Trung tâm khuyến nông độc lập Tự do Hạnh phúctải về 35.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích35.72 Kb.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------- ---------------------

LỊCH TẬP HUẤN VÀ HỘI THẢO NĂM 2016


Tuần từ ngày 25/4 - 29/4/2016

Ng/thg

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người liên hệ

Thứ hai


25/4

Chiều


-Tập huấn kỹ thuật trồng lan Dendrobium (bài 1)

-Trạm NB, HND, nông dân các xã

-Xã Phú Xuân, NB

Trưởng TKN

A.Đông


(0903613358)

 • -Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn VietGAHP (bài 3)

 • -Trạm KN Q12, HND, nông dân Q12.

 • -P.Tân Chánh Hiệp

Trưởng TKN

A.Châu


(0917417497)

Thứ ba 26/4

Sáng


-Tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái

(bài 1) 8giờ 30-Trạm CC, HND, nông dân xã Phú Hòa Đông, Trung An

-Xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi

Trưởng TKN

A.Minh


(0918743555)

-Tập huấn kỹ thuật trồng lan Dendrobium (bài 2)

-Trạm NB, HND, nông dân các xã

-Xã Phú Xuân, NB

Trưởng TKN

A.Đông


(0903613358)

 • -Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn VietGAHP (bài 4: Hướng dẫn thực hành)

 • -Trạm KN Q12, HND, nông dân Q12.

 • -P.Thới An

Trưởng TKN

A.Châu


(0917417497)

Chiều


 • -Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (bài 2)

 • -Trạm KN Q12, HND, HPN, nông dân Q12.

 • -P.Thạnh Xuân

Trưởng TKN

A.Châu


(0917417497)

Thứ tư


27/4

Sáng


 • -Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn VietGAHP (bài 4: Hướng dẫn thực hành)

 • -Trạm KN Q12, HND, nông dân Q12.

 • -P.Tân Chánh Hiệp

Trưởng TKN

A.Châu


(0917417497)

-Tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái

(bài 2) 8giờ 30-Trạm Củ Chi, HND, nông dân xã Phú Hòa Đông, Trung An, Huyện Củ Chi

-Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi

Trưởng TKN

A.Minh


(0918743555)

Tập huấn kỹ thuật trồng cỏ Mulato II (bài 1) 8 giờ 30

Trạm Củ Chi, HND, nông dân xã Thái Mỹ, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Củ Chi

Ấp Mỹ Khánh B, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi

Trưởng TKN

A.Minh


(0918743555)

-Tập huấn nuôi tôm theo GAP (bài 3)

-Trạm NB, HND và nông dân các xã

-Xã Hiệp Phước, NB

Trưởng TKN

A.Đông


(0903613358)

Chiều


Tập huấn nuôi tôm Biofloc (bài 3)

Trạm NB, HND và nông dân các xã

Xã Long Thới, NB

Trưởng TKN

A.Đông


(0903613358)

 • -Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (bài 3)

 • - Trạm KN Q12, HND, HPN, nông dân Q12.

 • -P.Thạnh Xuân

Trưởng TKN

A.Châu


(0917417497)

Thứ năm 28/4

Sáng


-Hội thảo ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất rau : hệ thống tưới nhỏ giọt.

-Trạm Hóc Môn, P.Kinh tế, Hội ND và nông dân trồng rau HM

-Xã Xuân Thới Thượng

Trưởng TKN

A.Phước


(0908271846)


-Tập huấn kỹ thuật trồng cỏ Mulato II (bài 2) 8 giờ 30

-Trạm Củ Chi, HND, nông dân xã Thái Mỹ, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Củ Chi

-Ấp Mỹ Khánh B, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi

Trưởng TKN

A.Minh


(0918743555)

-Tập huấn nuôi tôm theo GAP (bài 4)

-Trạm NB, HND và nông dân các xã

-Xã Hiệp Phước, NB

Trưởng TKN

A.Đông


(0903613358)

-Tập huấn chăn nuôi heo theo quy trình VietGAP (bài 4)

-Trạm BC và nông dân nuôi heo trên địa bàn xã

-Xã Vĩnh Lộc A, BC

Trưởng TKN

A.Phước


(0908271846)

Chiều


-Tập huấn nuôi tôm Biofloc (bài 4)

-Trạm NB, HND và nông dân các xã

-Xã Long Thới, NB

Trưởng TKN

A.Đông


(0903613358)

 • -Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (bài 4)

 • - Trạm KN Q12, HND, HPN, nông dân Q12.

 • -P.Thạnh Xuân

Trưởng TKN

A.Châu


(0917417497)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương