độ xem pdf
trang57/57
Chuyển đổi dữ liệu01.08.2022
Kích6.71 Mb.
#52776
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
VanBanGoc TT 12 2020 BLĐTBXH

PHẦN III 
CÁC TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU 
1. TCVN 9210 : 2012 - Trường dạy nghề - Quy định về nhiệt độ thiết kế
2. TCVN 2622 : 1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu 
cầu thiết kế 
3. TCVN 3890 : 2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công 
trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng 
4. TCVN 7435 : 2004 - Phòng cháy, chữa cháy-bình chữa cháy xách tay và xe 
đẩy chữa cháy
5.  TCVN 9385 : 2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết 
kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
6. QCXDVN 05 : 2008/BXD - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh 
mạng và sức khoẻ
7. TCVN 4319 : 2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để 
thiết kế 
8. TCVN 4604 : 2012 - Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Quy định về 
nhiệt độ thiết kế 
9. TCVN 5508 : 2009 - Không khí vùng làm việc - Yêu cầu về điều kiện vi khí 
hậu và phương pháp đo
10. TCVN 2737 : 1995 - Tải trọng và tác động - Quy định về nhiệt độ thiết kế
11. TCVN 9520 : 2012 - Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông 
12. TCVN 5687 : 2010 - Thông gió - Điều hòa không khí - Quy định về nhiệt độ 
thiết kế
13. TCXD 16 : 1986 - Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng 
14. TCXD 29 :1991 - Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Quy định 
về nhiệt độ thiết kế 
15. TCVN 8092 : 2009 - Ký hiệu đồ họa - màu sắc an toàn và biển báo an toàn - 
biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng 
16. ASHRAE HANDBOOK - HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT 2004 
17. ASHRAE Refrigeration Handbook (SI) 2002 

Document Outline

 • OLE_LINK2
 • OLE_LINK1
 • loai_1_name_name
 • OLE_LINK3
 • OLE_LINK4
 • OLE_LINK1
 • OLE_LINK2
 • OLE_LINK5
 • OLE_LINK6
 • OLE_LINK7
 • OLE_LINK6
 • OLE_LINK7
 • loai_1_name_name

tải về 6.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương