Sách mới số 12/2015tải về 339.42 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích339.42 Kb.
1   2   3   4

Kinh tế

The Park Chung Hee era : The transformation of South Korea / Byung-Kook Kim, Ezra F. Vogel ed. . - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2013 . - vii, 744 p., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500063/ TVKHXHHCM / Mfn: 10970

Từ khoá : Tăng trưởng kinh tế; Phát triển kinh tế;

Chế độ chính trị; Chính quyền; 1960-1988; Hàn Quốc
Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII / Nguyễn Thanh Nhã; Nguyễn Nghị d. . - H. : Tri thức, 2013 . - 486 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7749, ĐVb 5204, Vb 7760/ VSUHOC / Mfn: 10865

Từ khoá : Lịch sử kinh tế; Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp;

Phát triển kinh tế; Thương mại; Thế kỷ 17-18; Việt Nam


Chảy máu chất xám từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay / Phạm Ngọc Dũng . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 164 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5220/ VSUHOC / Mfn: 10896

Từ khoá : Kinh tế tri thức; Trí thức; Chảy máu chất xám;

Công chức; Viên chức; Việt Nam


Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững / Bùi Tất Thắng, Lưu Đức Hải, Trần Hồng Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 431 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500159 - LSS1500160/ TVKHXHHCM / Mfn: 11007

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển bền vững;

Chính sách phát triển; Việt Nam


Khởi đầu tốt, nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong giảm nghèo và thách thức mới : Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012 / Ngân hàng Thế giới . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 179 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1798/ VSUHOC / Mfn: 10872

Từ khoá : Xóa đói giảm nghèo; Tăng trưởng kinh tế;

Thàn tựu; Thách thức; Việt Nam


Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX / Nguyễn Thừa Hỷ . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 490 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2586/ VSUHOC / Mfn: 10849

Từ khoá : Kinh tế xã hội; Kinh tế đô thị; Đời sống kinh tế xã hội;

Thế kỉ 17-19; Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam


Mô hình phát triển nào cho kinh tế Đông và Đông Nam á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu? : Sách chuyên khảo / Lưu Ngọc Trịnh ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 419 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500153 - LSS1500155/ TVKHXHHCM / Mfn: 11005

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Mô hình phát triển; Chính sách kinh tế;

Đông á; Đông Nam á


Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam / Nguyễn Trọng Xuân . - H. : KHXH, 2013 . - 202 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5216, Vb 7764/ VSUHOC / Mfn: 10892

Từ khoá : Kinh tế vùng; Phát triển kinh tế; Chính sách phát triển;

2000-2010; 2020; Việt Nam


Ruộng đất, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kỳ cận - hiện đại / Nguyễn Văn Khánh . - H. : Thế giới, 2013 . - 410 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2591, Vv 1800/ VSUHOC / Mfn: 10876

Từ khoá : Lịch sử kinh tế; Nông nghiệp; Nông dân; Ruộng đất;

Chính sách đất đai; Cận đại; Hiện đại; Việt Nam


Tác động của vốn xã hội đến nông dân : Trong quá trình phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc Bộ (2010-2020)/ Khúc Thị Hải Vân ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 208 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2758/ VGIADINH / Mfn: 10938

ĐVb 5207/ VSUHOC / Mfn: 10852

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển bền vững; Vốn xã hội;

Nông dân; Đồng bằng Bắc Bộ; Việt Nam;

Đồng bằng Bắc Bộ; Việt Nam


Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bình Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 223 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2756/ VGIADINH / Mfn: 10935

Từ khoá : Kinh tế vùng; Xã hội học kinh tế; Khu công nghiệp;

Phát triển khu công nghiệp; Tác động xã hội; Việt Nam


Tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam : Thành tựu, thách thức và giải pháp / Bộ Kế hoạch và Đầu tư . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 380 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1794/ VSUHOC / Mfn: 10870

Từ khoá : Tăng trưởng kinh tế; Xóa đói giảm nghèo;

Thành tựu kinh tế; 1986-2005; Việt NamLịch sử
Bi ký học và văn bản bi ký Hán Nôm Việt Nam / Trịnh Khắc Mạnh . - H. : [k.nxb.], 2013 . - 434 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2592/ VSUHOC / Mfn: 10877

Từ khoá : Bi kí học; Bi kí; Văn bản bi kí;

Tư liệu Hán Nôm; Việt Nam


Chân dung các thiên tài / Thông Thiền ký họa, b.s. . - H. : Hồng Đức, 2014 . - 538 tr., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1500078/ TVKHXHHCM / Mfn: 10982

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Danh nhân; Cuộc đời;

Sự nghiệp; Thế giới


Công cuộc mở đất Tây Nam bộ thời chúa Nguyễn / Đỗ Quỳnh Nga . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 393 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2594, Vv 1818/ VSUHOC / Mfn: 10879

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Đời sống kinh tế; Quá trình mở đất;

Chúa Nguyễn; Tây Nam Bộ; Việt Nam


Dấu xưa : Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn / Mathilde Tuyết Trân . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011 . - 334 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7747, ĐVb 5206/ VSUHOC / Mfn: 10863

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Tư liệu lịch sử;

Nhà Nguyễn; Việt Nam


Di sản phương Đông = Our oriental heritage / Will Durant; Huỳnh Ngọc Chiến d. . - H. : Thời đại, 2014 . - 1199 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500082/ TVKHXHHCM / Mfn: 10978

Từ khoá : Văn hoá; Văn minh; Lịch sử văn hoá; Lịch sử văn minh;

Cổ đại; Cận đại; Trung đại; Phương Đông


Doãn Khuê : Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn / Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hòe . - H. : Văn học, 2013 . - 248 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TL 1007/ VSUHOC / Mfn: 10898

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Quan lại; Nhà Nguyễn; Cận đại;

Doãn Khuê; Huyện Vũ Thư; Tỉnh Thái Bình; Việt Nam


Địa danh Yên Bái sơ khảo / Hoàng Việt Quân s.t. . - H. : Lao động, 2012 . - 358 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7726/ VSUHOC / Mfn: 10842

Từ khoá : Địa danh; Nghiên cứu địa danh; Di tích lịch sử;

Tỉnh Yên Bái; Việt Nam


Góp phần nghiên cứu lịch sử triều Mạc ở Việt Nam / Đinh Khắc Thuân . - H. : KHXH, 2013 . - 466 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1792, ĐVv 2593/ VSUHOC / Mfn: 10868

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Tổ chức chính quyền; Hoạt động kinh tế;

Tôn giáo tín ngưỡng; Nhà Mạc; Việt Nam


Hà Nội với những tấm lòng gần xa / Hoàng Thúy Toàn s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 662 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1782/ VSUHOC / Mfn: 10818

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Ghi chép văn học; Tuyển tập;

Bài viết; Bài văn; Bài thơ; Hà Nội; Việt Nam


Hệ thống di tích Nho học Việt Nam và các Văn Miếu tiêu biểu ở Bắc Bộ / Dương Văn Sáu . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012 . - 294 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7744/ VSUHOC / Mfn: 10861

Từ khoá : Di tích lịch sử; Di tích văn hoá; Nho giáo; Nho học;

Văn miếu; Miền Bắc; Việt Nam


Hoàng Hoa Thám (1836 - 1913)/ Khổng Đức Thiêm . - H. : Tri thức, 2014 . - 750 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2603/ VSUHOC / Mfn: 10853

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Cuộc đời; Sự nghiệp;

Khởi nghĩa Yên Thế; 1836-1913; Việt Nam


Huế và triều Nguyễn / Phan Huy Lê . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014 . - 507 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500085/ TVKHXHHCM / Mfn: 10975

Từ khoá : Nghiên cứu lịch sử; Tư liệu lịch sử; Chế độ chính trị;

Đời sống xã hội; Nhà Nguyễn; Tỉnh Thừa Thiên Huế;

Việt Nam
Hương ước và thúc ước / Đào Huy Phụng, Trần Đình Vĩnh, Trần Quang Bình,... . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 608 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7725/ VSUHOC / Mfn: 10841

Từ khoá : Hương ước; Thúc ước; Phong tục tập quán; Tục lệ;

Tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Quảng Bình;

Việt Nam
Khoán định - Hương ước và nếp sống văn hoá làng xứ Huế thế kỷ XVII đầu thế kỷ XX / Lê Nguyễn Lưu . - H. : Thời đại, 2011 . - 514 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7728/ VSUHOC / Mfn: 10836

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Hương ước; Khoán ước; Khoán định;

Thế kỉ 17-20; Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam


Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX / Nguyễn Thừa Hỷ . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 490 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2586/ VSUHOC / Mfn: 10849

Từ khoá : Kinh tế xã hội; Kinh tế đô thị; Đời sống kinh tế xã hội;

Thế kỉ 17-19; Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam


Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ : Từ khởi thuỷ đến năm 1945 / Trần Đức Cường ch.b.; Võ Sĩ Khải, Nguyễn Đức Nhuệ, Lê Trung Dũng b.s. . - H. : KHXH, 2014 . - 682 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500147 - LSS1500149/ TVKHXHHCM / Mfn: 10995

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội;

Phong trào cách mạng; Cổ đại; Trung đại; Cận đại;

1945; Miền Nam; Việt Nam
Lịch sử Việt Nam. T. 9 : Từ năm 1930 đến năm 1945 / Tạ Thị Thúy, Nguyễn Ngọc Mão, Võ Kim Cương ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 758 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500129 - LSS1500131 TVKHXHHCM / Mfn: 10999

Từ khoá : Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội; Phong trào cách mạng;

1930-1945; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 11 : Từ năm 1951 đến năm 1954 / Nguyễn Văn Nhật, Đỗ Thị Nguyệt Quang, Đinh Quang Hải ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 495 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500131 - LSS1500133/ TVKHXHHCM / Mfn: 11001

Từ khoá : Đời sống kinh tế; Đời sống chính trị;

Phong trào cách mạng; Chiến dịch; Hội nghị Giơnevơ;

Kháng chiến chống Pháp; 1951-1954; Việt Nam
Lịch sử Việt Nam. T. 12 : Từ năm 1954 đến năm 1965 / Trần Đức Cường, Nguyễn Hữu Đạo, Lưu Thị Tuyết Vân ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 538 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500135 - LSS1500136/ TVKHXHHCM / Mfn: 11000

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển văn hoá; Đấu tranh chính trị;

Xây dựng chủ nghĩa xã hội; 1945-1965; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 13 : Từ năm 1965 đến năm 1975 / Nguyễn Văn Nhật, Đỗ Thị Nguyệt Quang, Đinh Quang Hải ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 586 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500138 - LSS1500140/ TVKHXHHCM / Mfn: 11002

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Sự kiện lịch sử;

Đời sống xã hội; 1965-1975; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 14 : Từ năm 1975 đến năm 1986 / Trần Đức Cường, Đinh Thị Thu Cúc, Lưu Thị Tuyết Vân ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 478 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500141 - LSS1500143/ TVKHXHHCM / Mfn: 11003

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội;

Chính sách đối nội; 1975-1986; Việt Nam


Lịch sử Việt Nam. T. 15 : Từ năm 1986 đến năm 2000 / Nguyễn Ngọc Mão, Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Hồng Vân ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 446 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500144 - LSS1500146/ TVKHXHHCM / Mfn: 11004

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội;

Chính sách đối nội; 1986-2000; Việt Nam

Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung bộ / Nguyễn Hữu Thông . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 705 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7736/ VSUHOC / Mfn: 10831

Từ khoá : Hương ước; Luật tục; Tục lệ; Phong tục tập quán;

Miền Trung; Việt Nam


Minh mệnh chính yếu / Quốc sử quán triều Nguyễn . - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2009 . - 2126 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2598/ VSUHOC / Mfn: 10880

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Phong tục tập quán; Đời sống xã hội;

Minh Mệnh; Nhà Nguyễn; Việt Nam


Nam Hải dị nhân liệt truyện / Phan Kế Bính; Lê Văn Phúc h.đ. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013 . - 254 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5209/ VSUHOC / Mfn: 10888

Từ khoá : Tác phẩm văn học; Truyện lịch sử;

Nhân vật lịch sử; Việt Nam


Nguyễn Văn Vĩnh là ai? / Nguyễn Lân Bình ch.b. . - H. : Tri thức, 2013 . - 371 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5211/ VSUHOC / Mfn: 10889

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Nhà báo; Nhà chính trị; Cuộc đời;

Sự nghiệp; Cận đại; Nguyễn Văn Vĩnh; Việt Nam


Nhật hoàng Hirohito và công cuộc kiến thiết nước Nhật hiện đại / Herbert P. Bix; Nguyễn Hồng Tâm, Trịnh Minh Hùng, Nguyễn Chí Tuyến d. . - H. : Thế giới, 2014 . - 703 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500083/ TVKHXHHCM / Mfn: 10976

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Nhật Hoàng; Cuộc đời;

Sự nghiệp chính trị; Tình hình nội bộ;

Chính sách đối nội; Hiện đại; Hirohito; Nhật Bản
Quan hệ nhà nước quân chủ Lý - Trần với Phật giáo / Hoàng Đức Thắng . - H. : Tôn giáo, 2012 . - 295 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5221, Vb 7745/ VSUHOC / Mfn: 10854

Từ khoá : Tổ chức nhà nước; Lịch sử tôn giáo;

Nhà Lý; Nhà Trần; Phật giáo; Việt Nam


Quốc sử di biên : Thượng - Trung - Hạ / Phan Thúc Trực; Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Tố Lan, Nguyễn Thị Oanh d. . - H. : KHXH, 2014 . - 839 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500126 - LSS1500128/ TVKHXHHCM / Mfn: 10994

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Nhà Nguyễn; Cận đại; Việt Nam
Thăng Long Hà Nội những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm / Lê Đình Sỹ ch.b. . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 578 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1781/ VSUHOC / Mfn: 10817

Từ khoá : Chiến tranh; Lịch sử chiến tranh; Nghệ thuật quân sự;

Chống ngoại xâm; Kháng chiến chống Pháp;

Kháng chiến chống Mỹ; Cổ đại; Trung đại; Cận đại;

Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam


Tiếp cận di sản Hán Nôm / Trịnh Khắc Mạnh . - H. : KHXH, 2015 . - 761 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500120 - LSS1500122/ TVKHXHHCM / Mfn: 10996

Từ khoá : Tư liệu lịch sử; Tư liệu Hán Nôm;

Nghiên cứu Hán Nôm; Việt Nam


Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết : Dấu ấn văn hoá - lịch sử địa phương / Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Lao động, 2011 . - 422 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2266/ VGIADINH / Mfn: 10904

Từ khoá : Địa danh; Địa danh lịch sử; Phong tục tập quán;

Đời sống kinh tế; Đời sống xã hội; Đời sống văn hoá;

Truyền thuyết; Tỉnh An Giang; Việt Nam
Trấn quận công Bùi Tá Hán : Danh nhân lịch sử - Văn hoá . - H. : Thanh niên, 2013 . - 562 tr., 20cm

Ký hiệu kho : LSS1500089/ TVKHXHHCM / Mfn: 10990

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Danh tướng;

Nhà Hâu Lê; Bùi Tá Hán; Việt Nam


Trí thức Việt Nam đối diện với văn minh phương Tây thời Pháp thuộc / Trần Viết Nghĩa . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 299 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5148, Vb 7667/ VSUHOC / Mfn: 10897

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Tiếp xúc văn hoá; Tri thức;

Tầng lớp trí thức; Cận đại; Việt Nam


Tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội những nét đẹp truyền thống và hiện đại / Đặng Cảnh Khanh ch.b.; Lê Xuân Hoàn, Đặng Vũ Cảnh Linh b.s. . - H. : Hà Nội, 2010 . - 335 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1783/ VSUHOC / Mfn: 10819

Từ khoá : Thanh niên; Xã hội học thanh niên;

Truyền thống yêu nước; Truyền thống văn hoá;

Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam
Văn hoá - xã hội Bình Định / Đinh Bá Hòa . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 298 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7743/ VSUHOC / Mfn: 10839

Từ khoá : Lịch sử văn hoá; Đời sống xã hội; Tôn giáo;

Tín ngưỡng; Tỉnh Bình Định; Việt Nam


Văn minh Lạc Việt / Nguyễn Duy Hinh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 446 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2748/ VGIADINH / Mfn: 10927

Từ khoá : Văn hoá; Văn minh; Cổ đại; Việt Nam
Việt Nam 1946 chiến tranh bắt đầu như thế nào? / Stein Tonnesson; Lê Đức Hạnh, Phạm Đức Tuệ, Nguyễn Văn Sự d. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 580 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1790, ĐVv 2599/ VSUHOC / Mfn: 10866

Từ khoá : Chiến tranh; Kháng chiến chống Pháp; 1946; Việt Nam
Võ Nguyên Giáp một cuộc đời / Alain Ruscio . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 128 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5213/ VSUHOC / Mfn: 10893

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Đại tướng; Cuộc đời; Sự nghiệp;

Hiện đại; Võ Nguyên Giáp; Việt Nam


Xứ Đàng Trong. Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 - 18 / Li Tana; Nguyễn Nghị d. . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2013 . - 281 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1795, / VSUHOC / Mfn: 10871

Từ khoá : Chế độ kinh tế; Chế độ xã hội; Thế kỷ 17-18;

Trung đại; Miền Nam; Việt NamNghệ thuật

Theatre Yearbook 2015 : Theatre in Japan / Tanokuara Minoru ed.; Nakajima Kana ed. . - Japan : Japenese Centre of International Theatre Institute, 2015 . - 157 p., 21cm

Ký hiệu kho : LSS1500109/ TVKHXHHCM / Mfn: 10993

Từ khoá : Lịch sử nghệ thuật; Nghệ thuật sân khấu;

Phê bình văn học; Ấn phẩm định kì; 2015; Nhật Bản
Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / Nông Thị Nhình, Hồng Thao s.t., b.d., gi.th. . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 687 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2268/ VGIADINH / Mfn: 10906

Từ khoá : Âm nhạc dân gian; Nghệ thuật dân gian; Dân tộc Tày;

Dân tộc Nùng; Dân tộc Dao; Tỉnh Lạng Sơn; Việt Nam


Dân ca Long An / Lư Nhất Vũ, Lê Giang ch.b. . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 219 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4360/ VTAMLY / Mfn: 10788

Từ khoá : Văn học dân gian; Tác phẩm văn học dân gian;

Âm nhạc dân gian; Dân ca; Tỉnh Long An; Việt Nam


Hát Then lên chơi chợ Mường Trời / Lương Thị Đại . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 199 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4358/ VTAMLY / Mfn: 10790

Từ khoá : Văn học dân gian; Nghệ thuật dân gian; Hát Then;

Lễ then; Dân tộc Thái; Người Thái trắng; Việt Nam


Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền . - H. : Văn hoá dân tộc, 2011 . - 310 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7724/ VSUHOC / Mfn: 10840

Từ khoá : Mĩ thuật; Trang trí; Hoa văn trang trí;

Nghệ thuật trang trí; Việt Nam


Văn hoá gốm của người Việt vùng Đồng bằng sông Hồng / Trương Minh Hằng . - H. : Lao động, 2012 . - 412 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7733/ VSUHOC / Mfn: 10828

Từ khoá : Đồ gốm; Làng nghề truyền thống; Nghề thủ công;

Đồng bằng sông Hồng; Hà Nội; Việt Nam


Văn hoá phi vật thể Raglai những gì chúng ta còn ít biết đến / Hải Liên, Hữu ích . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 315 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vv 4272/ VTAMLY / Mfn: 10738

Từ khoá : Văn hoá dân gian; Văn hoá phi vật thể ; Truyện cổ;

Sử thi; Lễ hội; Âm nhạc dân gian; Nhạc cụ;

Dân tộc Raglai; Việt Nam


Nhà nước và pháp luật
Legal Protection for Migrant Domestic Workers in Asia and the Arab States / UNIFEM . - Bangkok : UNIFEM, 2008 . - xxvi, 226 p., 30 cm

Ký hiệu kho : Lv 1610/ VGIADINH / Mfn: 10962

Từ khoá : Luật lao động; Lao động di cư;

Lao động giúp việc nhà; Thế giới


Biển Đông: Quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp / Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc ch.b. . - H. : Thế giới, 2013 . - 265 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2588/ VSUHOC / Mfn: 10875

Từ khoá : Luật quốc tế; Tranh chấp lãnh thổ; Giải quyết tranh chấp;

Cơ sở pháp lí; Việt Nam; Trung Quốc; Đông Nam á


Các bản hiến pháp làm nên lịch sử / Albert P. Blaustein; Jay A. Sigler b.s., gi.th.; Võ Trí Hảo, Nguyễn Minh Tuấn, Hà Quế Anh,... d. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 678 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1793/ VSUHOC / Mfn: 10869

Từ khoá : Pháp luật; Hiến pháp; Lịch sử hiến pháp;

Văn bản pháp luật; Thế giới


Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai : Lý luận và thực tiễn / Trần Quốc Toản . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 352 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2600/ VSUHOC / Mfn: 10881

Từ khoá : Ruộng đất; Sở hữu ruộng đất; Quan hệ sở hữu; Việt Nam
Hợp tác cùng phát triển ở các vùng biển trong pháp luật và thực tiễn quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Diến . - H. : Thông tin và Truyền thông, 2013 . - 488 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : ĐVv 2583/ VSUHOC / Mfn: 10821

Từ khoá : Pháp luật; Hợp tác quốc tế; Quan hệ kinh tế;

Kinh tế biển; Phát triển kinh tế biển; Thế giới


Hương ước và thúc ước / Đào Huy Phụng, Trần Đình Vĩnh, Trần Quang Bình,... . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 608 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7725/ VSUHOC / Mfn: 10841

Từ khoá : Hương ước; Thúc ước; Phong tục tập quán; Tục lệ;

Tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh Ninh Thuận; Tỉnh Quảng Bình;

Việt Nam
Khế ước xã hội / Jean Jacques Rousseau; Dương Văn hoá d. . - H. : Thế giới, 2014 . - 239 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2744, Vv 2771/ VGIADINH / Mfn: 10923

Từ khoá : Pháp luật; Học thuyết chính trị;

Khế ước xã hội; Chế độ chính trị


Khoán định - Hương ước và nếp sống văn hoá làng xứ Huế thế kỷ XVII đầu thế kỷ XX / Lê Nguyễn Lưu . - H. : Thời đại, 2011 . - 514 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7728/ VSUHOC / Mfn: 10836

Từ khoá : Lịch sử phát triển; Hương ước; Khoán ước; Khoán định;

Thế kỉ 17-20; Tỉnh Thừa Thiên Huế; Việt Nam


Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung bộ / Nguyễn Hữu Thông . - H. : Văn hoá dân tộc, 2012 . - 705 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7736/ VSUHOC / Mfn: 10831

Từ khoá : Hương ước; Luật tục; Tục lệ;

Phong tục tập quán; Miền Trung; Việt Nam


Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay / Mai Ngọc Cường ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 398 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5218/ VSUHOC / Mfn: 10895

Từ khoá : Pháp luật; Chính sách xã hội;

Phát triển xã hội; Việt Nam


Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam / Nguyễn Như Phát ch.b. . - H. : KHXH, 2014 . - 371 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500150 - LSS1500152/ TVKHXHHCM / Mfn: 11008

Từ khoá : Pháp luật; Hệ thống pháp luật; Nhà nước pháp quyền;

Xây dựng hệ thống pháp luật; Việt Nam


Quân sự
Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Văn Tài ch.b.; Văn Đức Thanh, Nguyễn Như Hoạt b.s. . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 396 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1780/ VSUHOC / Mfn: 10816

Từ khoá : Lịch sử quân sự; Bảo vệ thủ đô; Xây dựng thủ đô;

Thăng Long; Hà Nội; Việt Nam


Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức,... b.s., t.ch. . - H. : KHXH, 2014 . - 780 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500156 - LSS1500158/ TVKHXHHCM / Mfn: 11006

Từ khoá : Quân đội nhân dân; Lịch sử phát triển;

Truyền thống; Hiện đại; Việt Nam


Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam / Đỗ Minh Cao . - H. : Từ điển Bách khoa, 2013 . - 252 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : Vb 7751/ VSUHOC / Mfn: 10856

Từ khoá : Chiến lược chính trị; Chính sách quân sự;

Thế kỉ 21; Trung Quốc; Việt Nam


Võ Nguyên Giáp một cuộc đời / Alain Ruscio . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013 . - 128 tr., 20.5 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5213/ VSUHOC / Mfn: 10893

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Đại tướng; Cuộc đời; Sự nghiệp;

Hiện đại; Võ Nguyên Giáp; Việt Nam


X 6 điệp viên hoàn hảo : Cuộc đời hai mặt phi thường của Phạm Xuân ẩn / Larry Berman; Đỗ Hùng d. . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 388 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 1799/ VSUHOC / Mfn: 10873

Từ khoá : Nhân vật lịch sử; Nhà tình báo;

Kháng chiến chống Mỹ; Phạm Xuân ẩn; Việt NamTài liệu có nội dung tổng hợp

Từ điển đường phố Hà Nội / Nguyễn Viết Chức ch.b. . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1065 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : TĐ 539/ VSUHOC / Mfn: 10823

Từ khoá : Địa danh; Đường phố; Từ điển; Hà Nội; Việt NamTôn giáo
Hầu bóng : Lễ thức dân gian trong thờ Mẫu- Thần Tứ phủ ở miền Bắc / Hồ Đức Thọ, Phạm Văn Giao . - H. : Thanh niên, 2010 . - 332 tr., 21 cm

Ký hiệu kho : Vv 2277/ VGIADINH / Mfn: 10915

Từ khoá : Văn hoá tinh thần; Văn hoá tâm linh; Nghi lễ; Tín ngưỡng;

Thờ mẫu; Thờ Nữ thần; Hầu bóng; Miền Bắc; Việt Nam


Lịch sử Trung Đông 14 thế kỷ ra đời và phát triển của Hồi giáo / Glenne E. Perry; Nguyễn Kim Dân d. . - H. : Tôn giáo, 2009 . - 455 tr., 24cm

Ký hiệu kho : LSS1500084/ TVKHXHHCM / Mfn: 10977

Từ khoá : Hồi giáo; Đạo Hồi; Lịch sử Hồi giáo; Cận đại;

Trung đại; Hiện đại; Trung Đông


Nghi lễ thờ mẫu : Văn hoá và tập tục / Ngô Bạch; Thích Minh Nghiêm d. . - H. : Thời đại, 2010 . - 215 tr., 24 cm

Ký hiệu kho : Vv 2754/ VGIADINH / Mfn: 10933

Từ khoá : Văn hoá tinh thần; Nghi lễ; Tín ngưỡng;

Thờ Mẫu; Việt Nam


Quan hệ nhà nước quân chủ Lý - Trần với Phật giáo / Hoàng Đức Thắng . - H. : Tôn giáo, 2012 . - 295 tr., 20 cm

Ký hiệu kho : ĐVb 5221, Vb 7745/ VSUHOC / Mfn: 10854

Từ khoá : Tổ chức nhà nước; Lịch sử tôn giáo; Nhà Lý;

Nhà Trần; Phật giáo; Việt Nam

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương