Sách mới số 08/2015tải về 331.93 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích331.93 Kb.
  1   2   3   4

Thông báo sách mới nhập Số 08/2015


Sách mới số 08/2015


Chính trị
Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác/ Đặng Đình Quý ch.b. . - H. : Học viện Ngoại giao; Thế giới, 2011 . - 509 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2445/ VSUHOC / Mfn: 9747

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác khu vực; An ninh khu vực;

Tranh chấp lãnh thổ; Luật quốc tế; Biển Đông;

Thái Bình Dương
Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: 1930 - 2011 / Nguyễn Trọng Phúc ch.b. . H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 856 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2451/ VSUHOC / Mfn: 9752

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đại hội Đảng;

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương;

1930 - 2011; Việt Nam
Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới/ Lê Mậu Hãn, Thái Phương . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 235 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7654, ĐVb 5137/ VSUHOC / Mfn: 9769

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Lịch sử Đảng; Đại hội Đảng;

Hội nghị Trung ương; Thời kì đổi mới; Việt Nam


Chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam với khu vực Đông Nam á từ năm 1995 đến năm 2006: Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Thị Hoàn . - H. : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2011 . - 268 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2465/ VSUHOC / Mfn: 9761

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Chính sách đối ngoại;

Quan hệ quốc tế; 1995 - 2006;

Việt Nam; Đông Nam á
Chính sách thực dân của Anh ở ấn Độ từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XX: Luận án tiến sĩ lịch sử / Trần Thị Thanh Vân . - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010 . - 210 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2458/ VSUHOC / Mfn: 9757

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

Chính sách thực dân; Thế kỉ 17-20;

Luận án; ấn Độ; Anh
Chomsky nhận diện quyền lực/ Noam Chomsky; Hoàng Văn Vân d. . - Tb. lần 1 . - H. : Tri thức, 2013 . - 576 tr.

Ký hiệu kho : VL 1049, VL 1048/ VTAMLY / Mfn: 9714

Từ khoá : Tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị;

Nhà chính trị; Noam Chomsky; Mỹ


Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 1997 đến năm 2006: Luận án tiến sĩ lịch sử / Đào Thị Bích Hồng . - H. : Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2011 . - 215 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2462/ VSUHOC / Mfn: 9759

Từ khoá : Lịch sử địa phương; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

Lịch sử Đảng bộ; 1997 - 2006; Luận án;

Tỉnh Bạc Liêu; Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Luận án tiến sĩ lịch sử / Đặng Kim Oanh . - H. : Đại học khoa học xã hội và Nhân văn, 2011 . - 216 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2460/ VSUHOC / Mfn: 9756

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Lịch sử Đảng; Đảng lãnh đạo;

Cơ cấu kinh tế; Nông nghiệp; Luận án; Việt Nam


Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới/ Phạm Bình Minh ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 364 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5131, Vb 7651/ VSUHOC / Mfn: 9740

Từ khoá : Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế;

Ngoại giao; Việt Nam


Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Trì (1930 - 2010) / Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 514 tr.

Ký hiệu kho : Vv 1741/ VSUHOC / Mfn: 9734

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đảng bộ; 1930-2010;

Huyện Thanh Trì; Việt Nam


Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007: Tài liệu tuyên truyền / Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Tuyên giáo TW Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 190 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7665, ĐVb 5145/ VSUHOC / Mfn: 9776

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Lịch sử ngoại giao;

Hợp tác quốc tế; 1930-2007; Việt Nam; Lào


Lịch sử và ngày 11 tháng 9/ Joanne Meyerowitz; Trịnh Thị Hằng d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2011 . - 315 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3769/ VTONGIAO / Mfn: 9851

Từ khoá : Hồi giáo; Đạo Hồi; Quan hệ quốc tế;

Chủ nghĩa khủng bố; Mỹ; Trung Đông


Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI/ Trương Duy Hòa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 245 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7664/ VSUHOC / Mfn: 9777

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Tình hình chính trị;

Chính sách đối nội; Chính sách đối ngoại;

Dự báo phát triển; Thế kỉ 21; Lào
Nền kinh tế trước ngã ba đường: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011/ Nguyễn Đức Thành ch.b. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 448 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2110/ TTPHUNU / Mfn: 9785

Từ khoá : Tình hình kinh tế; Phát triển kinh tế;

Khủng hoảng kinh tế; Lạm phát; Nợ công;

Chính sách kinh tế; Báo cáo; 2011;

Việt Nam; Thế giới


Ngoại giao Việt Nam - góc nhìn và suy ngẫm: Sách tham khảo / Nguyễn Khắc Huỳnh . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2011 . - 286 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5127, Vb 7650/ VSUHOC / Mfn: 9739

Từ khoá : Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế;

Ngoại giao; Việt Nam


Nguồn lực trí tuệ Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng / Nguyễn Văn Khánh ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 474 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2139/ TTPHUNU / Mfn: 9829

Từ khoá : Nguồn lực trí tuệ; Kinh tế tri thức; Trí tuệ;

Trí thức; Tầng lớp trí thức; Việt Nam


Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI: Sách tham khảo / Nguyễn Trọng Chuẩn ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2006 . - 438 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7662/ VSUHOC / Mfn: 9779

Từ khoá : Toàn cầu hóa; Vấn đề toàn cầu; Thế kỉ 21;

Chính trị; Việt Nam; Thế giới


Phân tích và thiết kế chính sách cho phát triển/ Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca, Nguyễn Võ Hưng . - H. : Dân trí, 2011 . - 180 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2135/ TTPHUNU / Mfn: 9825

Từ khoá : Chính sách phát triển; Phân tích chính sách;

Thiết kế chính sách; Kĩ năng phân tích; Việt Nam


Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hoá (1945 - 1957): Luận án tiến sĩ lịch sử / Lê Thị Quỳnh Nga . - H.: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 2010 . - 200 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2459/ VSUHOC / Mfn: 9758

Từ khoá : Cách mạng ruộng đất; Lịch sử địa phương; Luận án;

1945 - 1957; Tỉnh Thanh Hóa; Việt Nam


Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam/ Dương Xuân Ngọc ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 462 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7659/ VSUHOC / Mfn: 9764

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đường lối đổi mới;

Đổi mới kinh tế; Đổi mới chính trị; Việt Nam


Quan hệ Liên bang Nga - Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1992 - 2008): Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Thanh Thủy . - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011 . - 228 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2461/ VSUHOC / Mfn: 9755

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

1992-2008; Luận án; Nga; Việt Nam


Quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên á châu - Thái Bình Dương: Tuyển tập địa - kinh tế - chính trị / Nguyễn Trường . - H. : Tri thức, 2013 . - 672 tr.

Ký hiệu kho : VL 1047/ VTAMLY / Mfn: 9712

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Hợp tác quốc tế; Thế kỉ 21;

Mỹ; Châu á Thái Bình Dương


Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 1994 - 2010/ Bùi Thị Phương Lan . - H. : KHXH, 2011 . - 295 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5144/ VSUHOC / Mfn: 9781

Từ khoá : Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại;

1994-2012; Việt Nam; Mỹ


Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng cao/ Đặng Kim Sơn . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 206 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7663/ VSUHOC / Mfn: 9778

Từ khoá : Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp;

Chính sách kinh tế; Phát triển nông nghiệp;

Việt Nam
Tăng cường năng lực tham gia thị trường của hộ nông dân thông qua chuỗi giá trị hàng nông sản: Sách chuyên khảo / Lưu Đức Khải . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 180 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2116/ TTPHUNU / Mfn: 9791

Từ khoá : Kinh tế nông nghiệp; Hàng nông sản;

Nông dân; Chính sách kinh tế; Việt Nam


Tổng thống Mỹ - Những bài diễn văn nổi tiếng/ Nguyễn Trường Uy b.d.; Alpha Book t.ch. . - H. : Thế giới, 2013 . - 447 tr.

Ký hiệu kho : VL 1052/ VTAMLY / Mfn: 9719

Từ khoá : Tổng thống; Diễn văn ; Mỹ
Tư duy kinh tế Việt Nam trong Đổi mới và Hội nhập/ Đặng Đức Thành . H. : Thanh niên, 2010 . - 165 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2449/ VSUHOC / Mfn: 9751

Từ khoá : Đổi mới kinh tế; Tư duy kinh tế; Phát triển kinh tế;

Chiến lược phát triển kinh tế; Việt Nam


Văn hoá và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá/ Nguyễn Văn Dân . - H. : KHXH, 2006 . - 279 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3805/ VTONGIAO / Mfn: 9880

Từ khoá : Văn hóa; Phát triển; Khái niệm văn hóa;

Toàn cầu hóa văn hóa; Thế giới


Dân tộc học
Đá trong đời sống văn hoá dân gian ở Phú Yên/ Trần Sĩ Huệ ch.b. . - H. : Lao động, 2013 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3829/ VTONGIAO / Mfn: 9900

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Đá; Đời sống văn hóa;

Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần;

Phong tục tập quán; Tỉnh Phú Yên; Việt Nam
Đất và Người Tây Nguyên/ Đỗ Thị Phấn . - TP. Hồ Chí Minh : Tạp chí Xưa & Nay; Văn hóa Sài Gòn, 2007 . - 332 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7649/ VSUHOC / Mfn: 9738

Từ khoá : Lịch sử; Văn hóa; Đời sống chính trị;

Đời sống xã hội; Tây Nguyên; Việt Nam


Hành trình về làng Việt cổ. T. 2 : Các làng quê tiêu biểu xứ Nam / Bùi Xuân Đính ch.b.; Trần Thị Vân Anh, Dương Minh Đức, Nguyễn Lan Hương b.s. . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hóa, 2013 . - 672 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3780/ VTONGIAO / Mfn: 9865

Từ khoá : Làng Việt cổ; Tín ngưỡng; Đời sóng kinh tế xã hội;

Phong tục tập quán; Lịch sử văn hóa;

Văn hóa truyền thống; Việt Nam
Lễ hội truyền thống Hải Phòng/ Trịnh Minh Hiền ch.b. . - H. : Lao động, 2013 . - 271 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3824/ VTONGIAO / Mfn: 9896

Từ khoá : Phong tục tập quán; Lễ hội;

Lễ hội truyền thống; Hải Phòng;

Việt Nam
Làng nghề trong công cuộc phát triển đất nước/ Vũ Quốc Tuấn . - H. : Tri thức, 2011 . - 374 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2137/ TTPHUNU / Mfn: 9827

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Làng nghề;

Phát triển làng nghề; Nguồn nhân lực;

Việt Nam
Một số kết quả khảo sát về những yếu tố phong tục, tập quán và nghề nghiệp tác động tới thái độ, hành vi sinh sản của người dân vùng biển, đảo và ven biển Việt nam/ Bộ Y tế . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 198 tr., 2010

Ký hiệu kho : VL 1057/ VTAMLY / Mfn: 9721

Từ khoá : Dân số; Sinh đẻ; Phong tục tập quán; Nghề nghiệp;

Vùng biển; Vùng ven biển; Việt Nam


Nghi lễ lên đồng lịch sử và giá trị/ Nguyễn Ngọc Mai . - H. : Văn hoá Thông tin, 2013 . - 443 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3786/ VTONGIAO / Mfn: 9863

Từ khoá : Đạo Mẫu; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng dân gian;

Lên đồng; Nghi lễ lên đồng; Việt Nam


Nghi lễ và lễ hội của các tộc người thuộc nhóm Malayo - Polynesian ở Việt Nam/ Tô Đông Hải . - H. : Lao động, 2013 . - 439 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3822/ VTONGIAO / Mfn: 9894

Từ khoá : Phong tục tập quán; Văn hóa truyền thống; Nghi lễ;

Lễ hội; Nhóm tộc người Malayo - Polynesian;

Dân tộc thiểu số; Việt Nam
Tập tục lễ hội đất Quảng. T. 3 / Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam . - H. : Lao động, 2013 . - 860 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3820/ VTONGIAO / Mfn: 9892

Từ khoá : Phong tục tập quán; Đời sống kinh tế xã hội;

Tín ngưỡng; Lễ hội; Tỉnh Quảng Nam; Việt Nam


Thông báo văn hoá 2010/ Viện Nghiên cứu Văn hoá . - H. : KHXH, 2011 . 534 tr.

Ký hiệu kho : ĐVv 2452/ VSUHOC / Mfn: 9736

Từ khoá : Văn học dân gian; Lễ hội; Phong tục tập quán;

Tôn giáo; Tín ngưỡng; Nghệ thuật dân gian;

2010; Việt Nam
Tìm hiểu văn hoá dân gian ở làng Ngọc Trì/ Nguyễn Quang Khải ch.b. . - H. : Lao động, 2013 . - 207 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3827/ VTONGIAO / Mfn: 9898

Từ khoá : Lịch sử văn hóa; Văn hóa dân gian;

Phong tục tập quán; Đời sống xã hội;

Văn hóa tinh thần; Làng Ngọc Trì; Xã Bình Định;

Huyện Lương Tài; Tỉnh Bắc Ninh; Việt Nam


Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. T. 4 : Nghề gốm / Trương Minh Hằng ch.b.; Trương Minh Hằng, Vũ Quang Dũng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 845 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 238/ TTPHUNU / Mfn: 9809

Từ khoá : Nghề truyền thống; Nghề thủ công truyền thống;

Làng nghề truyền thống; Nghề gốm; Tổng tập;

Việt Nam
Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam. T. 5 : Nghề đan lát, nghề thêu, dệt, nghề làm giấy, đồ mã và nghề làm tranh dân gian / Trương Minh Hằng ch.b.; Trương Minh Hằng, Vũ Quang Dũng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 1502 tr.

Ký hiệu kho : TĐ 239/ TTPHUNU / Mfn: 9810

Từ khoá : Nghề truyền thống; Nghề thủ công truyền thống;

Làng nghề truyền thống; Nghề gốm; Tổng tập;

Việt Nam
Văn hoá dân gian bản làng ở xã Châu Quang/ Quán Vi Miên, Sầm Phong ch.b. . - H. : Lao động, 2013 . - 195 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3828/ VTONGIAO / Mfn: 9899

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Lịch sử văn hóa;

Điều kiện tự nhiên; Tổ chức hành chính;

Đời sống kinh tế xã hội; Phong tục tập quán;

Tín ngưỡng; Văn học dân gian; Xã Châu Quang;

Huyện Quỳ Hợp; Tỉnh Nghệ An; Việt Nam
Văn hoá dân gian huyện Quảng Ninh: Tỉnh Quảng Bình / Đỗ Duy Văn ch.b. . - H. : Lao động, 2013 . - 359 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3826/ VTONGIAO / Mfn: 9897

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Lịch sử văn hóa;

Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần;

Phong tục tập quán; Văn học dân gian;

Huyện Quảng Ninh; Tỉnh Quảng Bình; Việt Nam


Văn hoá dân gian người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị/ Y Thi ch.b. . - H.: Lao động, 2013 . - 203 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3830/ VTONGIAO / Mfn: 9901

Từ khoá : Văn hóa dân gian; Đời sống kinh tế;

Đời sống xã hội; Đời sống văn hóa;

Phong tục tập quán; Hôn nhân; Gia đình;

Văn học nghệ thuật; Người Bru - Vân Kiều;

Tỉnh Quảng Trị; Việt Nam
Văn hoá người Việt vùng Tây Nam Bộ/ Trần Ngọc Thêm ch.b. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2013 . - 887 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3777/ VTONGIAO / Mfn: 9858

Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa; Lịch sử văn hóa;

Đặc trưng văn hóa; Văn hóa nhận thức;

Văn hóa tổ chức; Văn hóa ứng xử; Người Việt;

Tây Nam Bộ; Miền Nam; Việt Nam


Việt Nam phong tục toàn biên/ Vũ Ngọc Khánh . - H. : Văn hoá Thông tin, 2012 . - 707 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3771/ VTONGIAO / Mfn: 9853

Từ khoá : Văn hóa truyền thống; Phong tục tập quán; Lễ tục;

Lễ hội; Diễn xướng dân gian; Việt Nam


Khảo cổ học
Một số vấn đề khảo cổ học ở Miền Nam Việt Nam. T. 4 / Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ . - H. : KHXH, 2011 . - 523 tr.

Ký hiệu kho : Vv 1742/ VSUHOC / Mfn: 9733

Từ khoá : Khảo cổ; Lịch sử khảo cổ; Nghiên cứu khảo cổ;

Di chỉ khảo cổ; Miền Nam; Việt Nam


Khoa học tự nhiên. KHKT. KHCN. Y tế. Địa lí
Địa danh Việt Nam/ Lê Trung Hoa . - H. : Lao động, 2013 . - 247 tr.

Ký hiệu kho : Vv 3821/ VTONGIAO / Mfn: 9893

Từ khoá : Địa danh; Nghiên cứu địa danh;

Địa danh học; Việt Nam


Gen vị kỷ/ Richard Dawkins . - H. : Tri thức, 2011 . - 463 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2111/ TTPHUNU / Mfn: 9786

Từ khoá : Phân loại học; Nghiên cứu con người;

Gen; Thuyết tiến hóa
Kinh tế

Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010/ Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 256 tr.

Ký hiệu kho : TLv 1315/ TTPHUNU / Mfn: 9805

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra lao động;

Điều tra việc làm ; Báo cáo điều tra;

Số liệu điều tra; 2012; Việt Nam
Báo cáo điều tra lao động việc làm Việt Nam năm 2011/ Tổng cục Thống kê . - H. : [k.nxb.], 2012 . - xii, 348 tr.

Ký hiệu kho : TLv 1345/ TTPHUNU / Mfn: 9817

Từ khoá : Lao động; Việc làm; Điều tra lao động;

Báo cáo điều tra; Số liệu điều tra; 2011; Việt Nam


Di cư và các vấn đề xã hội có liên quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia . - H. : Văn hóa dân tộc, 2007 . 175 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7661/ VSUHOC / Mfn: 9780

Từ khoá : Di cư; Đời sống xã hội; Hội nhập kinh tế;

Việt Nam
Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012 / Nguyễn Đức Thành ch.b. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - xxxviii, 497 tr.Ký hiệu kho : Vv 2153/ TTPHUNU / Mfn: 9843

Từ khoá : Tình hình kinh tế; Tái cơ cấu kinh tế; Doanh nghiệp;

Chính sách kinh tế; Báo cáo; 2012; Việt Nam


Đông Bắc á - Những vấn đề kinh tế nổi bật (2011 - 2020) / Phạm Quý Long ch.b.; Dương Minh Tuấn, Bùi Tất Thắng, Nguyễn Thị Phi Nga b.s. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2011 . - 266 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7656/ VSUHOC / Mfn: 9767

Từ khoá : Tình hình kinh tế; Mô hình tăng trưởng;

Khủng hoảng kinh tế; Dự báo kinh tế;

2011-2020; Đông Bắc á
Kinh tế Việt Nam: Giai đoạn 2006-2012 và triển vọng 2011-2020 / Nguyễn Thắng, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Cao Đức . - H. : KHXH, 2012 . - 219 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2147/ TTPHUNU / Mfn: 9837

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Chính sách kinh tế;

Dự báo kinh tế; Chiến lược phát triển;

2006-2010; 2011-2020; Việt Nam
Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI/ Trương Duy Hòa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 245 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7664/ VSUHOC / Mfn: 9777

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Tình hình chính trị;

Chính sách đối nội; Chính sách đối ngoại;

Dự báo phát triển; Thế kỉ 21; Lào
Nền kinh tế trước ngã ba đường: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011/ Nguyễn Đức Thành ch.b. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 448 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2110/ TTPHUNU / Mfn: 9785

Từ khoá : Tình hình kinh tế; Phát triển kinh tế;

Khủng hoảng kinh tế; Lạm phát; Nợ công;

Chính sách kinh tế; Báo cáo; 2011; Việt Nam;

Thế giới
Nghiên cứu so sánh thời kỳ chuyển đổi ở nước Nga, Trung Quốc và Việt Nam/ Đỗ Tiến Sâm, A.V. Ostrovski ch.b.; Đỗ Minh Cao d. . - H. : Từ điển Bách khoa, 2012 . - 571 tr.Ký hiệu kho : VL 1050, VL 1051/ VTAMLY / Mfn: 9713

Từ khoá : Chuyển đổi thị trường; Chuyển đổi xã hội;

Cải cách chính trị; Mô hình chuyển đổi;

Kinh tế thị trường; Hậu quả xã hội;

Nga; Trung Quốc


Nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2020/ Ngô Doãn Vịnh ch.b.; Bùi Tất Thắng, Nguyễn Hoàng Hà b.s. . - H. : Thời đại; Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2010 . - 530 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5133/ VSUHOC / Mfn: 9742

Từ khoá : Phát triển kinh tế; Nguồn lực; Động lực phát triển;

Phát triển bền vững; 2011-2020; Việt NamNhững đòn tâm lý bán hàng/ Brian Tracy; Huyền Trang d. . - H. : Lao động Xã hội, 2012 . - 303 tr.

Ký hiệu kho : Vv 4079/ VTAMLY / Mfn: 9689

Từ khoá : Nghệ thuật kinh doanh; Kinh doanh;

Tâm lí bán hàng


Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Đức Cường . - H. : KHXH, 2012 . - 358 tr.

Ký hiệu kho : Vv 1745, ĐVv 2444/ VSUHOC / Mfn: 9737

Từ khoá : Phát triển xã hội; Quản lí phát triển xã hội;

Kinh tế thị trường; Việt Nam


Phân tích và thiết kế chính sách cho phát triển/ Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca, Nguyễn Võ Hưng . - H. : Dân trí, 2011 . - 180 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2135/ TTPHUNU / Mfn: 9825

Từ khoá : Chính sách phát triển; Phân tích chính sách;

Thiết kế chính sách; Kĩ năng phân tích;

Việt Nam
Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam/ Dương Xuân Ngọc ch.b. . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 462 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7659/ VSUHOC / Mfn: 9764

Từ khoá : Đảng Cộng sản; Đường lối đổi mới;

Đổi mới kinh tế; Đổi mới chính trị;

Việt Nam
Tác động của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố Việt Nam/ Trần Thọ Đạt, Đỗ Tuyết Nhung . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 . - 158 tr.

Ký hiệu kho : ĐVb 5143/ VSUHOC / Mfn: 9782

Từ khoá : Nguồn nhân lực; Vốn con người;

Tăng trưởng kinh tế; Việt Nam


Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng cao/ Đặng Kim Sơn . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . - 206 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7663/ VSUHOC / Mfn: 9778

Từ khoá : Nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp;

Chính sách kinh tế; Phát triển nông nghiệp;

Việt Nam
Tài khoản y tế quốc gia: Thực hiện ở Việt Nam thời kỳ 1998 - 2010: Nguồn và sử dụng nguồn Tài chính y tế . - H. : Thống kê, 2011 . - 361 tr.

Ký hiệu kho : Vv 2133/ TTPHUNU / Mfn: 9823

Từ khoá : Tài chính; Tài chính y tế; Tài khoản y tế;

Nguồn tài chính y tế; 1998-2010; Việt Nam


Tìm hiểu văn hoá nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam/ Trần Quốc Vượng . - H. : Văn hoá Thông tin; Viện Văn hóa, 2012 . - 260 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7658, ĐVb 5140/ VSUHOC / Mfn: 9765

Từ khoá : Lịch sử kinh tế; Kinh tế nông nghiệp;

Văn minh nông nghiệp; Nông dân;

Văn hóa lúa nước; Văn hóa làng xã;

Việt Nam
Tư duy kinh tế Việt Nam trong Đổi mới và Hội nhập/ Đặng Đức Thành . H. : Thanh niên, 2010 . - 165 tr.Ký hiệu kho : ĐVv 2449/ VSUHOC / Mfn: 9751

Từ khoá : Đổi mới kinh tế; Tư duy kinh tế;

Phát triển kinh tế; Chiến lược phát triển kinh tế;

Việt Nam
Tư tưởng hợp tác xã: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam / Vụ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư . - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2012 . 295 tr.

Ký hiệu kho : Vb 7655/ VSUHOC / Mfn: 9768

Từ khoá : Hợp tác xã; Kinh tế hợp tác xã;

Kinh tế tập thể; Việt Nam

  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương