ĐỀ thi toán olympic qua mạng internet vòng 1 Lần 1tải về 20.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích20.17 Kb.
#19141

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng tạo

Mail:toantieuhoc.vn@gmail.com http://toantieuhoc.vn/
ĐỀ THI TOÁN OLYMPIC QUA MẠNG INTERNET

VÒNG 1

Lần 1: Xóa các ô theo thứ tụ tăng dần

- Các phân số có cùng mẫu số : Chú ý chọn phấn số có tử số bé nhất trước
Lần 2: Chọn 2 ô có giá trị bằng nhau

- Các ô là phân số hay phép tính của phân số
Lần 3: Giải các bài toán và nhập kết quả

Bài 1: Viết số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20

Kết quả: 389

Bài 2: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 419

Kết quả: Số bé: 209 / Số lớn: 210

Bài 3: Tìm hai số có trung bình cộng là 185, số lớn hơn số bé 24 đơn vị

Kết quả: Số bé: 173 / Số lớn: 197

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2009 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác.

Kết quả: Số bé: 994 / Số lớn: 1015

Bài 5: Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008

Kết quả: Số bé: 1003 / Số lớn: 1005

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 5 số lẻ nữa

Kết quả: Số bé: 999 / Số lớn: 1010

Bài 7: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 338

Kết quả: Số bé: 168 / Số lớn: 170

Bài 8: Tìm 1 phân số biết tổng tử số và mẫu số của phân số đó là 198 và phân số đó có giá trị bằng

Kết quả:
Bài 9: Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau tổng các chữ số bằng 12

Kết quả: 63210

Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120cm. Chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Kết quả: Chiều rộng: 26 / chiều dài: 34

Bài 11: Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 1444

Kết quả: Số bé: 721 / Số lớn: 723

Bài 12: Tìm hai phân số có tổng bằng hiệu bằng

Kết quả: Số bé: / Số lớn:
Bài 13: Tìm hai phân số có tổng bằng hiệu bằng

Kết quả: Số bé: / Số lớn:

Bài 14: Tìm 1 phân số biết hiệu tử số và mẫu số của phân số đó là 86 và phân số đó có giá trị bằng

Kết quả:
Bài 15: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2009 và hiệu bằng 163

Kết quả: Số bé: 923 / Số lớn: 1086

Bài 16: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 636 và giữa chúng có 11 số tự nhiên khác.

Kết quả: Số bé: 312 / Số lớn: 324

Bài 17: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 828 và giữa chúng có 15 số tự nhiên khác

Kết quả: Số bé: 406 / Số lớn: 422

Bài 18: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010

Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1006

Bài 19: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 694

Kết quả: Số bé: 346 / Số lớn: 348

Bài 20: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2011 và giữa chúng có 9 số chẵn khác.

Kết quả: Số bé: 996 / Số lớn: 1015

Bài 21: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2009

Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1005

Bài 22: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 215

Kết quả: Số bé: 107 / Số lớn: 108
Каталог: DATA -> admin -> FILE%20CHO
DATA -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
DATA -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
DATA -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
DATA -> Nghiên cứu một số đặc điểm
DATA -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
DATA -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
FILE%20CHO -> ĐỀ thi toán olympic qua mạng internet vòng 2 Lần 1
admin -> VIỆn khoa học công nghệ XÂy dựng lê xuân tùng thiết kế MỘt số DẠng gối cách chấn trong công trình chịU ĐỘng đẤt chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

tải về 20.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương